ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Synchrónne motory konštrukcia , definícia , výhody

Synchrónne motory konštrukcia , definícia , výhody. Synchrónny motor má rovnakú konštrukciu ako alternátor. Každý synchrónny motor môže pracovať ako alternátor a naopak. Podobne ako alternátory,  vyrábajú sa s vyjadrenými pólmi rotora alebo s hladným rotorom.

 

Synchrónne motory

Výhody synchrónnych motorov:

– majú konštantné otáčky nezávislé od zaťaženia,

– nezaťažujú sieť jalovým prúdom, naopak jalový prúd môžu do siete dodávať,

– nie sú citlivé na zmeny napätia,

– majú väčšiu účinnosť ako asynchrónne motory.

Nevýhody synchrónnych motorov:

– komplikované spúšťanie,

– veľmi komplikované riadenie otáčok,

– musia mať budič,

– malý záberový moment.

Spúšťanie Synchrónne motory

Ak pripojíme statorové vinutie synchrónneho motora na trojfázovú sieť, rotor sa neroztočí, aj keď bude nabudený. Otáčavé magnetické pole statora a stojaté pole rotora vytvára moment, ktorého veľkosť a smer sa mení tak, že stredná hodnota momentu je nulová. Aby mohol synchrónny motor pracovať musíme ho najskôr roztočiť na synchrónne otáčky a až potom prifázovať na sieť.

Komutátorové motory

Synchrónny motor môžeme na synchrónne otáčky roztočiť asynchrónnym motorom, ktorý má menší počet pólov, ako vlastný synchrónny motor, aby sa synchrónne otáčky bezpečne dosiahli. V súčasnosti sa tento spôsob používa a pre najväčšie synchrónne motory (nad 10 MW). Pre menšie synchrónne motory sa používa vlastný asynchrónny rozbeh.

Motory sa spúšťajú (roztáčajú) podobne ako asynchrónne motory s kotvou nakrátko

– pomocou rozbehového vinutia umiestneného na rotore. Motor sa rozbieha buď naprázdno alebo s malým zaťažením. Počas rozbehu je budiace vinutie spojené nakrátko cez skratovací rezistor, ktorý sa po dosiahnutí takmer synchrónnych otáčok odpojí a pripojí sa budiace vinutie.

Rotor sa potom synchronizačným momentom vtiahne do synchrónnych otáčok a rozbeh sa skončí. Aj pri spúšťaní synchrónnych motorov vzniká veľký prúdový nárast (3 – 6 násobok menovitého prúdu). Aj synchrónne motory s malými výkonmi môžeme pripojiť priamo na sieť. Motory s väčšími výkonmi sa spúšťajú pomocou:

Plešatenie a ako mu čeliť , Vypadávanie vlasov u mužov

– tlmivky pripojenej k statorovému vinutiu,

– autotransformátorom s jedným alebo viacerými spúšťacími stupňami, pripojeným k statorovému vinutiu.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button