ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Deliče napätia

Deliče napätia všetko o deličoch napätia , odporový delič napätia čo treba vedieť . Deliče napätia sú to v podstate rezistori s odbočkou….

Je to v podstate rezistor s odbočkou ktorá ho rozdeluje na dva diely z odpormi R1 a R2 spojené do série. Delič napätia sa pripája paralelne na zdroj a potrebné niźšie napätie U2 sa odoberá zo svoriek 1,2; toto napätie sa rovná úbytku napätia na časti z odporom R2 . Delič s odbočkou predstavitelnou bežcom pohýbujúcim sa po rezistore sa nazýva potenciometer. Môźeme na ňom ľubovoľne meniť pomer odporovR1, R2 . Znezaťaženého deliča prúd neodoberáme zatial čo zo zaťaženého odoberame prúd , ktorý musí byť omnoho menší ako prúd prechadzajúci deličom , aby napätie na výstupných svorkách príliš nekleslo.

delic napatie Deliče napätia všetko o deličoch napätia , odporový delič napätia čo treba vedieť . Deliče napätia sú  to v podstate rezistori s odbočkou....

Mohlo by vás zaujímať : Elektrolýza

 

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button