ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Prevodníky- charakteristyka , rozdelenie

Prevodníky.Nie vždy je vstupný člen kompatibilný s nasledujúcim členom, preto použiteľnosť snímačov úzko súvisí s prevodníkmi, ktoré v niektorých prípadoch tvoria spolu so snímačmi neoddeliteľný celok.


Prevodník je zariadenie, ktoré mení signály z predchádzajúceho člena na signály, ktoré je možné spracovať v nasledujúcom člene, čiže slúži na nadviazanie komunikácie medzi dvoma zariadeniami. Mení jednu fyzikálnu veličinu na inú, ktorú je nasledujúci člen schopný spracovať.

Podľa charakteru vstupnej a výstupnej veličiny  delíme:

1. prevodníky neelektrických veličín

2. prevodníky elektrických veličín

a) elektroelektrické E/E

b) alógovočíslicové A/Č (analógovodigitálne A/D)

c) číslicovoanalógové Č/A (digitálnoanalógové D/A)

3. medzisystémové prevodníky

a) elektropneumatické E/P

b) pneumatickoelektrické P/E

c) elektrohydraulické E/H

Prevodníky neelektrických veličín

Tieto prevodníky sú určené na zmenu výstupných neelektrických signálov zo snímačov na unifikovaný signál vhodný na ďalšie spracovanie – unifikovaný elektrický signál. Odporúčané hodnoty elektrických unifikovaných signálov sú:

– jednosmerný prúd 0 mA až 5 mA, 0 mA až 20 mA, 4 mA až 20 mA

– jednosmerné napätie 0 V až 10 V, – 10 V až +10 V

Strata vlasov? Jedzte týchto 9 potravín, aby ste zabránili vypadávaniu vlasov

Prevodníky elektrických veličín

Elektroelektrické prevodníky – tieto prevodníky sú určené na zmenu výstupných elektrických signálov zo snímačov (striedavé napätie, činný výkon, jalový výkon…) na iný elektrický signál vhodný na ďalšie spracovanie – unifikovaný elektrický jednosmerný signál.

Elektropneumatický prevodník

Analógovodigitálny (alógovočíslicový) prevodník – tento prevodníky je určené na zmenu výstupných spojitých (analógových) signálov zo snímačov na zodpovedajúci digitálny signál.

Digitálnoanalógový (číslicovoanalógový) prevodník – tento prevodníky sú určený na zmenu výstupných digitálnych signálov zo snímačov na zodpovedajúcu úroveň analógovej výstupnej veličiny.

Medzisystémové prevodníky – tieto prevodníky sa používajú na vzájomný prechod signálov medzi elektrickými, pneumatickými a hydraulickými systémami. Umožňujú tak vzájomnou spoluprácou spojiť výhody jednotlivých systémov.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button