ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Elektrický zosilovač

Charakteristika elektrického zosilňovača

Elektrický zosilňovač je elektronické zariadenie, ktoré zosilňuje elektrické signály. Vo všeobecnosti sa zosilňovač skladá zo zosilňovacieho prvku (spravidla tranzistora) a pomocných obvodov na nastavenie pracovného bodu zosilňovača. Pri zosilňovačoch si musíme uvedomiť jednu dôležitú skutočnosť, že zosilňovač sám o sebe nemá žiadny zdroj energie, naopak pre svoju činnosť energiu potrebuje. Preto popri vstupe, na ktorý privádzame vstupný signál, určený na zosilnenie a výstupe, z ktorého zosilnený signál odoberáme, musí mať ešte zosilňovač zdroj energie – napájanie. Časť tejto napájacej energie sa pridáva k  výstupnému signálu, druhá napájacej energie sa mení na stratové teplo.

Rozdelenie elektrických zosilňovačov:

1. Podľa použitých aktívnych súčiastok

a) elektrónkové

b) tranzistorové

c) s integrovanými obvodmi

2. Podľa frekvencie:

a) nízkofrekvenčné – zosilňujú frekvencie v rozpätí 20 Hz – 20 kHz (frekvencie počuteľné ľudským uchom),

používajú sa hlavne v elektroakustických zariadeniach

b) vysokofrekvenčné – pracujú vo  vysokofrekvenčných pásmach nad 20 kHz, používajú sa zariadeniach na

bezdrôtový prenos a spracovanie správ peniaze za registráciu

3. Podľa šírky prenášaného pásma:

a) úzkopásmové

môžu pracovať v oblasti nízkych aj vysokých frekvencií, pričom sa správajú ako frekvenčné filtre

b) širokopásmové

zosilňujú signály vo veľmi širokom frekvenčnom pásme (Hz – MHz)

4. Podľa druhu zosilňovanej elektrickej veličiny:

a) zosilňovače napätia

b) zosilňovače prúdu

c) zosilňovač výkonu

5. Podľa polohy pokojového pracovného bodu:

a) Zosilňovače pracujúce v triede A – pokojový pracovný bod leží na lineárnej časti prevodovej charakteristiky, výstupný kolektorový prúd Ic prechádza tranzistorom po celý čas trvania (počas celej periódy) budiaceho signálu bázového prúdu, uhol otvorenia Ψ=2π.

b) Zosilňovače pracujúce v triede B – pokojový pracovný bod leží v bode zániku kolektorového prúdu Ic , výstupný kolektorový prúd Ic prechádza tranzistorom počas trvania polperiódy budiaceho signálu bázového prúdu, uhol otvorenia Ψ = π.

c) Zosilňovač pracujúci v triede C – pokojový pracovný bod leží za bodom zániku kolektorového prúdu Ic , výstupný kolektorový prúd Ic prechádza tranzistorom v čase kratšom ako polperióda budiaceho signálu bázového prúdu uhol otvorenia Ψ<π;

6. Podľa druhu väzby medzi jednotlivými stupňami:

a) s priamou (jednosmernou) väzbou

b) s transformátorovou väzbou

c) s kapacitnou väzbou (RC väzba)

7. Podľa zapojenia zosilňovacích prvkov

Podľa elektródy zosilňovacieho prvku (tranzistora) spoločnej pre vstupný a výstupný obvod:

a) so spoločným emitorom

b) so spoločnou bázou

c) so spoločným kolektorom

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button