Zaujímavosti z ríše zvieratZVIERATÁ PODĽA ABECEDY

Zvieratá na h 48 zvierat na písmeno h

Zvieratá na h. Zvieratá na h 48 zvierat na písmeno h. Zaujíma vás ktoré zvieratá začínajú na písmeno H? Pripravili sme pre vás zoznam zvierat začínajúcich písmenom h. Zvieratá na h a niečo o nich.

Zvieratá na h

zvieratá na h

 

 • hadiar
 • hadokrčka
 • hadovka
 • hadožrút
 • haja
 • hájovník
 • hákozobec
 • halasník
 • harpya
 • havran
 • hlaholka
 • hlaváč
 • hlávačovec
 • hlucháň
 • hnedáčik
 • hnedopásovec
 • hoacin
 • hoko
 • holohlavec
 • holub
 • holubček
 • holúbok
 • homár
 • hrabáč
 • hrabavica
 • hraboš
 • hranostaj
 • hranostajník
 • hrdlička
 • hrdzavka
 • hrdziak
 • hrebenačka
 • hrebenatka
 • hroch
 • hrošík
 • hrotnáč
 • hrotokrídlovec
 • hrúz
 • hrúzovec
 • hulman
 • hus
 • húseničiar
 • husiarka
 • húska
 • hvizdák
 • hyena
 • hyenka
 • hýľ
 • hovnival

Zviera na h

Zvieratá na h je: hadiar, hadokrčka, hadovka, hadožrút, haja a hájovník. Ďalšie zviera na h je: hákozobec, halasník, harpya či havran. Populárne zvieratá na písmeno h sú: hlaholka, hlaváč, hlávačovec, hlucháň, hnedáčik a hnedopásovec. Ostatné zvieratá začínajúce písmenom h: hoacin, hoko, holohlavec, holub, holubček, holúbok, homár a hrabáč.

Zviera na h

1. Hadiar Zvieratá na h

Hadiar Zvieratá na h

Hadiar  je druh dravého vtáka z čeľade jastrabovité. Žije v centrálnej juhozápadnej palearktickej oblasti, kde obýva listnaté lesy s dostatkom plazov. Na Slovensku hniezdi najmä na juhovýchode krajiny. Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov hadiar krátkoprstý patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková i Európska populácia sú stabilné, znižovanie stavov je hlásené zo Západnej Afriky. Zviera na i

2. Havran

Havran

Havran čierny alebo havran poľný, ľudovo havran, je spevavec z čeľade krkavcovitých. Je rozšírený v celej Palearktíde, v Európe nehniezdi len na úplnom juhu Balkánskeho, Apeninského a Pyrenejského polostrova. Zvieratá na h. Za posledných 50 rokov hniezdna populácia v Európe silno poklesla približne na 12 miliónov párov a 80 % z nich je v Rusku.

V Európe je známych 5 oblastí zimovania, hniezdne populácie zo Slovenska využívajú dve z nich. Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov havran čierny patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, usudzuje sa tak na základe toho, že klesá populácia v Ázii. V Európe síce došlo k miernemu vzostupu stavov v rokoch 1980 – 2013 ale prieskumy pre červený zoznam hovoria, že populácia klesá rýchlosťou 25% za obdobie troch generácií (21.9 rokov).

3. Hraboš Zvieratá na h

Hraboš Zvieratá na h

Hraboš poľný je druh z čeľade chrčkovité, Európsky endemit. Výskyt na Slovensku bol doložený na 90,5 % územia. Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov hraboš poľný patrí medzi najmenej ohrozené druhy, stav celkovej populácie je stabilný. Zvieratá na h.

Mimoriadna plodnosť mu zabezpečuje prežitie. Pri pravidelnom premnožení (cca každé 3 – 4 roky) spôsobuje škody na úrode. Sprievodným znakom premnoženia (gradácie) je holožer tráv na poliach a popri cestách. Po dosiahnutí vrcholnej fázy hustota populácie rýchlo klesá. Dôvodom je vyčerpanie potravy a obsadenie priestoru.

Vyskytuje sa na plochách bez drevín, na lúkach a poliach. Živí sa rastlinnou (tráva, hľuzy, korene, semená rastlín) a malou živočíšnou potravou. Pod zemou si vytvára zásoby. Na obranu pred nepriateľmi používa zuby a ostré pazúry. V pôde si vytvára hustú sieť chodbičiek so starostlivo vystlaným brlohom na odchov mláďat.

Mohlo by vás zaujímať:

Zvieratá na d 20 zvierat na písmeno d

Zvieratá na č – 15 zvierat na písmeno č

Strata vlasov? Jedzte týchto 9 potravín, aby ste zabránili vypadávaniu vlasov

Zvieratá na e – 5 zvierat na písmeno e

4. Hus

Hus

Hus divá, zastarano divá hus, je zúbkozobec z čeľade kačicovitých. V Európe hniezdi pri rôznych vodách, močiaroch, jazerách aj pri morskom pobreží a pri fjordoch. Na Slovensku hniezdi pravidelne len na Záhorí. Je sťahovavá.

Hus divá meria 75 – 90 cm, rozpätie krídel má 147 – 180 cm a váži 3 – 4 kg. Zvieratá na h. Samec je väčší ako samica, obaja majú plavé farby so sivou, svetlý zobák a ružové nohy. Na prsiach majú drobné tmavé škvrnky. Brucho a podchvostové krovky sú biele. Na krídlach majú zhora nápadné striebrosivé plochy a zdola svetlý predný okraj.

5. Husiarka Zvieratá na h

Husiarka Zvieratá na h

Všeobecne ide o bylinožravé a monogamné vtáky. Mnohé druhy sa každoročne sťahujú. Závislosť od vodného prostredia a sťahovanie sú dva hlavné znaky tejto čeľade. Niekoľko druhov bolo domestikovaných pre poľnohospodárstvo a mnoho ďalších sa loví pre potravu alebo rekreačne. Od roku 1600 vyhynulo päť druhov a mnohým ďalším hrozí vyhynutie.

6. Hyena

Hyena

Hyena škvrnitá, najväčší žijúci mäsožravec z čeľade hyenovitých. Vyskytuje sa v Afrike.

Počas pleistocénu, obýval Euráziu poddruh hyena jaskynná (Crocuta crocuta spelaea), ktorá vyhynula.
Dospelé jedince dosahujú dĺžku okolo 130 cm, chvost meria približne 25 cm a vážia 62 až 70 kg. Kožušina je pieskovej až sivo-hnedej farby s čiernymi škvrnami po trupe, ktoré vekom blednú. Na hlave má krátke oválne uši. Veľkosťou sú o približne 10% väčšie samice. Samice majú veľké vonkajšie pohlavné orgány, ťažko odlíšiteľné od samčích.

Hyena škvrnitá sa vyskytuje na savanách a polopúštiach Afriky. Aktívna je najmä v noci. Je teritoriálna žijúca v klanoch, kde sú dominantné samice. Počet členov klanu sa líši od oblasti, ktorú obýva – na savanách ich žije spolu aj vyše 50 a v púštnych oblastiach je to vyše 5 dospelých jedincov s mláďatami.

Svoje územie, veľké od 40 po 1 000 km², si chráni pachovými výlučkami, rôznymi zvukmi a hliadkujúcimi hyenami. Hyeny vydávajú množstvo zvukov. Ich známy „smiech“ slúži na preukázanie podriadenosti pred staršími členmi spoločenstva. Na zvolávanie skupiny alebo pri hľadaní mláďat používa húkavé zavýjanie. Klan spolu zdieľa brloh a miesto močenia.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button