AkvaristikaAKVARISTIKA

Korytnačka zelenkastá: Chov a starostlivosť

Korytnačka zelenkastá, alebo inak nazývaná Testudo hermanni, je druh suchozemských korytnačiek, ktorý patrí do čeľade korytnačkovité. Tento druh korytnačky sa vyskytuje v južnej Európe, najmä na Balkáne a v Turecku. Tak korytnačka zelenkastá je najbežnejším druhom korytnačky na Slovensku a to vďaka svojej aktivite a relatívnej nenáročnosti na chov.

Korytnačka zelenkastá

Korytnačka zelenkastá

 

Korytnačka zelenkastá má žltohnedý pancier, ktorý je často ozdobený čiernymi kresbami. Tento druh korytnačky môže dorásť do dĺžky až 20 cm. Korytnačka zelenkastá sa živí rôznymi druhmi rastlín, ako sú napríklad trávy, byliny a ovocie. V prírode sa tento druh korytnačky živí aj hmyzom a inými bezstavovcami.

Ak plánujete chovať korytnačku zelenkastú, je dôležité vedieť, že ide o náročné domáce zviera. Preto je potrebné venovať sa jej starostlivosti a zabezpečiť jej vhodné prostredie na život. V nasledujúcich riadkoch sa budeme venovať správnemu chovu a starostlivosti o korytnačku zelenkastú.

Biologická klasifikácia

Biologická klasifikácia

 

Korytnačka zelenkastá patrí do čeľade korytnačkovité (Testudinidae) a je jedným z druhov suchozemských korytnačiek. Vedecký názov druhu je Testudo hermanni.

V rámci druhu sa rozlišujú dva poddruhy: Testudo hermanni hermanni a Testudo hermanni boettgeri. Prvý poddruh sa vyskytuje v západnej Európe, najmä v Pyrenejskom polostrove a južnej Francúzsku. Druhý poddruh sa vyskytuje na východe, konkrétne v Turecku a na Balkáne.

Korytnačka zelenkastá je bylinožravá a žije v suchozemskom prostredí, najmä v suchých stepiach a na skalnatých svahoch. Jej prirodzeným životným prostredím je južná Európa.

Biologický portál poskytuje informácie o fyziológii a správaní korytnačky zelenkastej, ako aj o jej výskyte a ochrane. Vedecká klasifikácia druhu je uvedená v databáze biologických druhov a zahŕňa informácie o jeho taxonómii a fylogénii.

Celkovo je korytnačka zelenkastá jedným z najznámejších druhov suchozemských korytnačiek a jej biologická klasifikácia je dôležitá pre pochopenie jej výskytu, správania a ochrany. Klopavka pižmová

Chov a starostlivosť

Chov a starostlivosť

 

Pri chove korytnačky zelenkastej je dôležité dbať na niekoľko kľúčových aspektov, aby sme zabezpečili jej zdravie a pohodu. V tejto sekcii sa pozrieme na to, ako správne chovať korytnačku zelenkastú a aké sú jej potreby.

Teplota

Korytnačka zelenkastá je studenomilný živočích, ktorý preferuje teploty v rozpätí od 23 do 37°C. Preto je dôležité zabezpečiť jej primeranú teplotu v chovnom prostredí. Vhodným spôsobom je použitie žiarivky alebo teplovzdušnej lampy, ktorá bude zohrievať terárium. V prípade potreby môžeme použiť aj vyhrievaný kameň alebo vyhrievaný substrát.

Vlhkosť

Korytnačke zelenkastej je potrebné zabezpečiť primeranú vlhkosť chovného prostredia. Nedostatočná vlhkosť môže viesť k rôznym problémom, najmä k dehydratácii a k rastovým deformáciám panciera. Na druhej strane, príliš vysoká vlhkosť môže spôsobiť problémy s plesňami a inými chorobami. Vhodnou vlhkosťou pre korytnačku zelenkastú je 50-80%.

Substrát

Korytnačka zelenkastá potrebuje vhodný substrát, ktorý bude zabezpečovať správnu vlhkosť a umožní jej vykonávať prirodzené správanie. Vhodným substrátom pre korytnačku zelenkastú je rašelina a kokosová zem. Je dôležité vyhnúť sa substrátom, ktoré môžu spôsobovať problémy s trávením alebo môžu byť toxické pre korytnačku.

Terárium Korytnačka zelenkastá

Terárium pre korytnačku zelenkastú by malo byť dostatočne priestranné. Ideálne rozmery sú 100x50cm (plocha dna). Nie je potrebné príliš vysoké terárium, aby sme zabezpečili dostatočnú cirkuláciu vzduchu a nedržala sa v ňom príliš vysoká vlhkosť, ktorá by korytnačke mohla škodiť. V teráriu by mali byť umiestnené vhodné sady, ktoré umožnia korytnačke vykonávať prirodzené správanie.

Veľkosť Korytnačka zelenkastá

Korytnačka zelenkastá dorastá do dĺžky 25 cm. Pri výbere terária a sád pre korytnačku je dôležité zohľadniť jej veľkosť a potreby. Vhodné sady by mali umožňovať korytnačke pohyb a vykonávanie prirodzeného správania.

Držanie vonku

Korytnačka zelenkastá môže byť chovaná aj vonku, avšak je dôležité zabezpečiť jej primerané podmienky a ochranu pred dravými zvieratami. Vonkajšie prostredie by malo byť dostatočne priestranné a zabezpečené proti úteku korytnačky. Vhodným spôsobom je vytvorenie

Potrava

Potrava

 

Korytnačka zelenkastá je bylinožravec a jej potravu tvoria najmä rôzne druhy rastlín. Výživové nároky sa môžu líšiť v závislosti od veku a aktivity korytnačky. Pre mladšie korytnačky je dôležité, aby mali dostatok bielkovín, a preto by mali mať prístup k rôznym druhom listov a kvetov. Dospelé korytnačky majú radi najmä trávu a seno.

Medzi vhodné druhy rastlín pre korytnačky zelenkasté patrí napríklad púpava, ktorá obsahuje veľa vitamínu A a C. Ďatelina je tiež dobrým zdrojom vitamínov a minerálov. Seno by malo byť čerstvé a kvalitné, aby sa zabránilo možnému otráveniu korytnačky.

Je dôležité, aby sme sa vyhýbali kŕmeniu korytnačiek zelenkastých nevhodnými druhmi rastlín, ktoré môžu byť pre ne toxické. Patria sem napríklad rastliny ako napríklad krokus, lopúch, konvalinka, čierny kosatec a mnohé ďalšie.

V prípade, že nevieme, či je určitá rastlina pre korytnačku vhodná, mali by sme sa poradiť s odborníkom alebo sa informovať v literatúre. Všeobecne platí, že korytnačky zelenkasté majú radi pestrosť v potrave a je dôležité, aby mali prístup k rôznym druhom rastlín.

Vek a dĺžka života Korytnačka zelenkastá

Vek a dĺžka života Korytnačka zelenkastá

 

Korytnačka zelenkastá je známa svojou dlhovekosťou a môže sa dožiť vysokého veku. Priemerná dĺžka života korytnačky zelenkastej sa pohybuje od 50 do 80 rokov, ale niektoré jedince sa môžu dožiť aj viac ako 100 rokov.

Dĺžka života korytnačky zelenkastej závisí od mnohých faktorov, ako sú genetika, strava, starostlivosť a životné prostredie. Korytnačky zelenkasté sú veľmi citlivé na zmenu prostredia a stres, preto je dôležité poskytnúť im vhodné podmienky na život, aby sa mohli dožiť plného veku.

Vzhľadom na svoju dlhovekosť je dôležité si uvedomiť, že korytnačka zelenkastá je záväzkom na celý život, a preto si ju treba zvážiť len vtedy, ak ste si istí, že sa o ňu budete môcť starať až do konca jej života.

Ak máte záujem o korytnačku zelenkastú, odporúčame sa poradiť s odborníkom na teraristiku a zabezpečiť vhodné podmienky na život pre tieto krásne zvieratá.

Poddruhy Korytnačka zelenkastá

Poddruhy Korytnačka zelenkastá

 

Existujú dva poddruhy korytnačky zelenkastej, ktoré sa vyskytujú v južnej Európe. Tieto poddruhy sú T. H. Boettgeri a T. H. Hermanni.

T. H. Boettgeri

T. H. Boettgeri sa vyskytuje na východe Európy, konkrétne v Turecku a na Balkáne. Tento poddruh sa vyznačuje menšími rozmermi ako T. H. Hermanni. Dĺžka krunýra sa pohybuje od 14 do 20 cm. T. H. Boettgeri má väčšie šupiny na krunýri, ktoré sú zvyčajne tmavšie ako u T. H. Hermanni.

T. H. Hermanni

T. H. Hermanni sa vyskytuje v južnej Európe, najmä v Grécku a na Balkáne. Tento poddruh má väčšie rozmeri ako T. H. Boettgeri. Dĺžka krunýra sa pohybuje od 16 do 20 cm. T. H. Hermanni má menšie šupiny na krunýri, ktoré sú zvyčajne svetlejšie ako u T. H. Boettgeri.

Testudo hermanni hermanni a Testudo hermanni boettgeri sú poddruhy korytnačky zelenkastej, ktoré sa vyskytujú v južnej Európe. Tieto poddruhy sú veľmi podobné, ale majú niekoľko rozdielov v ich vzhľade a životnom prostredí.

Väčšina korytnačiek zelenkastých, ktoré sa v súčasnosti chovajú ako domáce zvieratá, sú kríženci týchto dvoch poddruhov.

Prirodzené životné prostredie

Prirodzené životné prostredie

 

Korytnačka zelenkastá sa vyskytuje v južnej Európe, najmä na Balkáne. Jej prirodzeným prostredím sú stepné krajiny s kamienkami, ale aj háje s hustými neprístupnými krami. V týchto oblastiach sa korytnačka dokáže dobre prispôsobiť a nájsť si vhodné miesto na úkryt.

Väčšinu času trávi korytnačka zelenkastá na zemi, ale dokáže sa aj šplhať a hrabať. Je to aktívna korytnačka, ktorá je čulá na okolie. Preto je dôležité, aby sme jej poskytli vhodné prostredie, kde sa bude cítiť bezpečne a pohodlne.

Pri chove korytnačky zelenkastej v teráriu je dôležité udržiavať priemernú teplotu vzduchu od 18 o C (v noci) do 26 o C (cez deň). V prírode korytnačka zelenkastá zimuje, preto je vhodné jej vytvoriť aj v teráriu podmienky na zimovanie.

Prirodzené životné prostredie korytnačky zelenkastej je dôležité chrániť a zachovávať. Korytnačka zelenkastá je ohrozený druh, ktorý má významné miesto v ekosystéme. Jej prítomnosť je dôležitá pre udržanie rovnováhy v prírode. Preto by sme mali dbať na to, aby sme nezasahovali do jej prirodzeného prostredia a udržiavali ho v čo najlepšom stave.

V oblastiach ako je Dunajská nížina, kde sa korytnačka zelenkastá vyskytuje, sa uskutočňujú rôzne projekty na ochranu a zachovanie jej prirodzeného prostredia. Tieto projekty majú za cieľ zachovať biodiverzitu a zabezpečiť udržateľný rozvoj regiónu.

Rozmnožovanie Korytnačka zelenkastá

Rozmnožovanie Korytnačka zelenkastá

 

Pri rozmnožovaní korytnačky zelenkastej musíme zohľadniť niekoľko faktorov. Párenie prebieha v období od konca apríla do začiatku júna, a to v závislosti od dĺžky dňa a množstva slnečného žiarenia. Väčšina korytnačiek je pohlavne dospelá od 5. roku života.

Samička korytnačky zelenkastej kladie vajíčka do vyhrabanej jamky. Počet vajíčok závisí od veku a veľkosti samice a môže sa pohybovať od 2 do 15 kusov. Vajíčka inkubujeme pri teplote 30-31 stupňov a mláďatá sa liahnu po 55 až 70 dňoch.

Rozmnožovanie korytnačky zelenkastej môže prebiehať 1 – 3 krát ročne v závislosti od teploty a miesta, kde sú chované. Pri rozmnožovaní je dôležité zabezpečiť dostatok priestoru a vhodné podmienky pre korytnačky. V prípade, že sa rozhodneme pre chov korytnačky zelenkastej, musíme byť pri rozmnožovaní opatrní a dodržiavať správne postupy, aby sme zabezpečili zdravie a pohodu našich korytnačiek.

Zimovanie a hibernácia

Zimovanie a hibernácia

 

Pri chovaní korytnačiek zelenkastých je dôležitou súčasťou starostlivosti o ne aj príprava na zimovanie a hibernáciu. Tieto procesy pomáhajú korytnačkám prežiť nepriaznivé obdobie bez potravy a znižujú ich metabolizmus a teplotu tela, pretože sú studenokrvné živočíchy.

Existujú tri fázy zimovania európskych druhov korytnačiek, ktoré sú rozdelené na prípravnú fázu, zimovanie a prebudenie po zimovaní. Pre väčšinu korytnačiek chovaných v externých výbehoch, nie je potrebné veľa riešiť v prípravnej fáze. Korytnačky sa väčšinou dobre pripravia na zimovanie samy.

Zimovanie môže trvať približne od 12 týždňov do pol roka a počas tohto obdobia korytnačky neprijímajú potravu, nevylučujú a spia. Je dôležité, aby korytnačky boli dobre živené a zdravé pred zimovaním. Niektorí autori a chovatelia tvrdia, že zimovanie je nutné aj v prvom roku života, iní naopak majú zimovanie v prvom roku za veľmi rizikové a nedoporučujú ho. Praktické skúsenosti chovateľov však nenaznačujú, že by absencia zimného spánku zvieratám škodila.

Nižšie teploty by mohli spôsobiť úhyn zimovaných zvierat. Preto je dôležité, aby korytnačky boli umiestnené na mieste s dostatočnou teplotou a vlhkosťou. Korytnačky by mali byť umiestnené v miestnosti s teplotou okolo 10-15 stupňov Celzia. Na zabezpečenie správnej teploty sa používajú rôzne zdroje tepla, ako napríklad žiarovky alebo podložky s reguláciou teploty.

V prípade, že sa korytnačka zobudí počas zimovania, nemala by sa kŕmiť, pretože by to mohlo spôsobiť problémy s trávením. Ak sa korytnačka zobudí, mala by sa vrátiť do zimovacieho miesta a nechať ju ďalej zimovať.

V závislosti od druhu korytnačiek a miesta ich pôvodu, sa môžu líšiť aj podmienky pre zimovanie. Preto je dôležité, aby sme sa pred zimovaním o konkrétnom druhu korytnačky dobre informovali a postupovali podľa odporúčaní odborníkov.

Ohrozenie a ochrana

Ohrozenie a ochrana

 

Korytnačka zelenkastá je druh, ktorý sa radí medzi ohrozené zvieratá. Jej stav populácie je kritický a preto je potrebné venovať jej zvýšenú pozornosť.

Tento druh korytnačky je zaradený v červenej knihe ohrozených zvierat a v rámci dohovoru CITES sa nachádza v prílohe A. To znamená, že na obchodovanie s týmto druhom korytnačky je potrebný súhlas a registrácia.

Korytnačka zelenkastá sa vyskytuje najmä v južnej Európe a jej prirodzené prostredie je ohrozené kvôli ničeniu biotopov a nelegálnemu odchytu. Tieto faktory sú hlavnými príčinami ohrozenia tohto druhu.

Aby sme zachovali tento druh pre budúce generácie, je potrebné zvýšiť úsilie v oblasti ochrany korytnačky zelenkastej. Je dôležité chrániť jej prirodzené prostredie a zamedziť nelegálnemu obchodovaniu s týmto druhom.

V súčasnosti existujú rôzne programy a projekty, ktoré sa zameriavajú na ochranu korytnačky zelenkastej. Tieto programy sú zamerané na monitorovanie stavu populácie, obnovu biotopov a prevenciu nelegálneho odchytu.

Celkovo je dôležité venovať pozornosť ochrane tohto druhu korytnačky. Je to zodpovednosť nás všetkých, aby sme zachovali tieto krásne zvieratá pre budúce generácie. Ako chovať koritnačku – od terária po stravu

Rozšírenie Korytnačka zelenkastá

Rozšírenie Korytnačka zelenkastá

 

Korytnačka zelenkastá je rozšírená predovšetkým v oblasti Grécka, balkánskych štátov až po Dunaj. Na území Slovenska sa vyskytuje len v južnej časti, kde sa nachádza jej jediná populácia.

Tento druh korytnačky má dva poddruhy – T. h. boettgeri a T. h. hermanni. Poddruh T. h. boettgeri sa vyskytuje v Talianku a na juhu Francúzska, zatiaľ čo T. h. hermanni sa vyskytuje v zvyšku areálu rozšírenia.

Korytnačka zelenkastá obýva suché a slnečné oblasti s nízkou vegetáciou a skalnatými útvarmi. Preferuje kamenisté a piesočnaté pôdy, kde si môže vyhrabať nory a skrývať sa pred predátormi.

V posledných rokoch dochádza k úbytku populácií korytnačky zelenkastej v dôsledku zmeny klimatu, zničenia biotopov a nezákonného odchytu pre súkromné zbierky. Preto je dôležité chrániť a zachovávať jej prirodzené prostredie. Šampón na vlasy

Iné druhy korytnačiek

Iné druhy korytnačiek

 

Okrem korytnačky zelenkastej existuje mnoho iných druhov suchozemských korytnačiek. Medzi najznámejšie patria:

  • Korytnačka žltohnedá (Testudo graeca): Je to druh suchozemských korytnačiek, ktorý sa vyskytuje v južnej Európe a severnej Afrike. Jej pancier môže byť rôznych farieb, od žltej až po hnedú s tmavšími skvrnami. Korytnačka žltohnedá je podobne ako korytnačka zelenkastá bylinožravec a preferuje suché a slnečné prostredie.
  • Želva zelenavá (Testudo hermanni): Ide o blízkeho príbuzného korytnačky zelenkastej. Žije v južnej Európe a na Balkáne. Jej pancier má zvyčajne zelenkastú farbu s tmavšími skvrnami. Želva zelenavá je veľmi podobná korytnačke zelenkastej a má podobné nároky na prostredie a stravu.
  • Korytnačky zelenkasté (Testudo hermanni): Sú to najbežnejšie chované suchozemské korytnačky aj napriek tomu, že sú medzi najohrozenejšími korytnačkami Európy. Sú zaradené v červenej knihe ohrozených zvierat a v rámci dohovoru CITES, sú v prílohe A. Korytnačky zelenkasté majú podobné nároky na prostredie a stravu ako korytnačka zelenkastá a sú bylinožravé.
  • Suchozemská korytnačka chov a starostlivosť

Všetky tieto druhy korytnačiek majú podobné nároky na prostredie a stravu. Sú bylinožravé a preferujú suché a slnečné prostredie. Ak sa rozhodnete pre chov korytnačiek, je dôležité zabezpečiť im vhodné prostredie a stravu, aby sa mohli dobre rozvíjať a žiť dlhý a zdravý život.

Zaujímavosti Korytnačka zelenkastá

Zaujímavosti Korytnačka zelenkastá

 

Korytnačka zelenkastá je fascinujúca tvorba prírody, ktorá nás môže prekvapiť mnohými zaujímavými faktami. Tu je niekoľko z nich:

  • Hmotnosť: Korytnačka zelenkastá môže vážiť až 2 kilogramy, čo z nej robí jednu z najťažších druhov korytnačiek v Európe.
  • Aktívne čulá: Korytnačka zelenkastá má veľmi dobrý zrak a sluch, ktoré jej pomáhajú sledovať svoje okolie a chrániť sa pred nebezpečenstvami.
  • Aktívna: Korytnačka zelenkastá je aktívna počas dňa a najviac sa pohybuje v ranných a večerných hodinách, keď je teplota nižšia.
  • Krásne: Korytnačka zelenkastá má veľmi pekné farebné vzory na svojom pancieri, ktoré sú jedinečné pre každého jedinca.
  • Webová stránka: Ak chcete zistiť viac zaujímavostí o korytnačke zelenkastej a jej životnom štýle, môžete navštíviť webovú stránku o korytnačkách.

Korytnačka zelenkastá je pre nás fascinujúcou bytosťou, ktorá nás učí o kráse a zázraku prírody.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button