Slovenský jazykVŠEOBECNÉ VZDELANIE

Pedagogická príprava – Rekreačná činnosť

Pedagogická príprava – Rekreačná činnosť.

Úvod

Meno a priezvisko: ******
Dátum: 3.12. 2021
Ročník: 3. ročník
Výchovno-vzdelávacia činnosť: Rekreačná činnosť
Téma: Vtáčiky v zime
Obsahový štandard (obsah): pohybové hry
Výkonový štandard (výchovno-vzdelávací cieľ): Rozvíjať pohybové schopnosti, pozornosť orientácia
Metódy: A) VZDELAVACIE: slovné: monologické -vysvetľovanie, dialogické – rozhovor
názorno demonštračné: predvádzanie činnosti
praktické: hra
motivačné: rozhovor,
B) VÝCHOVNÉ:
presviedčacie: rozhovor, vysvetľovanie
metódy mravného hodnotenia
Zásady: názornosti, cieľavedomosti, primeranosti, uvedomelosti a aktívnosti,
Formy: frontálna, individuálna,
Kompetencie: komunikačné – zrozumiteľne sa vyjadruje, rozvíja kom. schopnosti, socialne a personálne – rešpektuje úohy,
Pomôcky: 4kúželi, šatka
Učebné zdroje: Tvorba výchovných programov v školských zariadeniach, vlastná tvorba, 45 hier na podporu sluchového vnímania detí,
Organizácia: vonku na ihrisku, prípadne v interiéri – v telocvični

 

Slovné druhy

Strata vlasov? Jedzte týchto 9 potravín, aby ste zabránili vypadávaniu vlasov

Ako si zjemniť vlasy: 5 prírodných spôsobov

Mačka sa narodila so štyrmi ušami šokujúce

Ako vymyslieť prezývku 7 spôsobov ako na prezývku

 

 

Metodický postup 

1. Úvodná časť: a) motivačná – – ,,Dobrý deň deti, tešíte sa, že nám napadol sneh? A viete aké zvieratká žijú u nás v lese cez zimu? Áno srnky, diviaky, líšky. Výborne a aké zvieratá u nás v zime spia. Presne medvede cez zimu spia. A kedže je tá zima a nerastie tráva čím sa živia zvieratká, kto sa o nich stará. Áno ujo horár. A môžeme poôcť zvieratkám aj my? Presne tak mz sa dneska zahráme na pomocníkov uja horára, a budeme kŕmiť zvieratká. Súhlasíte?…….“

b) organizačná – Dbám na osobnú hygienu (deti pôjdu na WC), prezujú sa, oblečú sa podľa počasia. Poskytnem deťom pomoc podľa potreby, pričom však dbám na rozvíjanie samoobslužných návykov. Skontrolujem, aby nemali žiadne cukríky či žuvačky v ústach a aby mali prázdne vrecká, vyčistený nos. Dbám na poriadok, zoradenie detí do dvojíc, spočítanie detí, oboznámim deti s trasou presunu a dbám na bezpečný presun na určené miesto. Po celý čas dbám najmä na bezpečnosť a disciplínu.

2. Hlavná časť:

a) organizovaná/riadená
1. Názov hry – Hladný kocúr
Motivácia – „Deti, prečo naháňajú mačky vtáčiky? Lebo sú hadné, tak sa aj my zahráme na mačky.“
Cieľ- Rozvíjať obratnosť
Pomôcky – 4 kúželi
Postup/ Pravidlá: Učiteľ vyčítankou enten – týky 2 ššpendliky….vyberie jedného kocúra. Ostatné deti budú vtáčiky a budú sa snažiť ujsť. Ja vymedzím hraciu plochu úlohou vtáčikou je prejsť z jednej strany polovice ihriska na 2 stranu, kde je ale kocúr. Deti sa musia tak snažiť, aby ich kocúr nechytil. Ak ich chytí stávajú sa tiež kocúrmi a naháňajú tak, že sa držia za ruky. Hra sa končí keď v hre zostane už iba jeden vtáčik.
Metodické usmernenie: vymedzím hraciu plochu, vysvetlím pravidlá, dbám na ich dodržiavanie, rozdelím deťom úlohy, aktivizujem všetky deti, dbán na disciplínu a bežpečnosť detí, mením deti vo vedúcej úlohe, usmerňujem a hodnotím počas celej hry, sledujem čas.

 

Hry – Pedagogická príprava – Rekreačná činnosť

 

2. Názov hry: Slepá baba
Motivácia: „Deti, keď sa vtáčiky nudia hrajú svoju obľúbenú hru. Poďme sa ju spolu zahrať.“
Cieľ: Rozvíjať pohybové schopnosti, vnímavosť,
Pomôcky: šatka
Postup/ Pravidlá: Deti sa postavia okolo „slepej baby“, ktorá stojí medzi nimi s očami previazanými páskou. Zatočí sa okolo svojej osi, aby stratila orientáciu.
Deti stoja v kruhu a pýtajú sa: „Slepá baba, na čom stojíš?“
Dieťa so zaviazanými očami odpovedá: „Na klátiku.“
Deti: „Čo máš pod ním?“
Slepá baba: „Kašu s mliekom.“
Deti: „Akú chceš?“
Slepá baba si vyberie tichú, štípanú, tlieskanú, trhanú. To znamená, že deti ju počas chytačky môžu poštipkávať, tlieskať alebo ju poťahovať za oblečenie. Prípadne budú úplne potichu.
Koho slepá baba chytí, musí ho vedieť identifikovať. Potom sa toto dieťa stáva slepou babou. Ak sa jej to nepodarí, hra pokračuje ďalej.
Metodické usmernenie: vymedzím hraciu plochu, vysvetlím pravidlá, dbám na dodržiavanie pravidiel, aktivizujem všetky deti, snažím sa zapájať aj nesmelé deti dbám na disciplínu, bezpečnosť deti, usmerňujem a hodnotím počas celej hry

Pedagogická príprava – Rekreačná činnosť

3. Názov hry – V núdzi spoznáš priateľa
Motivácia – ,, Deti, keď mačka chytí vtáčika nie vždy ho zje pretože ostatné vtáčiky ho zachránia.“
Cieľ- rozvýjať u detí spoluprácu
Pomôcky- –
Pravidlá – Kocúr naháňa vtáčiky, koho chytí ten sa postaví a rozkročí. Ostatný ho zachránia tak, že ho podlezú popod nohy.Hrá sa opakuje, pokiaľ ju neukončím.
Metodické usmernenie: vymedzím hraciu plochu, vysvetlím pravidlá, dbám na ich dodržiavanie, rozdelím deťom úlohy, aktivizujem všetky deti, dbán na disciplínu a bežpečnosť detí, mením deti vo vedúcej úlohe, usmerňujem a hodnotím počas celej hry, sledujem čas.

 

4. Názov hry: Vtáčik v domčeku

Motivácia: „Deti, zvieratká žijú v svojích domčekoch kde sú chránený a tak aj my sa teraz zahrame !“
Cieľ: Rozvíjať vnímavosť, pohybové schopnosti, rýchlosť
Pomôcky:-
Postup/ Pravidlá: Deti sa rozostúpia na hraciu plochu. Zvolím jedného naháňača, ktorý bude kocúr – ten naháňa ostatných vtáčikov. Tie sa môžu schovávať do domčeka tak, že si čupnú a vykriknu názov nejakého vtáka napr. jastrab, vrana….Nahaňač ak niekoho chytí vymieňa si pozíciu a hra pokračuje.
Metodické usmernenie:vymedzím hraciu plochu, vysvetlím pravidlá, dbám na dodržiavanie pravidiel, aktivizujem všetky deti, snažím sa zapájať aj nesmelé deti dbám na disciplínu, bezpečnosť deti, usmerňujem a hodnotím počas celej hry

Hry – Rekreačná činnosť

 

5. Názov hry – Na vtáčikoch
Motivácia- ,,Deti ste veľmi šikovné, skúste si teraz predstaviť, že ste sa premenili na lístie a voľne si lietame po prírode.“
Cieľ- stimulovať u detí pozornosť a sústredenosť,
Pomôcky –
Pravidlá – Deti voľne lietajú v priestore ako vtáčiky až do chvíle, kým nevykríknem akékoľvek číslo napr. 3. Následne vytvoria skupinku (vtáčikov) s rovnakým počtom členov ako vyslovené číslo napr. 3. Nezaradené deti z hry vypadávajú a víťazom sa stáva dvojica, ktorá v závere tejto hry tvorí poslednú skupinu vtáčikov.
Metodické usmernenie: vymedzím hraciu plochu, vysvetlím pravidlá, dbám na ich dodržiavanie, aktivizujem všetky deti, dbán na disciplínu a bežpečnosť detí, usmerňujem a hodnotím počas celej hry, sledujem čas

 

b) spontánna/voľná

– hry nechám podľa výberu detí
– dbám na bezpečnosť
– usmerňujem detí
– aktivizujem deti pri hrách

Pedagogická príprava - Rekreačná činnosť

 

3. Záverečná časť: s detmi utvorím kruh, vyhodnotim činnosť – Deti ako sa vám páčili hry? Ktorá hra sa vám najviac páčila? Ktorá sa vám nepáčila? Čo sme si hovorili o vtáčikoch? Čím sa živia mačky?…..
Deti pochválim povzbudím, tie čo vyvázali pokarhám….
Náhradná činnosť
Pri nepriaznivom počasí sa činnosť bude odohrávať v telocvični.
1. Úvodná časť: motivačná- rovnaká
organizačná- nebude sa realizovať obliekanie detí a príprava na školské
ihrisko
2. Hlavná časť:
a) organizovaná/riadená
1. Hra- rovnaká
2. Hra- rovnaká
3. Hra- rovnaká
4. Hra- rovnaká
5. Hra- rovnaká
b) spontánna/voľná: rovnaká
3. Záverečná časť: rovnaká – organizuje sa v triede

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button