ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Voltampérová metóda merania činných odporov

Voltampérová metóda je nepriama metóda merania činných odporov. Hodno­tu meraného odporu určíme výpočtom pomocou Ohmovho zákona z nameraných hodnôt napätia a prúdu.

volt amperova metoda

Na meranie malých odporov ( Rv >> Rx) použijeme zapojenie a). Na meranie veľkých odporov (Rx >> Ra ) použijeme zapojenie b). Pokiaľ sa pri meraní nechceme dopustiť veľkých chýb musíme pri výpočtoch brať do úvahy aj vnútorné odpory meracích prístrojov voltmetra Rv a ampérmetra Ra.

Kovové odporové materiály na vykurovacie účely

Meranie voltampérovej charakteristiky polovodičovej diódy

Voltampérové charakteristiky polovodičových diód vyjadrujú závislosť na­pätia od prúdu, prípadne závislosť prúdu od napätia. Dióda môže byť zapojená v priamom alebo spätnom smere. Charakteristika diódy zapo­jenej v priamom smere je závislosť priepustného prúdu Ip od jednosmer­ného napätia pripojeného na diódu v priamom smere. Charakteristika diódy zapojenej v spätnom smere je závislosť záverného prúdu Iz od jednosmerného napätia pripojeného na diódu v spätnom smere.

Voltampérová metóda merania činných odporov

Plešatenie a ako mu čeliť , Vypadávanie vlasov u mužov

Voltampérové charakteristiky polovodičových diód sa merajú bod po bode jednosmerným prúdom. Prípustné hodnoty napätia v priamom a spätnom smere závisia od použitej diódy a zistíme ich z katalógu podľa údajov výrobcov. Pri ich prekročení môžeme totiž diódu a prípadne aj meracie zariadenie zničiť.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button