HISTÓRIA A DINOSAURYZaujímavosti

Kto bol Svätopluk? – všetko o ňom

Kto bol Svätopluk? Zaujíma vás legenda o 3 Svätoplukových synoch? Prečítajte si Kto bol Svätopluk a čo všetko spravil na Veľkej Morave, čítaj tu.

Kto bol Svätopluk

 

Kto bol Svätopluk

 

Svätopluk bol slovenský štátnik a panovník, ktorý vládol v období rokov 870 až 894. Bol zakladateľom a prvým veľkomorom slovanského štátu Veľkomoravskej ríše. Svätopluk sa narodil v 830-tich rokoch a bol synom kniežaťa Pribinu a bratom kniežaťa Koceľa. Po smrti svojho brata sa ujal vlády nad Veľkomoravskou ríšou a významne ju rozšíril. Podarilo sa mu zjednotiť slovanské kmeňové štáty v strednej Európe a založiť mocnú ríšu, ktorá sa rozprestierala od Dunaja až po Tatry.

Svätopluk bol tiež významným kresťanským vierozvestcom a podieľal sa na šírení kresťanstva na území Veľkomoravskej ríše. Jeho meno je spojené s veľkými úspechmi v oblasti štátnosti a kresťanstva a jeho pamiatka je stále vysoko cenená na Slovensku a v iných krajinách strednej Európy.

 

Aký bol Život na Veľkej Morave?

 

Aký bol Život na Veľkej Morave

 

Veľkomoravská ríša bola slovanský štát, ktorý vznikol v strednej Európe v 9. storočí. Bola založená kniežaťom Svätoplukom a rozprestierala sa od Dunaja až po Tatry. Život na Veľkej Morave bol ovplyvnený mnohými faktormi, ako boli politická situácia, ekonomika, kultúra a viera.

Politicky sa Veľkomoravská ríša riadila podľa pravidiel rodovej hierarchie a vlády kniežaťa. Knieža vládol spolu so svojimi bratmi a synmi, ktorí mu pomáhali vládnuť. Knieža mal tiež radu poradcov, ktorí mu pomáhali v rozhodovaní a riadení štátu.

Ekonomicky sa Veľkomoravská ríša zameriavala na poľnohospodárstvo, remeslá a obchod. Veľkomoravania sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, pestovaním plodín a výrobou rôznych druhov remeselných výrobkov, ako boli napríklad kožušiny, odevy a nástroje. Veľkomoravania tiež obchodovali s inými krajinami a výmennými obchodmi si zabezpečovali potrebné suroviny a výrobky, ktoré im chýbali.

Kultúrne sa Veľkomoravská ríša vyznačovala vysokým stupňom kultúrnej vyspelosti. Veľkomoravania mali vlastný písomný jazyk, ktorý sa volal hlaholika, a vzdelávací systém, v ktorom sa vyučovalo písanie, čítanie a počítanie. Veľkomoravania tiež vynikali v umení a architektúre a ich kultúra bola ovplyvnená slovanskými a germánskymi prvkami.

 

Svätoplukovi synovia

 

Svätoplukovi synovia

 

Svätopluk mal niekoľko synov, ktorí sa podieľali na vláde nad Veľkomoravskou ríšou a mali významnú úlohu v jej rozvoji.

Medzi Svätoplukových synov patrili napríklad:

  • Mojmír II. – bol najstarším synom Svätopluka a po jeho smrti sa ujal vlády nad Veľkomoravskou ríšou. Mojmír II. pokračoval v práci svojho otca a snažil sa zjednotiť slovanské kmeňové štáty v strednej Európe.
  • Svätopluk II. – bol druhým synom Svätopluka a po smrti svojho brata Mojmíra II. sa ujal vlády nad Veľkomoravskou ríšou. Svätopluk II. sa zaslúžil o rozvoj kultúry a vedy na území Veľkomoravskej ríše a podporoval výstavbu kostolov a kláštorov.
  • Koceľ – bol tretím synom Svätopluka a po smrti svojho brata Svätopluka II. sa ujal vlády nad Veľkomoravskou ríšou. Koceľ sa zaslúžil o rozvoj poľnohospodárstva a remesiel na území Veľkomoravskej ríše.
    Svätoplukovi synovia mali významnú úlohu v rozvoji Veľkomoravskej ríše a ich mená sú spojené s mnohými úspechmi v oblasti štátnosti a kultúry. Ich pamiatka je stále vysoko cenená na Slovensku a v iných krajinách strednej Európy.

 

Svätoplukove prúty – Kto bol Svätopluk

 

Svätoplukove prúty - Kto bol Svätopluk

 

Svätoplukove prúty sú legendárnymi zbraňami, ktoré sa spomínajú v slovenskej a českej historicko-mytologickej literatúre. Podľa legendy mal Svätopluk, slovenský štátnik a panovník, tri prúty, ktoré mu poskytovali moc a sily. Tiež sa hovorí, že prúty mali magické vlastnosti a pomáhali Svätoplukovi v jeho bojoch a bitkách.

Prvým z prútov bol „Prút moci“, ktorý mal poskytovať Svätoplukovi silu a odolnosť. Druhým prútom bol „Prút lásky“, ktorý mal pomáhať Svätoplukovi získať si lásku a obdiv svojich súčasníkov. Tretím prútom bol „Prút múdrosti“, ktorý mal poskytovať Svätoplukovi múdrosť a rozvahu pri rozhodovaní.

Podľa legendy mali prúty neobyčajné schopnosti a pomáhali Svätoplukovi v bojoch a bitkách proti nepriateľom. Tiež sa hovorí, že prúty mali schopnosť liečiť rany a choroby a pomáhali Svätoplukovi získať si obdiv a lásku svojich súčasníkov. Svätoplukove prúty sú známe ako symbol moci.

 

 

Zaujímavosti o Svätoplukovi – Kto bol Svätopluk

 

  1. Svätopluk bol slovenský štátnik a panovník, ktorý vládol v období rokov 870 až 894. Bol zakladateľom a prvým veľkomorom slovanského štátu Veľkomoravskej ríše.
  2. Svätopluk sa narodil v 830-tich rokoch a bol synom kniežaťa Pribinu a bratom kniežaťa Koceľa. Po smrti svojho brata sa ujal vlády nad Veľkomoravskou ríšou a významne ju rozšíril.
  3. Podarilo sa mu zjednotiť slovanské kmeňové štáty v strednej Európe a založiť mocnú ríšu, ktorá sa rozprestierala od Dunaja až po Tatry.
  4. Svätopluk bol tiež významným kresťanským vierozvestcom a podieľal sa na šírení kresťanstva na území Veľkomoravskej ríše.
  5. Veľkomoravská ríša bola slovanský štát, ktorý vznikol v strednej Európe v 9. storočí. Bola založená kniežaťom Svätoplukom a rozprestierala sa od Dunaja až po Tatry.

 

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button