Plemena psovSTAROSTLIVOSŤ O PSA

Najhlúpejšie plemena psov: Mýty a fakty o inteligencii psíkov

Najhlúpejšie plemena psov: Mýty a fakty o inteligencii psíkov. Inteligencia psov je často predmetom štúdií a diskusií medzi odborníkmi aj majiteľmi psov. Rôzne plemená sú známe svojimi špecifickými schopnosťami, či už ide o pracovné plemená, spoločenské psy alebo plemená, ktoré sú uznávané pre svoju vynikajúcu poslušnosť. Avšak existujú aj plemená psov, ktoré sú označované za „najhlúpejšie“ vzhľadom na určité charakteristiky, ako sú nezávislosť, nedostatok záujmu o tréning alebo pomalšie učenie sa nových povely.

Najhlúpejšie plemena psov

Najhlúpejšie plemena psov

 

Merenie inteligencie psov môže zahŕňať rôzne faktory, ako je schopnosť rýchleho učenia, poslušnosť, ale aj prispôsobivosť a emocionálna inteligencia. Napríklad afganský chrt, tradične označovaný za aristokratického miláčika s dôrazom na fyzickú krásu a gráciu, je často spomínaný ako menej inteligentné plemeno, keďže jeho nezávislé správanie a vzdialenosť od poslušnostných úloh z neho nemusia robiť ideálneho kandidáta pre štandardné poslušnostné skúšky.

Hodnotenie najmenej inteligentných plemien často vyvoláva kontroverzie, pretože každé plemeno môže mať jedinečné vlastnosti, ktoré nezohľadňujú tradičné testy inteligencie. Pri posudzovaní „inteligencie“ psov je preto dôležité si uvedomiť, že hodnocenie je relative a vždy by sa malo brať do úvahy so špecifickým prostredím, výchovou a určením plemena.

Definícia inteligencie u psov

Definícia inteligencie u psov

 

Inteligencia psov je mnozfacetový pojem, ktorý zahŕňa schopnosť učenia sa, riešenia problémov a komunikácie. Rôzne plemená vykazujú rozdielne úrovne inteligencie v závislosti od svojej pracovnej histórie a šľachtiteľských cieľov.

Pracovná inteligencia a poslušnosť – Najhlúpejšie plemena psov

Pracovná inteligencia u psov je merateľná ich schopnosťou rýchlo sa učiť nové príkazy a ich poslušnosť voči týmto príkazom. Niektoré plemená boli chované s dôrazom na schopnosť rýchleho a efektívneho reagovania na inštrukcie človeka, čo v praxi znamená, že:

 • Pracovné plemená ako nemecký ovčiak alebo labradorský retriever majú tendenciu byť vysoko poslušné a schopné naučiť sa množstvo príkazov a úloh.
 • Pri učení nových príkazov sa niektoré inteligentné plemená, napríklad border kolie, môžu naučiť jednoduchý povel po podstatne menej opakovaniach v porovnaní s inými plemenami.

Nezávislosť a tvrdohlavosť

Najhlúpejšie plemena psov. Na opačnom konci spektra sú plemená s vysokou mierou nezávislosti a tvrdohlavosti, pričom majú často iný druh inteligencie, ktorý nie je založený primárne na poslušnosti:

 • Nezávislá plemená ako napríklad afganský chrt často nevykazujú vysokú mieru pracovnej inteligencie, keďže boli chované k samostatnej práci, a preto je ich tréning náročnejší.
 • Tvrdohlavosť môže byť znakom samostatného myslenia, ale môže to spôsobiť, že niektoré plemená, ako buldog, sú menej prístupné k tradičnému výcviku, a teda sú často nesprávne hodnotené ako menej inteligentné.

Hodnotenie najmenej inteligentných plemien

Hodnotenie najmenej inteligentných plemien

 

V rebríčku inteligencie psov existujú plemená, ktoré sú hodnotené ako menej inteligentné z hľadiska ich schopnosti učiť sa a poslušnosti. Táto sekcia sa zameria na metodiku hodnotenia a konkrétnu štúdiu od Stanleyho Corena. Strojček na vlasy a bradu pre mužov: Najlepší výber

Metodológia hodnotenia – Najhlúpejšie plemena psov

Hodnotenie inteligencie plemien psov sa opiera o analýzu ich výcvikovateľnosti, reakciu na príkazy a schopnosť vykonávania komplexných úloh. Metodológia zahŕňa pozorovanie doby, za ktorú sa plemená dokážu naučiť nové pokyny a frekvenciu, s akou tieto pokyny dodržiavajú. Niektoré štúdie poukazujú na plemená, ktorých výcvik môže trvať najdlhšie, považujúc ich za najmenej inteligentné.

Stanley Coren štúdia

Stanley Coren, renomovaný psychológ a autor knihy „The Intelligence of Dogs“, zostavil rozsiahly rebríček psích plemien založený na ich obratnosti, poslušnosti a schopnosti učenia. Jeho štúdia zaradila medzi najmenej inteligentné plemená napríklad Afganského chrta. Corenove hodnotenie poskytlo základ pre mnohých expertov v oblasti etológie a bolo citované v mnohých publikáciách, vrátane Daily Mail.

Plemená s nižšou inteligenciou – Najhlúpejšie plemena psov

Plemená s nižšou inteligenciou - Najhlúpejšie plemena psov

 

V kontexte schopnosti výcviku a poslušnosti niektoré plemená psov vykazujú nižšiu úroveň inteligencie. Tieto plemená môžu vyžadovať viac trpezlivosti a času na naučenie základných povelov alebo trikov.

Afganský chrt a pekinský palácový psík

Afganský chrt je známy svojou noblesou a elegantným vzhľadom, ale zároveň patrí medzi plemená, ktoré môžu byť výcvikovo výzvou. Štúdie poukazujú na to, že afganský chrt vyžaduje individuálny prístup a trpezlivosť. Pekinský palácový psík, známy svojou malou veľkosťou a dlhou srsťou, často upúta pozornosť skôr vďaka svojmu rozkošnému vzhľadu než výcvikovým schopnostiam, ktoré sú oproti iným plemenám limitovanejšie.

Buldog a baset – Najhlúpejšie plemena psov

Buldog sa vyznačuje svojou pokojnou povahou a silnou vôľou, ktorá môže vynikať aj počas výcviku. Napriek tomu je možné s príslušnou dávkou trpezlivosti dosiahnuť dobré výsledky. Baset, rozpoznateľný svojim dlhým trupom a smutnými očami, má tendenciu byť tvrdohlavý, čo mu môže skomplikovať proces učenia nových povelov, ale jeho priateľská povaha kompenzuje výcvikové výzvy.

Beagle a basenji

Beagle, často milovaný pre jeho radostnú povahu a milý výraz, môže mať sklon k nedostatočnej pozornosti, ktorá odráža jeho strednú inteligenciu pri tradičných výcvikových metódach. Basenji je známy svojou nezávislosťou a někedy aj tvrdohlavosťou. Jeho unikátna povaha výrazne ovplyvňuje jeho schopnosť výcviku a prijímania povelov a pri tomto plemeni je nutné počítať s náročnejším výcvikom.

Vplyv tréningu a výcviku – Najhlúpejšie plemena psov

Vplyv tréningu a výcviku - Najhlúpejšie plemena psov

 

Pri tréningu a výcviku psov je kľúčový individuálny prístup a použitie efektívnych metodík, ktoré sú v súlade s povahou a schopnosťami daného plemena.

Tréner a tréningové metódy

Tréner hraje zásadnú úlohu pri výcviku psa. Tréning pomáha rozvíjať vzťah medzi psom a trénerom a významne ovplyvňuje úspešnosť naučených povely a trikov. Používané metódy výcviku ako klikerový tréning, alebo iné formy pozitívneho posilňovania, sú efektívne pri upevňovaní správneho správania. Výcvik by mal byť prispôsobený individuálnym potrebám psa a rešpektovať jeho mentálne schopnosti.

 • Tréner:
  • Musí byť skúsený
  • Mali by poznať rôzne tréningové techniky
  • Je dôležité, aby rozumeli správaniu a potrebám psov
 • Tréningové metódy:
  • Klikerový tréning
  • Pozitívne posilňovanie
  • Konzistentné využívanie odmien

Význam konzistentnosti – Najhlúpejšie plemena psov

Konzistentnosť je kľúčová pri výcviku psa. Tréning by mal byť systematický a pravidelný, aby pes pochopil, čo sa od neho očakáva. Konzistencia vo výcviku zabezpečuje, že pes dokáže spájať správanie s očakávanou reakciou trénera, a preto by malo byť každé správanie a každý tréningový pokyn jasný a konzistentný.

 • Dôležité aspekty konzistentnosti:
  • Jasné a konzistentné príkazy
  • Neodkladné a vhodné odmeny za správne správanie
  • Pravidelný a systematický výcvik

Kontextualizácia inteligencie psov

Kontextualizácia inteligencie psov

 

Inteligencia psov zahŕňa viacero dimenzií, od pracovnej intelignecie až po sociálne a emocionálne schopnosti. Pokrok v tréningu a pestovaní vhodných pováh zvýrazňuje tieto rozdiely.

Porovnanie s loveckými a strážnymi psami

Pracovná inteligencia psov má korene v ich historickom vývoji vo vzťahu k vykonávaným úlohám. Lovecké psy, ako je Labradorský retriever, majú vysokú schopnosť učenia sa s cieľom práce v tandeme s ľudským partnerom, pričom vynikajú v nasledovaní pokynov a majú vynikajúce čuchové schopnosti. Na druhú stranu, strážne psy ako Nemecký ovčiak vykazujú silnú ochranárenskú povahu spolu s nezávislosťou, čo ich predurčuje k ochrane majetku a ľudí.

Plemená ako Borderská kólia a Zlatý retriever sú známe svojou citlivosťou na príkazy a schopnosťou rýchleho učenia, čo je dôležité pre akékoľvek pracovné využitie, či už v pastierstve alebo v terapie. Naopak, niektoré plemená môžu vyzerať menej „inteligentne“ pri tradičnom porovnávaní, napríklad kvôli vyššej miere nezávislosti, ktorá môže spôsobovať sklon ignorovať príkazy.

Sociálna a emocionálna inteligencia – Najhlúpejšie plemena psov

Sociálna a emocionálna inteligencia sa týka schopnosti psov vnímať a reagovať na emócie ľudí a iných zvierat. Plemená ako Labradorský retriever sú obzvlášť oceňované za ich spoločenskú povahu a schopnosť slúžiť ako spoločníci a asistenčné psy. Tieto psy vykazujú vysoký stupeň empatie a prispôsobivosti v interakciách s ľudmi.

V kontraste, plemená ako Borderská kólia môžu vyžadovať viac mentálnej stimulácie a práce, aby svoju inteligenciu využili konštruktívne a zostali šťastné. Ich schopnosť riešiť komplexné problémy a nezávislá práca s ovcami exemplifikujú význam pracovnej inteligencie, no aj ich potrebu sociálneho vzťahu a spolupráce s ľudskými spoločníkmi.

Záver a odporúčania pre majiteľov psov – Najhlúpejšie plemena psov

Záver a odporúčania pre majiteľov psov - Najhlúpejšie plemena psov

 

Pri výbere psieho spoločníka je dôležité poznať jeho potenciálne schopnosti a úroveň inteligencie. Medzinárodná kynologická federácia (FCI) rozdeľuje plemená psov do skupín založených na ich využití a vlastnostiach. Tieto informácie môžu napomôcť majiteľom v porozumení a správnej starostlivosti o ich psov.

Inteligencia a výcvik

Niektoré plemená možno vyžadujú viac trpezlivosti pri výcviku kvôli ich samostatnému mysleniu alebo povahám, ktoré preferujú nezávislé rozhodovanie. To však neznamená, že by boli menej inteligentné. Každé plemeno psa má unikátne schopnosti, ktoré môžu byť v rôznych situáciách a úlohách výhodou.

Doporučené postupy

 • Informujte sa: Pred získaním psa sa poraďte s klubmi alebo organizáciami, ako je Kennel Club, pre komplexné informácie o plemene.
 • Prispôsobte výcvik: Upravte štýl výcviku na základe charakteristík plemena.
 • Trpezlivosť a porozumenie: Buďte pripravení na to, že niektoré psy potrebujú viac času na učenie.
 • Posilňovanie väzby: Veďte výcvik s empatiou a dôrazom na posilňovanie pozitívnej väzby s vašim psom.

Starostlivosť o plemeno – Najhlúpejšie plemena psov

Každé plemeno má špecifické požiadavky na starostlivosť, ktoré sa odzrkadľujú v ich kvalite života. Porozumenie potrebám vašeho psíka a prispôsobenie sa im prispeje k spokojnému a zdravému životu spoločne.

Úloha majiteľa

Majiteľ by mal pamätať na to, že úlohou nie je len naučiť psa, ale tiež pochopiť plemeno a vytvoriť podmienky, v ktorých môže pes rozvíjať svoje prirodzené schopnosti. Výber správneho plemena a prístup k výchově sú rozhodujúce kroky k harmonickému súžití.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button