ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Logická sieť

Logická sieť  všetko čo treba vedieť. Logická sieť   , Tvorba logických sietí. Logická sieť:

Logická sieť – definícia

Logickou sieťou nazývame orientovaný ohodnotený multigraf, ktorého vrcholy možno rozložiť na 4 triedy:

  • Funkčné vrcholy – vrcholy predstavujú funkčné prvky štruktúry LO.
  • Vstupné vrcholy – vrcholy zodpovedajú vstupným premenným ( kanálom) LO
  • Výstupné vrcholy- vrcholy zodpovedajú výstupným premenným ( kanálom) obvodu.
  • Vnútorné vrcholy – vrcholy ( častonazývané aj vnútorné, spojovacie vrcholy) zodpovedajú určitým vnútorným premenným LO, ktoré sprostriedkovávajú vzťah medzo vstupnými a výstupnými premennými obvodu.
  • Vnútorné vrcholy grafu nazývame aj vnútornými uzlami, vstupné vrcholy ( výstupné vrcholy) nazývame aj vstupnými ( vystúpnymi ) uzlami alebo pólmi. Orientované hrany multigrafu, ktorý je logickou sieťou, vyjadrujú väzby ( t. j. vzťahy) medzi funkčnými prvkami a ostatnými vrcholmi.
  • Vstupné vrcholy siete sa ohodnocujú vstupnými premennými, výstupné vrcholy výstupnými premennými a vnut. vrcholy vnutornými premennými.

Tvorba logických sietí pomocou operátorov AND a OR.

Návrh alebo syntéza log. obvodov alebo sietí je jedna z dvoch zakl. typov úloh:

  1. Analýza log. Obvodu, siete ( určenie správania sa obvodu, siete).
  2. Syntéza log. Obvodu, siete ( návrh obvodu, siete s požadovaným správaním sa).

Mohlo by vás tiež zaujímať : Základne pojmy spracovania informácií

Log.obvody, siete možno navrhnúť ako obvody, siete s

  1. Pevnou logikou( logika navrhnutá pre jednu log. Funkci, ktorá sa nemení)
  2. Flexibilnou logikou ( logika navrhnutá tak, aby bola schopná prispôsobiť sa realizácií viacerých log. Funkcií)

Všeobecný algoritmus postupu návrhu log. obvodu, siete:

všeobecny algoritmus postupov

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button