VZŤAHYŽivotný štýl

Ako niekoho presvedčiť – 6 spôsobov ako presvedčiť

Ako niekoho presvedčiť v 6 krokoch. Či už ste vedúci pracovník, zamestnávateľ alebo zamestnanec, vedieť, ako niekoho presvedčiť na pracovisku, je dôležitá zručnosť. Pochopenie toho, ako presvedčiť ostatných, aby v niečo verili, vám pomôže získať podporu spolupracovníkov, ovplyvniť ich názory a inšpirovať ich k novým presvedčeniam. V tomto článku rozoberieme, prečo by ste mohli potrebovať niekoho presvedčiť, ako sa to líši od presviedčania a ponúkneme niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu stať sa presvedčivejšími.

 

Ako niekoho presvedčiť

 

Ako niekoho presvedčiť

Tu sú kroky, ktoré môžete podniknúť, aby ste niekoho úspešne presvedčili:

 

1. Zaistite si dôveryhodnosť

 

 Zaistite si dôveryhodnosť

Aby ste si vybudovali dôveryhodnosť a inšpirovali svojich kolegov, aby sa riadili vašimi návrhmi, je užitočné vypestovať si v práci povesť dôveryhodného človeka. Môžete to dosiahnuť tak, že budete dôsledne hovoriť pravdu, uvádzať relevantné fakty a nezabudnete si overiť fakty, ktoré zdieľate. Dôveryhodnosť si môžete vybudovať aj tým, že prijmete zodpovednosť za svoje konanie v práci. Najdlhšia rieka na svete.

 

2. Poznajte svoje publikum

 

Poznajte svoje publikum

Ak sa dozviete viac o záujmoch, túžbach a cieľoch svojho publika, môžete zabezpečiť, že vaše posolstvo bude pre nich relevantné, čo vám pomôže byť presvedčivejší. To môže zjednodušiť proces presviedčania a zvýšiť vašu úspešnosť. Tu je niekoľko stratégií, ktoré môžete použiť na to, aby ste zistili viac o svojom publiku:

 • Opýtajte sa na ich názory.
 • Vykonajte prieskum o ich záľubách, želaniach a potrebách.
 • Použite úspešné vyjednávacie taktiky z predchádzajúcich interakcií.
 • Vytvorte si persóny kupujúcich.
 • Sledujte pripomienky a spätnú väzbu svojho publika.

 

3. Vypočujte si iné názory a poskytnite komplimenty – Ako niekoho presvedčiť

 

Vypočujte si iné názory a poskytnite komplimenty - Ako niekoho presvedčiť

 
Ak chcete úspešne niekoho presvedčiť, je užitočné prejaviť rešpekt k jeho názorom. Môžete to urobiť tak, že si pred zdieľaním svojho posolstva aktívne vypočujete ich názor. Nikdy neprerušujte a vždy buďte zdvorilí. Aby ste ukázali, že ste pozorne počúvali, môžete vyjadriť uznanie za ich názor a uviesť, s ktorými prvkami súhlasíte.

Vytvorenie vzájomného rešpektu je veľmi dôležité. Nikdy nikoho o ničom nepresvedčíte, ak si bude myslieť, že ho nerešpektujete. Zaujímavosti o Indií.

 

4. Identifikujte motivácie druhých ľudí

 

 Identifikujte motivácie druhých ľudí

Pri počúvaní názorov iných osôb sa snažte identifikovať motiváciu, ktorá sa za týmito názormi skrýva. Pochopenie toho, čo motivuje druhých ľudí, vám môže pomôcť odhaliť ich túžby, ciele a oblasti, v ktorých môžu uvažovať o kompromise. Určenie motivácií vašich poslucháčov vám môže pomôcť identifikovať, čo máte spoločné.

 

Naučte sa rozpoznávať ciele, presvedčenia a motivácie, ktorými sa riadia ich názory. Keď ste identifikovali motivácie, ktoré stoja za ich názormi, preformulujte svoje presvedčenie tak, aby ho druhá osoba lepšie pochopila. Je pravdepodobnejšie, že získate ich podporu, ak uznáte niektoré ich názory a budete s nimi súhlasiť. To, že venujete čas spoznaniu pohľadu niekoho iného, vám môže umožniť presvedčiť ho o alternatívach.

5. Prispôsobte svoje posolstvo – Ako niekoho presvedčiť

 

 Prispôsobte svoje posolstvo - Ako niekoho presvedčiť

To, ako vaše publikum prijme váš názor, často závisí od toho, aký vzťah má k obsahu vášho posolstva. Hoci vaše publikum môže mať podobné názory, môže na vaše myšlienky reagovať aj odlišne. Zvážte vytvorenie alternatívnych posolstiev, aby ste presvedčili rôzne segmenty vášho publika. Môžete sa zamerať na to, ako môže byť určité stanovisko prospešné pre konkrétne publikum, alebo použiť rôzne formáty na zdieľanie svojich myšlienok. Zaujímavosti o Egypte.

 

6. Podporte svoje zdôvodnenie – Ako niekoho presvedčiť

 

 Podporte svoje zdôvodnenie - Ako niekoho presvedčiť

Podporenie názoru spoľahlivými príkladmi a dôkazmi môže pomôcť vášmu publiku považovať vás za dôveryhodnejšieho. Vaše dôkazy môžu zahŕňať štatistiky, anekdoty alebo príbehy. Príbehy môžu vytvoriť spojenie medzi tým, čo si niekto myslí, čomu verí a čomu chcete, aby veril. Presvedčovanie pomocou dôkazov môže tiež ovplyvniť niekoho, kto bude obhajovať váš názor, čo vám môže pomôcť presvedčiť viac ľudí.

 

Prečo je dôležité byť presvedčivý?

Tu je niekoľko dôvodov, prečo je dôležité byť presvedčivý na pracovisku:

 • Aby ste ovplyvnili ostatných
 • Môžete ovplyvniť rozhodnutie človeka tým, že ho presvedčíte, aby súhlasil s vaším názorom. To by mohlo viesť k tomu, že vykonajú určitú činnosť alebo splnia určitú úlohu.
 • Pochopenie toho, ako ovplyvňovať rozhodovanie na pracovisku, vám môže pomôcť dosiahnuť výsledky, o ktoré sa usilujete vo vedúcej funkcii, na pozícii pri kontakte s klientom alebo počas hodnotenia zamestnancov.
 • Ak pracujete v oblasti predaja, môžete svojich cieľových zákazníkov presvedčiť, aby urobili nákupné rozhodnutie na základe vašich odporúčaní, faktov alebo iných informácií.
 • Ak ste vedúcim pracovníkom spoločnosti, napríklad výkonným riaditeľom, môžete použiť presvedčenie akcionárov, aby podporili nový projekt.
 • Zimne pneumatiky 195 65 r15

 

Ak chcete urýchliť svoj kariérny postup

Pochopenie toho, ako niekoho presvedčiť, vám môže pomôcť vyjadriť svoju kvalifikáciu počas pohovoru, preukázať svoje schopnosti pri hodnotení zamestnancov alebo vám pomôcť pri dosahovaní obchodných cieľov, čo môže pomôcť napredovať vo vašej kariére. Napríklad motivovaný predajca môže úspešne presvedčiť potenciálnych zákazníkov, aby si kúpili výrobok alebo službu.

 

Ak chcete rozšíriť svoju sieť

Schopnosť niekoho presvedčiť je neoddeliteľnou súčasťou nadväzovania kontaktov s ostatnými. Môžete napríklad presvedčiť kolegov, aby podporili nejakú myšlienku alebo zručnosť počas profesionálneho networkingového podujatia. Presviedčanie iných vám môže pomôcť vytvoriť skutočné kontakty s ľuďmi z vášho odvetvia, ktoré môžu posunúť vašu kariéru tým, že vám odhalia dostupné pozície, klientov a obchodné príležitosti.

 

Ak chcete vyjadriť svoj názor

Rozvíjanie vašich presvedčovacích schopností vám môže pomôcť vyjadriť svoj názor na široké spektrum tém na pracovisku. Ak napríklad pracujete v tíme na dokončení projektu, môžete svojich kolegov presvedčiť, aby prekonali prekážku použitím konkrétnej metódy. Presvedčivosť môže tiež zabezpečiť, aby vaši spolupracovníci brali do úvahy vaše názory a brali vážne vaše návrhy.

 

Ak chcete efektívne vyjednávať

Ako niekoho presvedčiť. Rozvíjanie vašich presvedčovacích schopností môže zvýšiť vašu úspešnosť pri vyjednávaní, čo vám môže pomôcť pri rokovaniach o zmluvách, pri predvádzaní produktu potenciálnemu klientovi alebo pri prezentácii nového projektu akcionárom. V závislosti od vašich osobných cieľov vám to môže pomôcť zlepšiť podmienky na pracovisku, upraviť vaše výhody alebo postúpiť na vedúcu pozíciu v odboroch.

 

Rozdiel medzi presviedčaním a presvedčovaním

V závislosti od vašej profesie môžete potrebovať zmeniť názory svojich spolupracovníkov, nadriadených, klientov alebo zákazníkov Niektorí môžu povedať „presvedčiť“, zatiaľ čo iní používajú „presvedčiť“. Tieto dve slovesá sa často používajú zameniteľne, ale obe slovesá majú trochu odlišné definície.

„Presvedčiť“ je definované ako „spôsobiť, aby (niekto) pevne veril v pravdivosť niečoho“. „Presvedčiť“ je definované ako „prinútiť (niekoho), aby niečo urobil prostredníctvom argumentov alebo argumentácie“.

Zjednodušene povedané, niekoho o niečom presvedčíte – o nejakej myšlienke -, zatiaľ čo niekoho presvedčíte, aby niečo urobil – konal. Môžete napríklad presvedčiť svojho manžela alebo manželku, že jesť viac rýb je dobré pre ich zdravie. Potom ho presvedčíte, aby jedol ryby trikrát týždenne.

 

Tipy na presviedčanie druhých – Ako niekoho presvedčiť

Ak sa chcete stať lepšími v presviedčaní niekoho, zvážte zavedenie týchto tipov do svojich každodenných interakcií:

 • Buďte sebavedomí a asertívni.
 • Prejavte empatiu tým, že svojmu publiku poviete, že chápete jeho názor.
 • Pôsobte zdvorilo tým, že budete používať vyrovnaný tón hlasu, zachováte pokoj a budete aktívne počúvať.
 • Hovorte presne, aby ste poslucháčom pomohli pochopiť vašu myšlienku.
 • Buďte trpezliví, ale vytrvalí.
 • Používajte rovnaký typ argumentácie, aký používa vaše publikum, či už ide o logiku, emócie alebo inú argumentáciu.
 • Pomôžte publiku predstaviť si potenciálne výsledky – alebo pridanú hodnotu – rozhodnutia vo váš prospech.
 • Použite stratégiu zrkadlenia tým, že budete opakovať to, čo hovorí druhá osoba.
 • Zlepšite svoju argumentáciu dôsledným overovaním faktov.
 • Zamerajte sa na to, ako môže váš názor prospieť vášmu publiku.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button