Slovenský jazykSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Alfonz Bednár – Kolíska

Alfonz Bednár – Kolíska o diele a autorovi . Čo treba vedieť o diele , postavy , Alfonz Bednár – Kolíska : 

Alfonz Bednár

Už v prvotine Sklený vrch sa ohláša myšlienka o nejednoduchosti, nepriehľadnosti ľudského indivídua, od začiatku pre neho človek je zmiešanina a divná bytosť. Táto charakteristika neplatí len o výnimočných centrálnych aj okrajových postavách Bednárovho diela, ale o autorovej koncepcii človeka vôbec. Sujetová a kompozičná výstavba Bednárových noviel znamená v našej próze výrazné nóvum. Touto zložkou takmer každé jeho dielo prekvapí: Sklený vrchdenníkovosťou, Hodiny a minúty štruktúrou epických pásiem, Hromový zubepickou mohutnosťou.

Alfonz Bednár je typ prozaika, ktorý sa označuje ako rodený epik. Jeho epika však nie je žánrovo ani štýlovo jednotvárna: denníková podoba Skleného vrchu, cyklus rozsiahlych noviel so sujetovou i významovou osciláciou na línii minulosť-prítomnosť, cyklus noviel zo súčasného života Za hrsť drobných a zároveň s tým všetkým Hromový zub ako celistvý obraz slovenskej dediny za posledné polstoročie. V ňom sa do jednotného veľkého epického štýlu integrujú nielen tendencie autorovho vlastného umeleckého vývinu, ale aj niekoľko tendencií autorovho vlastného umeleckého vývinu a slovenskej epickej prózy vôbec, od jej klasickej realistickej podoby cez tendencie naturalistickej prózy švantnerovského typu až po postupy súčasnej modernej prózy.

Vedno s hľadačstvom a novátorstvom Bednár v každom svojom diele preukázal vysoké umelecké, mysliteľské a spoločenské hodnoty svojej tvorby a zaradil sa nielen medzi popredných predstaviteľov slovenskej prózy, ale je v mnohom pozoruhodný aj z hľadiska vývinových tendencií súčasnej svetovej literatúry.

Sklený vrch 

predstavuje začiatok odmäku v slovenskej literatúre a začiatok reakcie na zjednodušené, schematické, krikľavo demagogické opusy hrdinstva komunistov.

V slovenskej a českej literatúre zriedka nájdeme také sebaisté narábanie s materiálom imaginácie a takú lyricko-epickú šírku. Práve autorova schopnosť zjednotiť rôzne tvorivé postupy tvoria rámec jeho videnia sveta v celej jeho filozofickej zložitosti.

Alfonz Bednár – Kolíska

Kolíska

Dej sa odohráva počas druhej svetovej vojny. Novela začína tým ako hlavná hrdinka Zita Černeková počúva rozhlasový prenos zo súdu, na ktorom svedčil jej muž. Svedčil proti jej bývalému milencovi Majerskému, ktorý bol obvinený z rozvracania a sabotovania družstva.

Druhá dejová línia začína rozprávaním o minulosti: K Zite domov príde počas vojny Majerský. Zita ho proti svojej vôli ukryje v izbe, lebo má stále na pamäti ako ju v mladosti zneužil. Jej muž je medzitým ukrytý v bunkri, kde s ním bol predtým aj Majerský, ale ten utiekol, lebo mal zapálené oči.

Na hliadke začujú nemeckí vojaci z Černekovej chalupy zvuk, ktorý pripomína motor. Je to však len kolíska, v ktorej Zita uspáva svojho chorého syna.
Vojaci vojdú dnu, mysliac si, že vnútri posielajú pomocou dynama a vysielačky správy partizánom. Keď zistia, že je to len kolíska, zostanú v chalupe u Zity.
Najprv sa jej pýtali, či nevie niečo o partizánoch, no pomaly začínali byť dotieravý. Nedovolili Zite obliecť si šaty, hoci mala len košeľu a sukňu. Zita ich v obave, že nájdu Majerského ponúkla chlebom.

Majerský medzitým rozmýšľal o tom ako kedysi „prenechal“ Zitu Ragalovi a bolo mu toho ľúto.
Obmann, jeden z vojakov, podľa všetkého veliaci dôstojník kázal Zite aby kolísala chlapca, lebo zvuk kolísky mu pripomínal domov.
Postupne sa vojaci začali správať veľmi neslušne a nadávať Zite, pričom ich úmyslom bolo zneužiť ju.
Medzitým to už Majerský nemohol vydržať a utiekol von oknom.

Alfonz Bednár – Kolíska

Vojaci si zo Zity ďalej uťahovali. Rozhodli sa vymočiť do hrnca a poliať tým chlapca. „Našťastie“ sa vonku začalo strieľať a všetci okrem Zity a chlapca vybehli z chalupy.
O chvíľu sa vrátili s ranenými a jedným mŕtvym. To Majerský na nich strieľal z potoka.

Všetky povinne diela nájdete na Slovenský jazyk

Vzápätí doviedli aj jeho – raneného.
Novela končí tak ako začala. O niekoľko rokov Zita počúva rádio, kde v súdnom procese Majerského odsúdia na dvanásť rokov vezenia. Hnevá sa na svojho muža, pretože svedčil proti nemu.

Alfonz Bednár – Kolíska

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button