CITÁTYZaujímavosti

Citáty o vojne 105 – dôležité protivojnové citáty

Citáty o vojne 105 – dôležité protivojnové citáty. 105 dôležitých protivojnových citátov na podporu svetového mieru Na dosiahnutie svetového mieru sú dôležité protivojnové citáty. Protivojnový citát znamená odpor voči vojnám alebo spôsobu vedenia vojny. Existuje veľmi veľa protivojnových citátov, všeobecne a o mnohých rôznych vojnách, ktoré sa odohrali na celom svete.

 

Citáty o vojne

 

Citáty o vojne

Zoznam najlepších protivojnových citátov je uvedený nižšie.

1. „Vyzývam na zastavenie bojov nie preto, že ste príliš vyčerpaní na boj, ale preto, že vojna je zlá vo svojej podstate.“ Najlepšie protivojnové citáty.

-Mahátma Gándhí.

2. „Čím viac peňazí miniete na zbrane, tým menej peňazí miniete na ľudí! Viac zbraní, menej šťastia; viac zbraní, viac utrpenia!“ – J. S.

-Mehmet Murat İldan.

3. „Národy, ktoré sú hrdé na svoje zbrane, tanky, rakety atď., sú zbavené ľudskosti!“

-Mehmet Murat İldan.

4. „Je čas, aby sme sa obrátili jeden k druhému, nie jeden na druhého.“

-Jesse Jackson.

5. „Nenaučíme sa spolu žiť v mieri tým, že si budeme navzájom zabíjať deti.“ – Jackson, J.: „Vražda.

-Jimmy Carter.

6. „Už žiadna vojna, nikdy viac vojna! Mier, to je mier, ktorý musí riadiť osudy ľudí a celého ľudstva.“

-Pápež Pavol VI.

7. „Vojna nič nerieši.“

-Dwight D. Eisenhower.

8. „Vojna… je rovnako trestom pre trestajúceho ako pre trpiaceho.“

-Thomas Jefferson.

9. „Nič neukončí vojnu, ak ľudia sami neodmietnu ísť do vojny.“ – Jefferson: „Vojna sa skončí, ak ľudia sami neodmietnu ísť do vojny.“

-Albert Einstein. Citáty o rodine

10. „Aká odporná a opovrhnutiahodná sa mi zdá vojna! Radšej by som sa nechal rozsekať na kúsky, ako by som sa mal zúčastniť na takej ohavnej veci.“

-Albert Einstein. Citáty o priateľstve

 

 

Slávne protivojnové citáty

Nižšie sú uvedené niektoré slávne protivojnové citáty. Prečo sa o tieto slávne protivojnové citáty nepodeliť s ostatnými a podporiť tak mier? Slávne protivojnové citáty.

 

11. „Krajinu neoslobodíte, ak budete stáť na pôde inej krajiny.“

-Fadia Faqir, „Willow Trees Don’t Weep“ (Vŕby neplačú).

12. „Moje náboženstvo je založené na pravde a nenásilí.“

-Mahátma Gándhí. Citáty o vojne.

13. „Nikdy nebola dobrá vojna ani zlý mier.“ – Mám rád mier.

-Napoleon Bonaparte.

17. „Nikdy „v záujme mieru a pokoja“ nepopierajte svoje vlastné skúsenosti alebo presvedčenie.“

-Dag Hammarskjold. Citáty o láske

18. „Nemôžeš súčasne predchádzať vojne a pripravovať sa na ňu.“

-Albert Einstein.

19. „Guľky sa nedajú odvolať. Nemožno ich vynájsť. Dajú sa však vybrať zo zbrane.“

-Martin Amis.

20. „Mier je cnosťou civilizácie. Vojna je jej zločin.“

-Victor Hugo. Citáty o ľuďoch

 

Citáty o vojne

 

21. „Nemýľte sa: protivojnové hlasy túžia po tom, aby sme prehrali každú vojnu, ktorej nedokážu zabrániť.“

-Ralph Peters. Citáty o vojne.

22. „Môj osobný názor je, že ak niekto píše úprimne o vojne, bude to vo svojej podstate protivojnové.“ – Peter H.

-Kevin Powers.

23. „Mier sa buduje, nie vybojováva.“

-Brent Davis.

24. „Svet je nebezpečné miesto na život; nie kvôli ľuďom, ktorí sú zlí, ale kvôli ľuďom, ktorí s tým nič nerobia.“ -Brison, M.

-Albert Einstein. Citáty o deťoch

 

Protivojnové citáty slávnych osobností

 

Nižšie uvádzame zoznam niektorých protivojnových citátov, ktoré povedali známe osobnosti.

25. „Existuje vyšší súd ako súdy, a tým je súd svedomia. Je nadradený všetkým ostatným súdom.“

-Mahátma Gándhí. Protivojnové citáty slávnych osobností.

26. „Intuitívna myseľ je posvätný dar a racionálna myseľ je verný sluha. Vytvorili sme spoločnosť, ktorá si ctí sluhu a zabudla na dar.“ – J. S.

-Albert Einstein.

27. „Teória spravodlivej vojny sa zmenila na formu apologetiky pre akékoľvek zverstvá, ktoré váš obľúbený štát vykonáva.“ – E. K. Hviezdoslav.

-Noam Chomsky.

28. Citáty o vojne

-Oliver Markus Malloy.

29. „Dodržujte dobrú vieru a spravodlivosť voči všetkým národom. Pestujte mier a harmóniu so všetkými.“

-George Washington.

 

Citáty o vojne slávnych osobností

 

30. „Vojny nevyvolávajú ľudia, ale vlády.“ Citáty o vojne slávnych osobností.

-Ronald Reagan.

31. „Vojna neurčuje, kto má pravdu, iba kto je ľavica.“

-Bertrand Russell.

32. „Prostriedky obrany proti zahraničnému nebezpečenstvu sa historicky stali nástrojmi tyranie doma.“ – R. Russell.

-James Madison.

33. „Žiadny národ by si nemohol zachovať svoju slobodu uprostred nepretržitej vojny. “

-James Madison.

34. „Našou skutočnou politikou je vyhýbať sa spútavajúcim spojenectvám s akoukoľvek časťou zahraničného sveta.“ – Madison.

-George Washington.

35. „Ţiadna dlhotrvajúca vojna nemôţe neohroziť slobodu demokratickej krajiny.“

-Alexis de Tocqueville.

36. „Výkonná moc nemá v žiadnom prípade právo rozhodovať o otázke, či je alebo nie je dôvod na vyhlásenie vojny.“ – T.C.

-James Madison.

 

Citáty o mieri

 

Citáty o vojne

37. „Hľadáme mier, pretože vieme, že mier je atmosférou slobody.“

-Dwight D Eisenhower. Citáty o mieri.

38. „Hoci sila môže v núdzových situáciách chrániť, iba spravodlivosť, čestnosť, ohľaduplnosť a spolupráca môžu nakoniec priviesť ľudí k úsvitu večného mieru.“

-Dwight D. Eisenhower.

39. „Rád verím, že ľudia z dlhodobého hľadiska urobia pre mier viac ako naše vlády. Skutočne si myslím, že ľudia chcú mier tak veľmi, že jedného dňa by mali vlády radšej ustúpiť z cesty a nechať ich, aby ho mali.“

-Dwight D. Eisenhower.

40. „Mier sa nedá udržať silou, dá sa dosiahnuť len porozumením.“

-Albert Einstein.

41. „Raz sa ma spýtali, prečo sa nezúčastňujem na protivojnových demonštráciách. Povedal som, že to nikdy neurobím, ale akonáhle budete mať zhromaždenie za mier, budem tam.“ – „Mier,“ odpovedal som.

-Matka Tereza.

42. „Skutočný mier nie je len neprítomnosť napätia: je to prítomnosť spravodlivosti.“

-Martin Luther King Jr.

43. „Psy sú naším spojením s rajom. Nepoznajú zlo, závisť ani nespokojnosť. Sedieť so psom na svahu kopca počas nádherného popoludnia znamená vrátiť sa do raja, kde ničnerobenie nebolo nudné – bol to pokoj.“ -Milan Kundera.

44. „Mier nie je neprítomnosť konfliktu, je to schopnosť riešiť konflikt mierovými prostriedkami.“ -Ronald Reagan.

45. „Najväčšie osobnosti, aké kedy existovali, boli tie, ktoré zjednotili ľudské bytosti a nasmerovali ich na cestu spolupráce, efektívnosti a mieru. Tí, ktorých svet vyzdvihoval najvyššie, pomáhali zjednocovať, a nie pretrhávať vzájomné prepojenie. Neboli ničiteľmi rozdielov, ale harmonizátormi rozdielov.“ -John Lovejoy Elliott.

 

Najlepšie vojnové citáty

 

Populárne citáty o boji proti vojne. Najlepšie vojnové citáty.
Nižšie sú uvedené niektoré populárne protivojnové citáty.

46. „Ak máš rád vojnu, buď nacionalistom. Ak máš rád mier, buď občanom sveta.“

-Oliver Markus Malloy.

47. „Nacionalista nielenže neschvaľuje zverstvá, ktoré pácha jeho vlastná strana, ale má pozoruhodnú schopnosť o nich ani nepočuť.“ – M. Malley

-George Orwell.

48. „Kto chce mier medzi národmi, musí sa usilovať o čo najprísnejšie obmedzenie štátu a jeho vplyvu.“ – Orwell.

-Ludwig Von Mises.

49. „Na vojne je absurdné a obludné to, že ľudia, ktorí nemajú žiadne osobné spory, by mali byť vycvičení k tomu, aby sa navzájom chladnokrvne vraždili.“ – M. M.

-Aldous Huxley.

50. „Spoločnosť vznikla z mierových prác; podstatou spoločnosti je mierotvorba. Mier, a nie vojna, je otcom všetkých vecí.“

-Ludwig Von Mises.

51. „Vojna je nakoniec vždy o zrade, o zrade mladých starými, vojakov politikmi a idealistov cynikmi.“ – M. Mises.

-Chris Hedges.

52. „Európania sú oveľa viac proti vojne ako Američania. Majú za sebou viac vojen a naozaj už v ne jednoducho neveria.“

-Mark Kurlansky.

53. „Som presvedčený, že zabíjanie pod pláštikom vojny nie je nič iné ako akt vraždy.“

-Albert Einstein.

54. „Ľudia, ktorí si môžu slobodne vybrať, si vždy zvolia mier.“ – Einstein, E.

-Ronald Reagan.

55. „Iba v čase strachu sa vláda vracia k svojej prvotnej a jedinej funkcii sebaobrany a mnohé záujmy, ktorých je strážcom, sa jej podriaďujú.“ – R. S.

-Jane Addamsová.

 

Najlepšie citáty o mieri

 

56. „Výšiny popularity a vlastenectva sú stále vyšliapanou cestou k moci a tyranii…“ Najlepšie citáty o mieri.

-David Hume.

57. „Veľká je vina zbytočnej vojny.“

-John Adams.

58. „Každý dobrý vojnový film, ak chcete použiť túto frázu – nemyslím si, že je to dobrá fráza, ale ak chcete použiť túto frázu – každý dobrý film, prvotriedny film o vojne, je protivojnový film.“

-Michael Cimino.

 

Odvaha citáty

Niektoré protivojnové citáty o odvahe sú uvedené nižšie. Odvaha citáty.

59. „Rozdiel medzi tým, čo robíme, a tým, čo sme schopní urobiť, by stačil na vyriešenie väčšiny svetových problémov.“

-Mahátma Gándhí.

60. „Odvaha je milosť pod tlakom.“

-Ernest Hemingway.

61. „Najväčšou skúškou odvahy na zemi je znášať porážku bez straty srdca.“

-R. G. Ingersoll.

62. „Odvaha sa právom považuje za prvú z ľudských vlastností…, pretože je to vlastnosť, ktorá zaručuje všetky ostatné.“ – G. R. G.

-Winston Churchill.

63. „Odvážiť sa znamená na chvíľu stratiť pevnú pôdu pod nohami. Neodvážiť sa znamená stratiť seba samého.“

-Soren Kierkegaard.

64. „Odvaha je ísť od neúspechu k neúspechu bez toho, aby sme stratili nadšenie.“

-Winston Churchill.

65. „Odvaha je byť vystrašený na smrť – ale aj tak si sadnúť do sedla.“

-John Wayne.

 

Citáty za slobodu

 

Citáty o vojne

 

66. „Ničoho v živote sa netreba báť, treba to len pochopiť. Teraz je čas viac porozumieť, aby sme sa menej báli.“

-Marie Curie.

67. „Odvaha je prvou z ľudských vlastností, pretože je to vlastnosť, ktorá zaručuje ostatné.“ Citáty za slobodu.

-Aristoteles.
Citáty o vojne
Nižšie je uvedený zoznam citátov o vojne, vrátane niektorých protivojnových citátov z „Jatiek číslo päť“.

68. „Vojna je nástroj úplne neúčinný na nápravu krívd; a znásobuje, namiesto toho, aby odškodňovala straty.“

-Thomas Jefferson.

69. „Keď už raz máme vojnu, treba urobiť len jednu vec. Treba ju vyhrať. Lebo porážka prináša horšie veci, než čokoľvek, čo sa kedy môže stať vo vojne.“

-Ernest Hemingway.

70. „V celých dejinách neexistuje vojna, ktorú by nevyvolali vlády, iba vlády, nezávisle od záujmov ľudu, pre ktorý je vojna vždy škodlivá, aj keď je úspešná.“ – Hemingway, J.: „Vojna je vždy škodlivá, aj keď je úspešná.“

-Lev Tolstoj.

71. „K vojne proti cudzej krajine dochádza len vtedy, keď si peňažné triedy myslia, že z nej budú mať zisk.“ – T. G. Masaryk.

-George Orwell.

72. „Chcel tým, samozrejme, povedať, že vojny budú vždy, že sa dajú zastaviť tak ľahko ako ľadovce. Aj ja tomu verím. A aj keby vojny nepribúdali ako ľadovce, stále by tu bola obyčajná stará smrť.“ – „A čo je to?

-Kurt Vonnegut, „Slaughterhouse-Five“.

73. „Áno, je veľa politikov, ktorí sú klamári, o tom niet pochýb! Ale niektorí z nich sú nielen klamári, ale aj sérioví vrahovia, pretože zámerne posielajú ľudí do vojen!“ – „To je pravda! Zaujímavosti o Ukrajine 12 faktov o Ukrajine.

-Mehmet Murat İldan.

74. „Drancovať, vraždiť, kradnúť, tieto veci nesprávne nazývajú ríšou; a tam, kde urobia púšť, to nazývajú mierom.“ – M. İldan

-Calgacus.

75. „Vojna je to, čo sa stane, keď zlyhá jazyk.“

-Margaret Atwoodová.

 

Citáty proti vojne

 

 

76. „Žiadna vojna nie je nevyhnutná, kým nevypukne.“

-AJP Taylor. Citáty proti vojne.

77. „Koniec vojny videli len mŕtvi.“ – AJP – A.

-Platón.

78. „Každá vojna je príznakom zlyhania človeka ako mysliaceho živočícha.“

-John Steinbeck.

79. „Vojna je krutosť a nemožno ju zušľachtiť.“ -Jeanstein

-Generál William T. Sherman.

80. „Základným činom vojny je ničenie, nie nevyhnutne ľudských životov, ale produktov ľudskej práce.“ – Sherman Shakespeare.

-George Orwell.

81. „Keď vypukne vojna, ľudia hovoria: ‚Je to príliš hlúpe, nemôže to dlho trvať. Ale aj keď môže byť vojna ‚príliš hlúpa‘, nebráni to jej trvaniu.“

-Albert Camus.

82. „Zo všetkých nepriateľov verejnej slobody sa treba azda najviac obávať vojny, pretože obsahuje a rozvíja zárodky všetkých ostatných.“ – Camus, J.: „Vojna je pre mňa najväčším nepriateľom.

-James Madison.

83. „Ak do tejto krajiny príde tyrania a útlak, bude to pod rúškom boja proti cudziemu nepriateľovi.“ – Madison, J.-M.

-James Madison.

 

Silné protivojnové citáty – Citáty o vojne

Nižšie je uvedený zoznam niektorých silných protivojnových citátov.

84. „Každá vyrobená zbraň, každá spustená vojnová loď, každá vystrelená raketa znamená v konečnom dôsledku krádež tým, ktorí hladujú a nie sú nasýtení, tým, ktorým je zima a nie sú oblečení.“ Silné protivojnové citáty.

-Dwight D. Eisenhower.

85. „Nepoznám iné bezpečné úložisko konečnej moci spoločnosti ako samotný ľud; a ak si myslíme, že nie je dostatočne osvietený na to, aby svoju kontrolu vykonával so zdravou rozvahou, liekom nie je vziať mu ju, ale informovať jeho rozvahu výchovou.“ – E. D. Eisenhower

-Thomas Jefferson.

86. „Človeku teraz zostáva hrozný pocit, že vojna nič nerieši; že vyhrať vojnu je rovnako katastrofálne ako ju prehrať.“ – Jefferson, „V súčasnosti sa vojna už nedá vyhrať.

-Agatha Christie.

87. „Vojnová prosperita sa podobá prosperite, ktorú prináša zemetrasenie alebo mor.“

-Ludwig von Mises.

88. „Najšokujúcejšou skutočnosťou na vojne je, že jej obeťami a nástrojmi sú jednotlivé ľudské bytosti a že tieto jednotlivé bytosti sú obludnými konvenciami politiky odsúdené na to, aby vraždili alebo boli vraždené v hádkach, ktoré im nie sú vlastné.“ – M. Mises.

-Aldous Huxley.

89. „Vojny založené na princípoch sú oveľa ničivejšie… útočník nezničí to, po čom túži.“ – Huxley.

-Alan Watts.

90. „Je všeobecnou pravdou, že strata slobody doma sa má započítať do rezerv proti nebezpečenstvu, skutočnému alebo predstieranému, zo zahraničia.“ – W. W. Clinton, E. S.

-James Madison.

 

Silné vojnové citáty – Citáty o vojne

 

Citáty o vojne

 

91. „História nás učí, že ľudia a národy sa správajú múdro, keď vyčerpajú všetky ostatné alternatívy.“ – Madison, J.: „Múdrosť“. Silné vojnové citáty.

-Abba Eban.

92. „Vojna je stokrát zväčšený terorizmus.“

-Howard Zinn.

93. „Vojna môže byť niekedy nevyhnutným zlom. Ale bez ohľadu na to, ako je nevyhnutná, je vždy zlom, nikdy nie dobrom.“

-Jimmy Carter.

94. „Hoci sa časy zmenili, je príjemným prekvapením, že sa do dláždených hlavných ulíc Európy opäť vracia ten mladícky pocit protivojnového sentimentu.“ -Jemmer, J.: „Válka je pre mňa veľkým prekvapením.“

-Cat Stevensová. Mastné vlasy : 5 domácich liekov.

 

Vojenské citáty – Citáty o vojne

Nižšie uvádzame niekoľko vojenských citátov na prejav úcty k armáde.

95. „Z času na čas musí byť strom slobody napojený krvou tyranov a vlastencov.“

-Thomas Jefferson. Vojenské citáty.

96. „V noci spíme pokojne vo svojich posteliach len preto, že drsní muži sú pripravení konať násilie v našom mene.“ – Jefferson.

-George Orwell.

97. „Ak človek neobjavil niečo, za čo by zomrel, nie je spôsobilý žiť.“ – Orwell.

-Martin Luther King Jr.

98. „Tí, ktorí sa vzdávajú základných slobôd pre dočasné bezpečie, si nezaslúžia ani slobodu, ani bezpečie.“

-Benjamin Franklin.

99. „Ak je prirodzené zabíjať, prečo musia ľudia chodiť do výcviku, aby sa to naučili?“ – „Ak je prirodzené zabíjať, prečo musia chodiť do výcviku, aby sa to naučili?“

-Joan Baezová.

 

Najlepšie vojenské citáty – Citáty o vojne

 

Citáty o vojne

 

100. „Vojaci vyhrávajú bitky a generáli dostávajú medaily.“ -Jeho slová: „Vojaci vyhrávajú bitky a generáli dostávajú medaily.“ Najlepšie vojenské citáty.

-Napoleon Bonaparte.

101. „Nič okrem prehratej bitky nemôže byť ani z polovice také melancholické ako vyhratá bitka.“ -Napoleon

-Vojvoda z Wellingtonu.

102. „Vážim si každého vojaka, z každej krajiny, ktorý slúži po našom boku v ťažkej práci dejín. Amerika je vďačná a Amerika nezabudne.“

-George W. Bush.

103. „Bol by to vtip, keby sa správanie víťaza muselo ospravedlňovať porazeným.“ – George Bush.

-Napoléon Bonaparte.

104. „Krv vlastenca je semenom stromu Slobody.“ – Bonaparte Bonaparte.

-Thomas Campbell.

105. „Vojenská sila vyhráva bitky, ale duchovná sila vyhráva vojny.“ – Campbell, Peter.

-George C. Marshall.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button