ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Vedenie elektrického prúdu v plynoch

Vedenie elektrického prúdu v plynoch ako to funguje . Všetko čo treba vedieť o vedení elektrického prúdu v plynoch .

Vedenie elektrického prúdu v plynoch

  • Za normálnych podmienok (tlak, teplota) sú plyny zlými vodičmi elektrického prúdu. Dobrými vodičmi sa stanú v okamžiku, keď na plyn začne pôsobiť ionizátor (napr. teplo, rádioaktívne žiarenie, napätie a pod.).
  • Najčastejšie sa ako ionizátor používa teplo, ktoré je vytvárané žeraviacim vláknom katódy. Pod vplyvom ionizátora sa stáva plyn vodivým v dôsledku jeho ionizácie. Pod pojmom ionizácia rozumieme, že z molekuly plynu sa uvoľní (odtrhne) elektrón, čím sa molekula rozdelí na dve časti:

1) elektricky kladne nabitý ión – katión +

2) elektricky záporne nabitý ión – anión –

  • Ak k rozkladu molekúl dôjde v uzatvorenom priestore medzi dvoma elektródami, na ktoré je pripojené napätie (výbojke), dôjde k pohybu iónov (aniónov ku kladnej a katiónov k zápornej elektróde), čím vzniká elektrický prúd.

Vedenie elektrické prúdu v plynoch

Princíp výbojky                           Charakteristika výboja v plyne

Veľkosť elektrického prúdu je priamoúmerná napätiu na elektródach. S  rastúcim napätím prúd v plyne stúpa, až dosiahne hodnotu In (nasýtenia), ktorá sa ďalej nemení napriek ďalšiemu zvyšovaniu napätia. Hodnota In závisí od použitého ionizátora.

Tiež si pozrite : Vedenie el. prúdu v kvapaline 

Podľa veľkosti prúdu rozdeľujeme samostatný výboj na:

  •  tlejivý – vzniká slabým prúdom a svetelný jav je charakteristický tlejivým horením.
  • oblúkový – vzniká pri silnejšom prúde, keď ióny v dôsledku veľkej kinetickej energie pri dopade na elektródu sú príčinou jej rozžeravenia.
  • iskrový – vzniká pri veľmi silných prúdoch a má krátky čas trvania.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button