ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Základné logické operátory AND,OR, NEGACIA,NAND a NOR

Základné logické operátory sú AND,OR, NEGACIA,NAND a NOR . Základné logické operáciea ako ich používať . Funkcie , Schémy , vysvetlenie

AND – Základné logické operátory

– logický súčin y= A x B

funkcia : výstup je logickým súčinom všetkých jeho vstupov

Značka:

AND

OR:

– Logický súčet Y= A+B

Funkcia : je logickým súčtom všetkých jeho vstupov

OR

NEGÁCIA (NOT)

– logická negácia y

funkcia: výstup je negáciou jeho vstupu , nazýva sa aj logický invertor

Je pot nebezpečný pre vlasy?Ako mu čeliť

NEGACIA Základné logické operátory

NAND – Základné logické operátory

– negovaný logický súčin

Funkcia: jeho vstup je negáciou log. súčinu všetkých jeho vstupov

NAND Základné logické operátory

NOR

Tiež si prečítajte : Logická sieť

– negovaný logický súčet

Funkcia: jeho výstup je negácia log. súčtu všetkých jeho vstupov.

NOR Základné logické operátory

Kombinované zapojenie el. zdrojov

Ak potrebujeme zvýšiť napätie , ale aj zväčšiť prúd, spájame zdroje kombinované.
Ak je počet článkov spojených do série v jednej batérii n a poćet sériových baterii spojených paralelne m, svorkové napätie nezaťaženej batérie je U0=nu0 , Svorkové napätie batérie pri za´tažení U= nu a vnútorny odpor batérie Ri=nri/m. Nominálny prúd I= mi. Počet ćlánkov potrebných na zostavenie batérie sa rovná súćinu nm.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button