Poľnohospodárske zvieratáSLIEPKY

Veľké plemena sliepok: Charakteristiky najpopulárnejších druhov

Veľké plemena sliepok: Pôvod a charakteristiky najpopulárnejších druhov. Veľké plemena sliepok sú chované z rôznych dôvodov, vrátane produkcie mäsa, znášanosti vajec a ich schopnosti adaptovať sa na chladnejšie klimatické podmienky. Medzi typické zástupce týchto plemien patrí Jersey Giant, ktorý je známy pre svoju robustnú veľkosť a silnú konštitúciu. Pôvod majú v Spojených štátoch a ich charakteristické vlastnosti zahŕňajú aj dobrú znášku vajec, čo ich robí obľúbeným plemenom medzi chovateľmi.

Veľké plemena sliepok

Veľké plemena sliepok

 

Tieto sliepky môžu poskytnúť aj kvalitné mäso, vďaka čomu majú chovateľskú hodnotu aj ako mäsovo-nosné plemená. Ich adaptabilita a relatívna odolnosť voči chladnejšiemu počasiu znamená, že sú dobre vybavené pre život v rozličných prostrediach, a sú tak vhodné pre chovateľov v rôznych geografických oblastiach.

Pokiaľ ide o starostlivosť, veľké plemená sliepok obvykle nevyžadujú špeciálne ošetrovanie nad rámec základných potrieb. Je dôležité zabezpečiť im primeraný priestor pre pohyb a vhodnú výživu, aby dosiahli svoj plný potenciál. Dobré hygienické podmienky a pravidelná kontrola zdravia sú tiež kľúčové pre zachovanie ich vitality a produktivity.

História a pôvod

História a pôvod

 

Plemená sliepok majú svoje korene v starovekých civilizáciách, kde začali byť selektívne chované pre rôzne účely. Historická hodnota týchto plemien dokazuje ich dlhodobú prítomnosť v ľudských spoločnostiach.

Vznik plemien – Veľké plemena sliepok

Prvý proces domestikácie sliepok sa datuje približne pred 8 000 rokmi v oblasti juhovýchodnej Ázie, konkrétne v dnešnom Thajsku a Vietname. Plemená sa v priebehu storočí vyprofilovali podľa potrieb ľudí a podmienok prostredia. Rôzne plemená sliepok, ako Barnevelder či Rhode Island Red, boli chované s ohľadom na produkciu vajec, mäsa, alebo na ich estetické vlastnosti.

Historický význam

Sliepky zohrávali dôležité úlohy v rôznych kultúrach, od súbojov až po produkciu potravín. Napríklad v Česku sa plemeno známe ako české sliepky pestovalo už stáročia a prvá zmienka o nich pochádza z roku 1205. Tieto zvieratá slúžili aj ako súčasť venov, čo dokazuje ich význam v spoločenských interakciách. Do začiatku 20. storočia sa chov sliepok skoncentroval prevažne v malých hospodárstvach, kde sliepky poskytovali ľuďom základné suroviny – vajcia a mäso.

Charakteristiky veľkých plemien

Charakteristiky veľkých plemien

 

Tieto plemená sa vyznačujú robustnou stavbou tela a sú vhodné pre chovateľov, ktorí uprednostňujú výstavbu a produktivitu.

Fyzický popis

Veľké plemená sliepok, ako napríklad Orpington alebo Jersey Giant, sú známe svojou impozantnou veľkosťou a hmotnosťou. Majú veľký rámec tela, pričom niektoré plemená dosahujú hmotnosť až 5 kg. Ich perie môže byť rôznorodého zafarbenia. Majú silné nohy a široké hrude, čo z nich robí robustné a odolné oproti menším plemenám.

Pôvod plemien

Mnohé z veľkých plemien sliepok majú svoje korene v Európe a v USA, kde boli selektívne chované pre veľkosť a výnosnosť. Napríklad, plemeno Jersey Giant bol vyvinutý v Spojených štátoch v 19. storočí ako alternatíva k iným mäsným plemenám. Orpington, pôvodne z Anglicka, bol chovaný tak, aby spojil dobrú znášku vajíčok s mohutnosťou vhodnou pre produkciu mäsa.

Chovateľské vlastnosti

Veľké plemená sliepok sú často chované pre ich dvojúčelový potenciál: sú cené pre svoju mäsnatú stavbu tela, ale zároveň pre znášku vajec. Majú spravidla dobrú povahu a sú menej aktívne oproti drobným plemenám. Vzhľadom na ich veľkosť vyžadujú viac priestoru a pevnejšie kurníky. Je dôležité dbať na dostatočné kŕmne a vodné zásoby, pretože ich spotreba je vyššia než u menších plemien.

Starostlivosť a chov – Veľké plemena sliepok

Starostlivosť a chov - Veľké plemena sliepok

 

Pri chove veľkých plemien sliepok je dôležitá adekvátna výživa, priestranné a bezpečné ubytovanie, a kontinuálna prevencia zdravotných problémov.

Výživa

Veľké plemena sliepok vyžadujú vyváženú stravu bohatú na proteíny, energiu a minerály pre správny rast a produkciu vajec. Dospelé sliepky potrebujú kvalitné krmivo obsahujúce:

 • Proteíny: minimálne 16 %
 • Energia: dostatočné množstvo karbohydrátov
 • Vitamíny: A, D a E
 • Minerály: vápnik a fosfor

Ubytovanie

Priestranné, vetrané a suché kurníky sú základom pre chov veľkých plemien sliepok. Kurník by mal poskytnúť:

 • Minimálne 0,37 m² na sliepku vo vnútri
 • 0,93 m² výbeh na sliepku vonku
 • Adekvátne hniezda: 1 na 4-5 sliepok
 • Dostatočnú výšku sedacej tyče: 60-90 cm od podlahy

Zdravie a prevencia chorôb

Pravidelná kontrola a preventívne opatrenia sú kľúčové pre udržanie zdravia sliepok. Zdravotná starostlivosť zahŕňa:

 • Očkovanie: podľa odporúčaní veterinára
 • Parazity: pravidelná kontrola a liečba proti parazitom
 • Hygiena: udržiavanie čistoty kurníka a výbehov

Pozorovanie sliepok a včasná reakcia na príznaky ochorení, ako je letargia alebo strata peria, pomôže predchádzať šíreniu chorôb.

Populárne veľké plemená sliepok

Populárne veľké plemená sliepok

 

Veľké plemená sliepok sú známe svojou impozantnou veľkosťou a často sa chovajú pre produkciu mäsa alebo pre odolnosť voči chladnejším klimatickým podmienkam.

Brahma

Brahma je plemeno pochádzajúce z Ázie a je známe pre svoju výnimočnú veľkosť a pokojnú povahu. Tieto sliepky majú husté perie, ktoré im pomáha prežiť v chladnejších podmienkach, a sú považované za dobré nosnice.

Orpington

Orpington, pôvodne z Anglicka, je ďalším obľúbeným veľkým plemenom. Ich pevné postavy a husté perie robia z tohto plemena vynikajúceho chovného zástupcu, ktorý je zároveň vhodný pre začínajúcich chovateľov vďaka ich pokojnej povahi.

Jersey Giant – Veľké plemena sliepok

Jersey Giant, najväčší plemenom sliepok, pochádza zo Spojených štátov a bol vyšľachtený s cieľom nahradiť niektoré z mäsových plemien. Tieto sliepky potrebujú viac času na dosiahnutie plnej veľkosti, ale ich robustné telá a schopnosť adaptácie na chlad dávajú tomuto plemenu prednosť pri chove v rozličných podmienkach.

Vplyv na životné prostredie – Veľké plemena sliepok

Vplyv na životné prostredie - Veľké plemena sliepok

 

Veľké plemena sliepok môžu mať pozitívny vplyv na životné prostredie, ak sú chované v podmienkach, ktoré rešpektujú prírodu. Voľný chov týchto sliepok umožňuje lepšie využitie zdrojov a rozvoj biodiverzity. Sliepky pri voľnom výbehu prirodzeným spôsobom obohacujú pôdu o živiny, čo zlepšuje jej kvalitu a podporuje zdravý rast rastlinstva.

 • Pozitívne aspekty:
  • Zlepšenie štruktúry pôdy: Sliepky rozrýpujú pôdu pri hľadaní potravy, čo pomáha aerácii a rozkladu organického materiálu.
  • Prirodzené hnojivo: Exkrementy sliepok sú bohaté na dusík a ďalšie živiny, ktoré slúžia ako výborné hnojivo.
  • Kontrola škodcov: Sliepky výrazne prispievajú k redukcii populácie škodcov v záhradách a na poliach.

Na druhej strane, pri prehustenom chove môže dochádzať k negatívnym dopadom na pôdu a okolitý ekosystém z dôvodu nadmernej akumulácie výkalov a nadmerného zaťaženia výbehu.

 • Šetrné chovateľské postupy:
  • Ograničenie počtu sliepok na určitú plochu výbehu.
  • Rotácia využitia výbehu aby sa znížilo zaťaženie jednej plochy.
  • Integrácia rôznych druhov hospodárskych zvierat a pestovanie zeleniny na rovnakej pôde.

Správne manažovaný chov veľkých sliepok tak prispeje k ekologicky udržateľnému poľnohospodárstvu a môže posilniť lokálnu biologickú diverzitu.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button