KRAVYPoľnohospodárske zvieratá

Plemená kráv: Prehľad a charakteristiky najrozšírenejších druhov

Plemená kráv: Prehľad a charakteristiky najrozšírenejších druhov. Plemená kráv sú rôznorodé a každé z nich má špecifické charakteristiky, ktoré ich predurčujú pre odlišné formy chovu a využitia. V súčasnosti možno na svete identifikovať stovky plemien dobytka, pričom každé z nich prináša svoje jedinečné vlastnosti od mliečnej či mäsovej produkcie až po odolnosť voči chorobám a schopnosť prispôsobiť sa konkrétnym klimatickým podmienkam.

Plemená kráv

Plemená kráv

 

Texaský longhorn je plemeno známe vďaka svojim výrazným rohom s šírkou od špičky k špičke u býkov až po 1,8 m a u kráv dokonca viac. Longhorny sú cenami pre svoje rozmanité sfarbenie a unikátne génové vlastnosti. Na opačnej strane spektra sú mini plemená kráv ako Dexter a Jersey, ktoré sú obľúbené pre svoje menšie rozmery a menej náročný chov, ale stále poskytujú veľmi kvalitné mäso alebo mlieko.

Holštajnské plemeno, pôvodom z Holštajnska v Nemecku, je dnes najznámejším a najrozšírenejším mliečnym plemenom na svete. Tieto kravy sú vrcholne selektované na vysokú mliečnu produktivitu, pričom priemerná produkcia môže dosiahnuť až 10 000 kg mlieka ročne. Chov týchto dojníc vyžaduje kvalitnú stravu a starostlivé manažmentové praktiky, aby sa udržala ich vysoká produkcia a zdravie.

Klasifikácia plemien kráv

Klasifikácia plemien kráv

 

Plemena kráv sa rozlišujú na základe ich primárnej účelnosti a genetických vlastností. Najznámejšie kategórie zahŕňajú mliečne, mäsové a kombinované plemená.

Mliečne plemená

Mliečne plemená sú selektované predovšetkým pre vysokú produkciu mlieka. V tejto kategórii dominuje holštajnský dobytok, známy svojimi vysokými výnosmi mlieka a vynikajúcimi laktáčnymi schopnosťami. Kravy Jersey sú tiež považované za vysoko účinné mliečne plemená, oceňované pre vysoký obsah tuku a bielkovín v ich mlieku. Tieto plemená sa vyznačujú často menšou telesnou hmotnosťou a vyššou efektivitou v prevrate krmiva.

Mäsové plemená – Plemená kráv

Mäsové plemená kráv, ako je limousinský dobytok, sú chované primárne pre produktivitu a kvalitu mäsa. Tieto plemená majú robustnú konštrukciu, rýchly rast a sú žiadané pre nízky obsah tuku v svalovine. Plemien v tejto skupine je viac, vrátane plemien ako angus, čo sa prejavuje aj v odolnosti plemien voči rozličným podmienkam prostredia.

Kombinované plemená

Kombinované plemená ako simentálsky dobytok sú vyhľadávané pre ich zmiešané využitie. Tieto plemená dokážu produkovať dosť mlieka na mliečnu produkciu a súčasne poskytnúť dostatočnú kvalitu mäsa po porážke. Sú známe svojou adaptabilitou a mnohostrannosťou na farmách, kde je potrebné vyvážené využitie kráv.

Charakteristiky a úžitkovosť plemien – Plemená kráv

Charakteristiky a úžitkovosť plemien - Plemená kráv

 

Plemena kráv sa rozlišujú podľa viacerých charakteristík, ktoré určujú ich využitie v poľnohospodárstve. Úžitkovosť plemien je závislá na produktivite a dojivosti, telesnej konštrukcii a hmotnosti, ako aj na ich odolnosti a schopnosti adaptácie na rozličné podmienky. Strojček na vlasy a bradu pre mužov

Produktivita a dojivosť

Plemena kráv sa často selektujú podľa ich schopnosti produkovať mlieko alebo mäso. Pri mliečnych plemenách sa kladie dôraz na:

 • Vysokú produktivitu mlieka s vyšším obsahom tuku a bielkovín
 • Dlhý priemerný produktívny život

Mliečna úžitkovosť sa vyjadruje množstvom mlieka za laktáciu, kde napríklad pri plemene Jersey je priemerná úžitkovosť približne 6000 kg mlieka za laktáciu.

Telesná konštrukcia a hmotnosť – Plemená kráv

 • Mäsové plemená majú robustnú konštrukciu s mohutným telom a stredne silnými nohami
 • Priemerná hmotnosť kravy sa líši v závislosti od plemena

Spomenuté charakteristiky ovplyvňujú fyzickú odolnosť zvierat a ich schopnosť rýchlo alebo pomaly priberať na váhe, čo následne vplýva na chuťové vlastnosti mäsa.

Odolnosť a adaptácia

 • Jersey je príkladom plemena s vysokou adaptáciou na rôzne podmienky
 • Schopnosť zvládať rôzne choroby a problémy s nohami je zásadná pre dlhodobú produktivitu

Odolnosť plemien má vplyv na menej pravdepodobné výskyt chorôb, ako je klinická mastitída, čím sa redukujú straty spôsobené ochoreniami. Adaptácia plemena znamená, že zvieratá sú menej náročné na chov a lepšie znášajú zmeny prostredia alebo klímy.

Starostlivosť o plemená kráv

Starostlivosť o plemená kráv

 

Starostlivosť o plemená kráv je kľúčovou súčasťou ich chovu, kde je dôležité zabezpečiť správne kŕmenie a udržiavať zdravie a hygienu zvierat na vysokej úrovni.

Kŕmenie – Plemená kráv

Kvalitná strava je základom pre zdravý vývoj a vysokú produktivitu kráv. Pri kŕmení by mal chovateľ dbať na to, aby krmivo obsahovalo všetky potrebné živiny, vitamíny a minerály pre dané plemeno. Základom krmivej dávky sú kvalitné sená, často v kombinácii s lucernou, ktorá je ceněná pre svoju vysokú nutričnú hodnotu. Vo výžive nesmú chýbať ani strukoviny ako hrach a bôb, ktoré sú dôležité zdroje bielkovín.

Príklad správnej kŕmnej dávky:

 • Sená: základ
 • Lucerna: pre vitamíny a minerály
 • Hrach a bôb: pre bielkoviny
 • Doplnkové krmivá: podľa potrieb konkrétneho plemena

Zdravie a hygiena

Udržiavanie zdravia a hygiene kráv je neoddeliteľným aspektom správnej starostlivosti. Pravidelné veterinárne prehliadky zabezpečujú monitorovanie zdravotného stavu zvierat a zabránenie šíreniu možných chorôb. Starostlivosť o kožu, vrátane čistenia a ošetrenia, je nevyhnutná pre prevenciu kožných ochorení a parazitov. Hygienické podmienky v chlieve musia byť na vysokej úrovni, čo zahŕňa pravidelné čistenie a dezinfekciu priestorov, kde kravy žijú a kŕmia sa.

Selekcia a reprodukcia

Selekcia a reprodukcia

 

Selekcia a reprodukcia predstavujú základné pilierov pri šľachtení plemien kráv, s cieľom zlepšenia produktívnych a reprodukčných vlastností. Efektívny selekčný program a dôkladné reprodukčné stratégie sú kritické pre zdravie a produktivitu dobytka.

Genetické črty a šľachtenie – Plemená kráv

Selekcia vysoko produktívnych jedincov má priamy dopad na kvalitu a výkonnosť stáda. Pri selekčných stratégiách sa zohľadňujú rôzne aspekty genetického materiálu ako sú:

 • Veľkosť a tvar tela: Dáva sa prednosť jedincom s pevným hrudníkom a širokým krkom, čo sú znaky spojené s dobrou konštitúciou a zdravím.
 • Rozmery a proporcie hlavy: Vyberajú sa jedince s výraznými črtami hlavy, ktoré sú typické pre dané plemeno.
 • Genetický potenciál pre produkciu mlieka alebo mäsa: V závislosti od zamerania plemena sa posudzujú vlastnosti súvisiace s mliečnou, resp. mäsovou produktivitou.

Dlouhodobým cieľom je odchov zdravých a vitálnych teľat, ktoré nenesú dedičné choroby a majú potenciál stať sa nositeľmi žiaducich vlastností plemena.

Manažment stáda

Manažment stáda zahrňuje kritické rozhodnutia určujúce zdravie a udržateľnosť reprodukcie, napríklad:

 • Vedenie záznamov: Detailné evidencie o reprodukčných cykloch a zdravotnom stave jednotlivých dobytiek.
 • Synchronizácia ruje: Aplikácia protokolov ako Ovsynch či Double Ovsynch na optimalizáciu inseminácie.
 • Vyraďovanie jedincov: Vylučovanie kráv s nevhodnými vlastnostmi alebo problémami s plodnosťou z reprodukčného procesu.

Manažment stáda zohráva tiež rolu v ošetrovaní tehotných kráv, aby sa zabezpečila ich zdravie a zachovala produkčná schopnosť. Zárukou úspechu je dôsledná starostlivosť a pravidelný monitoring zdravotného stavu hospodárskych zvierat, čo priamo ovplyvňuje úspešnosť reprodukčných procesov.

Ekonomický význam plemenárovej diverzity – Plemená kráv

Ekonomický význam plemenárovej diverzity - Plemená kráv

 

Plemenárova diverzita dobytka má značný ekonomický význam pre farmy, pričom vplýva na viacero aspektov chovu, od produkcie mlieka až po kvalitu mäsa. Farma profituje z rozmanitosti vlastností špecifických pre dané plemená, ako je napríklad svalstvo, výška či odolnosť voči chorobám.

 • Produkcia mlieka: Rôzne plemená kráv, ako napríklad čierna, červenostrakaté alebo ayrshirský typ, majú odlišnú produktivitu a mliečnu efektivitu. Nech už ide o male farmy alebo veľké agropodniky v USA, rozmanitosť plemien pomáha zabezpečiť stabilnú produkciu mlieka počas celého roka.
 • Kvalita mäsa: Niektoré plemená, ako napríklad Hereford, sú známe svojím kvalitným mäsom a vypracovaným svalstvom, čo je dôležité pre farmy orientované na produkciu hovädzieho mäsa.
 • Odolnosť a adaptabilita: Genetická diverzita môže zlepšovať prispôsobivosť zvierat na rozličné životné podmienky, od končatín vhodných pre rôzne typy terénu po farbu srsti, ktorá môže ovplyvniť zvieratá schopnosť odolávať slnečnému žiareniu.
Plemeno Vlastnosti Význam pre farmu
Čierna Silná produkcia mlieka, odolnosť Stabilní mliečna produkcia
Červenostrakaté Prispôsobivosť na lokálne podmienky Vyššia odolnosť, nižšie náklady
Ayrshirský Vyrovnaná produkcia mlieka, dobré zdravie Efektivita a zdravie stáda
Hereford Kvalitné mäso, vyvinuté svalstvo Príjem zo predaja mäsa

Čierne a pestré plemená sú preferované pre svoju vysokú produkciu mlieka a adaptabilitu na mechanizovaný odber mlieka, zatiaľ čo červenostrakaté kravy sú cenené za svoju flexibilitu pri využívaní pastvín.

Diverzita plemenových charakteristík ponúka farmám možnosť optimalizovať svoje produkčné ciele a efektívne využívať zdroje. Variabilita genofondu takisto znižuje riziká spojené s pestovateľskými programami a umožňuje dlhodobé udržateľné hospodárenie.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button