ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Prenos a rozvod elektrickej energie

Prenos rozvod elektrickej energie

 

Rozvod elektrickej energie (Prenos rozvod elektrickej energie)

Vyrobenú elektrickú energiu je potrebné priviesť od zdroja (elektrárne) k spotrebiteľovi (závod, domácnosť…). Na tento účel slúži elektrická sieť.

Elektrická sieť je súbor vzájomne vodivo prepojených elektrických staníc, vonkajších a káblových vedení slúžiacich na prenos a rozvod elektrickej energie.

Prenos elektrickej energie je jej prenesenie (doprava) z elektrárne do oblasti jej spotreby.

Rozvod elektrickej energie je jej prenášanie vo vnútri oblasti jej spotreby.

Prenos rozvod elektrickej energie : Elektrická sieť má spĺňať tieto podmienky:

– musí byť spoľahlivá z hľadiska prenosu požadovaného výkonu na danú vzdialenosť,

– musí byť bezpečná z hľadiska úrazu a požiaru,

– musí byť hospodárna, t.j. stavebné a prevádzkové náklady majú byť čo najmenšie,

– úbytok napätia nesmie prekročiť predpísanú hodnotu.

Prenos rozvod elektrickej energie : Podľa účelu delíme elektrickú sieť na:

– prenosovú

– distribučnú.

Prenosová sieť (sústava) – slúži na prenos elektrickej energie z miesta výroby do blízkosti miesta spotreby, k distribučným spoločnostiam a na napájane veľkých odberateľov. Pomocou vedení prenosovej siete sa uskutočňuje prepojenie s inou elektrizačnou sústavou na realizáciu vývozu, dovozu a tranzitu elektrickej energie. Slúži na prenos veľkých výkonov na veľké vzdialenosti. Napätie použité na prenos je 220 kV, 400 kV alebo vyššie.

14 dôkazov že práca Elektrikára nieje jednoduchá

Distribučná sieť (sústava) – slúži na dodávku elektrickej energie odberateľom na určitom ohraničenom území.

Distribučnú sieť delíme na:

a) Distribučná rozdeľovacia sieť

– slúži na rozvod elektrickej energie z energetických uzlov (rozvodní) priamo do miest spotreby (mestá, obce, závody). Slúži na plošné pokrytie regiónu. Využíva sa napätie 110 kV – vvn alebo 22 kV – vn.

b) Distribučná primárna sieť

– slúži na napájanie prevádzok v priemysle, využíva sa vn napätie 6 kV, 10kV.

c) Distribučná sekundárna sieť

– slúži na napájanie menších prevádzok a administratívnych budov v priemysle, napájanie maloodberateľov v obciach. Využíva sa nn napätie 230/400 V.

Strata vlasov? Jedzte týchto 9 potravín, aby ste zabránili vypadávaniu vlasov

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button