CITÁTYZábava

Citáty z Biblie – 100 biblických citátov

Citáty z Biblie – 100 biblických citátov. Biblia je najlepším zdrojom múdrosti, a preto vám zoznam 100 najlepších biblických citátov pomôže elegantne prekonať čokoľvek – od najtemnejších osobných búrok až po najťažšie situácie v rodine alebo s priateľmi.

 

Citáty z Biblie – 100 biblických citátov

 

Citáty z Biblie - 100 biblických citátov

 

Tieto obľúbené biblické citáty vás budú inšpirovať k dobrým skutkom – od povzbudzujúcich biblických citátov o láske a živote až po náboženské biblické verše a verše z Písma, ktoré si budete chcieť prečítať každý deň. Citáty z Biblie – 100 biblických citátov. Navyše vám tieto hlboké biblické posolstvá môžu pomôcť vyrásť v ešte lepšieho kresťana, než ste dnes.

Takže kedykoľvek sa ocitnete v situácii, keď potrebujete usmernenie alebo vedenie, nezabudnite, že tieto biblické citáty a verše vám môžu pomôcť nájsť cestu a pripomenúť vám, že nikdy nekráčate sami. Tu sú najlepšie biblické citáty vrátane inšpiratívnych biblických citátov, biblických citátov o láske, krátkych biblických citátov, biblických veršov a citátov z Biblie, ktoré vám pomôžu nájsť vnútorný pokoj. Citáty o priateľstve

 

Krátke Citáty z Biblie

 

Krátke Citáty z Biblie
Krátke Citáty z Biblie

 

 • 1. Či neviete, že vy sami ste Boží chrám a že Boží Duch prebýva vo vašom strede? 1 Korinťanom 3,16
 • 2. „Mám právo robiť čokoľvek,“ hovoríte – ale nie všetko je prospešné. „Mám právo robiť čokoľvek“ – ale nenechám sa ničím ovládnuť. 1 Korinťanom 6,12
 • 3. Dávajte si však pozor, aby sa uplatňovanie vašich práv nestalo kameňom úrazu pre slabých. 1 Korinťanom 8,9 – Krátke Citáty z Biblie Citáty o rodine
 • 4. Ak si teda myslíte, že stojíte pevne, dávajte si pozor, aby ste nepadli! 1 Korinťanom 10,12
 • 5. Či už teda jete alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. 1 Korinťanom 10,31
 • 6. Lebo ako žena pochádza z muža, tak sa aj muž narodil zo ženy. Všetko však pochádza od Boha. 1 Korinťanom 11,12 – Krátke Citáty z Biblie
 • 7. Sú rôzne druhy darov, ale rozdeľuje ich ten istý Duch. 1 Korinťanom 12,4
 • 8. Tak aj telo sa neskladá z jednej časti, ale z mnohých. 1 Kor 12,14
 • 9. Ak hovorím ľudskými alebo anjelskými jazykmi, ale nemám lásku, som len zvučným gongom alebo rinčiacim cimbalom. 1 Korinťanom 13,1
 • 10. Láska je trpezlivá, láska je láskavá. Nezávidí, nevychvaľuje sa, nie je pyšná. 1 Korinťanom 13,4
 • Filmy o svätcoch ktoré by ste mali vidieť
 • Najvrúcnejšia modlitba za deti
 • Desatoro božích prikázaní
 • Citáty o deťoch

 

Citáty z Biblie na každý deň

 

Citáty z Biblie na každý deň
Citáty z Biblie na každý deň

 

 • 11. A teraz zostávajú tieto tri: viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich je láska. 1 Korinťanom 13,13
 • 12. Nasledujte cestu lásky a horlivo túžte po duchovných daroch, najmä po dare proroctva. 1 Korinťanom 14,1
 • 13. Nedajte sa zviesť: „Zlá spoločnosť kazí dobrý charakter.“ 1 Korinťanom 15,33
 • 14. Buďte na stráži; stojte pevne vo viere; buďte odvážni; buďte silní. 1 Korinťanom 16,33
 • 15. Zapamätajte si toto: Kto seje skromne, bude aj žať skromne, a kto seje štedro, bude aj žať štedro. 2 Korinťanom 9,6 – Citáty z Biblie na každý deň
 • 16. Na všetko je čas a na každú činnosť pod nebom je čas Kazateľ 3,1
 • 17. Je čas plakať a čas smiať sa, čas smútiť a čas tancovať Kazateľ 3,4
 • 18. Preto každý z vás musí odložiť lož a hovoriť pravdu so svojím blížnym, lebo všetci sme údmi jedného tela. Efezanom 4,25 – Citáty z Biblie na každý deň
 • 19. Nech z vašich úst nevychádza nijaká nevhodná reč, ale len to, čo je užitočné na budovanie druhých podľa ich potrieb, aby to prospelo tým, čo počúvajú. Efezanom 4,29
 • 20. Zbavte sa všetkej horkosti, hnevu a zlosti, hašterivosti a ohovárania spolu s každou formou zloby. Efezanom 4:31
 • Modlitba ruženca – Ako sa modliť ruženec
 • Najsilnejšia modlitba za uzdravenie
 • Citáty o ľuďoch

 

Citáty z Biblie na povzbudenie

 

Citáty z Biblie na povzbudenie
Citáty z Biblie na povzbudenie

 

 • 21. Nemajte nič spoločné s neplodnými skutkami temnoty, ale radšej ich odhaľujte. Efezanom 5,11
 • 22. Dávajte si teda veľký pozor, ako žijete – nie ako nerozumní, ale ako múdri. Efezanom 5,15
 • 23. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti vládcom, proti vrchnostiam, proti mocnostiam tohto temného sveta a proti duchovným silám zla v nebeských sférach. Efezanom 6,12 – Citáty z Biblie na povzbudenie
 • 24. Zažili ste toho toľko zbytočne – ak to naozaj bolo zbytočné? Galaťanom 3,4 – Citáty z Biblie na povzbudenie
 • 25. Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť. – Galaťanom 5,22
 • 26. Preto musíme čo najpozornejšie dbať na to, čo sme počuli, aby sme sa neodklonili. Židom 2,1
 • 27. A uvažujme, ako sa môžeme navzájom povzbudzovať k láske a dobrým skutkom Židom 10,24
 • 28. Viera je istota v to, v čo dúfame, a istota v to, čo nevidíme. Židom 11,1
 • 29. „Urobte rovné chodníky pre svoje nohy“, aby chromí neboli postihnutí, ale uzdravení. Židom 12,13
 • 30. Pokračujte vo vzájomnej láske ako bratia a sestry. Židom 13,1
 • Modlitba za uzdravenie tela a duše – Modlitba od srdca
 • Citáty o láske

 

Najkrajšie Citáty z Biblie

 

Najkrajšie Citáty z Biblie
Najkrajšie Citáty z Biblie

 

 • 31. Nezabúdajte na pohostinnosť voči cudzincom, pretože niektorí ľudia tým preukázali pohostinnosť anjelom, bez toho, aby o tom vedeli. Židom 13,2 – Najkrajšie Citáty z Biblie
 • 32. Beda tým, čo nazývajú zlo dobrom a dobro zlom, čo kladú tmu za svetlo a svetlo za tmu, čo kladú horké za sladké a sladké za horké. Izaiáš 5,20 – Najkrajšie Citáty z Biblie
 • 33. Považujte to za čistú radosť, bratia a sestry, kedykoľvek budete čeliť rôznym skúškam Jakub 1,2
 • 34. Veď slnko vychádza s páľavou a uschýna rastlinu; jej kvet opadáva a jej krása sa ničí. Rovnako aj bohatí zvädnú, aj keď sa venujú svojim záležitostiam. Jakub 1,11
 • 35. Moji milí bratia a sestry, všimnite si to: Každý by mal byť rýchly v počúvaní, pomalý v hovorení a pomalý v hneve Jakub 1,19
 • 36. Vidíte, že ľudia sú ospravedlnení z toho, čo robia, a nie len z viery. Jakub 2,24
 • 37. Čo je príčinou bojov a hádok medzi vami? Nepochádzajú z vašich túžob, ktoré vo vás bojujú? Jakub 4,1
 • 38. Je medzi vami niekto v ťažkostiach? Nech sa modlí. Je niekto šťastný? Nech spievajú piesne chvály. Jakub 5,13
 • 39. Srdce je nadovšetko klamlivé a nevyliečiteľné. Kto ho môže pochopiť? Jeremiáš 17,9
 • 40. Svetlo svieti vo tme a tma ho nepremohla. Ján 1,5
 • Modlitba pred skúškou – požiadaj Boha o pomoc

 

Božie slovo citáty

 

Božie slovo citáty

 

 • 41. Telo rodí telo, ale Duch rodí ducha. Ján 3,6
 • 42. Prestaňte súdiť len podľa zjavu, ale namiesto toho správne posudzujte. Ján 7,24
 • 43. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Ján 10,11
 • 44. Nový príkaz vám dávam: Milujte sa navzájom. Ako som ja miloval vás, tak sa aj vy musíte milovať navzájom. Ján 13,34 – Božie slovo citáty
 • 45. Môj príkaz je tento: Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. Ján 15,12
 • 46. Nik nemá väčšiu lásku ako táto: položiť život za svojich priateľov. Ján 15,13
 • 47. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ján 17,17 – Božie slovo citáty
 • 48. Ak tvrdíme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a pravda nie je v nás. 1 Ján 1,8
 • 49. Drahé deti, nemilujme slovami ani jazykom, ale skutkami a v pravde. 1 Ján 3,18
 • 50. Kto nemiluje, nepozná Boha, lebo Boh je láska. 1 Ján 4,8
 • Modlitba za deti : Účinná modlitba za deti

 

Verš z Biblie

 

Verš z Biblie

 

 • 51. Sú zo sveta, a preto hovoria z pohľadu sveta a svet ich počúva. 1 Ján 4,5
 • 52. V láske nie je strach. Ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože strach má čo do činenia s trestom. Ten, kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. 1 Ján 4,18 – Verš z Biblie
 • 53. Kvôli pravde, ktorá žije v nás a bude s nami naveky 2 Jn 1,2 -Verš z Biblie
 • 54. Nemám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje deti kráčajú v pravde. 3 Ján 1,4
 • 55. Milosrdenstvo, pokoj a láska nech sú vám v hojnosti. Júda 1,2
 • 56. Robte druhým to, čo chcete, aby oni robili vám. Lukáš 6,31
 • 57. Čo je ti dobré, keď získaš celý svet, ale stratíš svoju dušu? Marek 8,36
 • 58. Blahoslavení tichí, lebo oni zdedia zem. Matúš 5,5
 • 59. Blahoslavení, ktorí lačnia a smädnia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Matúš 5,6
 • 60. Blahoslavení milosrdní, lebo im bude preukázané milosrdenstvo. Matúš 5,7

 

Citáty zo sv. písma

 

citaty zo sv pisma

 

 • 61. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími deťmi. Matúš 5,9
 • 62. Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú Matúš 5,44
 • 63. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich ničí moľ a hrdza a kde sa zlodeji vlámajú a kradnú. Matúš 6,19
 • 64. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Matúš 6,21 – Citáty zo sv. písma
 • 65. Čo ti bude platné, keď získaš celý svet, ale stratíš svoju dušu? Alebo čo môžeš dať výmenou za svoju dušu? Matúš 6,26 – Citáty zo sv. písma
 • 66. Nesúďte, lebo aj vy budete súdení. Matúš 7,1
 • 67. Proste a bude vám dané; hľadajte a nájdete; klopte a otvoria sa vám dvere. Matúš 7,7
 • 68. Lebo každý, kto prosí, dostane; kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu sa otvoria dvere. Matúš 7,8
 • 69. Vchádzajte úzkou bránou. Lebo široká je brána a široká je cesta, ktorá vedie do záhuby, a mnohí ňou vchádzajú. Matúš 7,13
 • 70. Dávajte si pozor na falošných prorokov. Prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú to zúriví vlci. Matúš 7,15

 

Citáty z Biblie o viere

 

Citáty z Biblie o viere

 

 • 71. A druhé je podobné: „Miluj svojho blížneho ako seba samého. Matúš 22,39
 • 72. Napokon, všetci buďte rovnako zmýšľajúci, súcitní, milujte sa navzájom, buďte súcitní a pokorní. 1 Petra 3,8
 • 73. Buďte bdelí a triezvo zmýšľajte. Váš nepriateľ diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. 1 Petrova 5,8 – Citáty z Biblie o viere
 • 74. Práve preto sa všemožne snažte, aby ste k svojej viere pridali dobrotu a k dobrote aj poznanie 2 Petrov 1,5
 • 75. A k poznaniu sebaovládanie a k sebaovládaniu vytrvalosť a k vytrvalosti zbožnosť 2 Petrov 1,6
 • 76. A k zbožnosti vzájomná náklonnosť a k vzájomnej náklonnosti láska. 2 Petra 1:7
 • 77. Nerobte nič zo sebeckej ctižiadosti alebo márnej domýšľavosti. Skôr si v pokore vážte druhých nad seba Filipanom 2,3 – Citáty z Biblie o viere
 • 78. Predovšetkým si chráňte svoje srdce, lebo všetko, čo robíte, vychádza z neho. Príslovia 4,23
 • 79. Pýcha ide pred záhubou, povýšenecký duch pred pádom. Príslovia 16,8
 • 80. Veselé srdce je dobrý liek, ale zdrvený duch vysušuje kosti. Príslovia 17,22

 

Citáty o Bohu

 

Citáty o Bohu

 

 • 81. Vydaj deti na cestu, ktorou majú ísť, a ani keď zostarnú, neodbočia z nej. Príslovia 22,6
 • 82. Kde niet zjavenia, ľudia zavrhujú zdržanlivosť; ale blahoslavení sú tí, čo dbajú na poučenie múdrosti. Príslovia 29,18 – Citáty o Bohu
 • 83. Blahoslavení sú tí, čo nekráčajú so zlými, nestojí na ceste, ktorou idú hriešnici, ani nesedí v spoločnosti posmievačov Žalmy 1,1 – Citáty o Bohu
 • 84. Lebo všetci zhrešili a chýba im Božia sláva Rimanom 3,23
 • 85. Čo teda máme povedať? Budeme ďalej hrešiť, aby sa milosť zväčšila? Rimanom 6,1
 • 86. Lebo hriech už nebude vaším pánom, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Rimanom 6,14
 • 87. Vyzývam vás, bratia a sestry, aby ste si dávali pozor na tých, ktorí spôsobujú rozkoly a kladú vám do cesty prekážky, ktoré sú v rozpore s učením, ktoré ste sa naučili. Držte sa od nich ďalej. Rimanom 6,17
 • 88. Myseľ ovládaná hriešnou prirodzenosťou je smrť, ale myseľ ovládaná Duchom je život a pokoj. Rimanom 8,6
 • 89. Domnievam sa, že naše terajšie utrpenie nie je hodné porovnania so slávou, ktorá sa na nás zjaví. Rimanom 8,18
 • 90. Láska musí byť úprimná. Nenáviďte to, čo je zlé, držte sa toho, čo je dobré. Rimanom 12,9

 

Citácie zo Sv. písma

 

 • 91. Buďte si navzájom oddaní v láske. Ctite sa navzájom nad seba. Rimanom 12,10 – Citácie zo Sv. písma
 • 92. Buďte radostní v nádeji, trpezliví v súžení, verní v modlitbe. Rimanom 12,12 – Citácie zo Sv. písma
 • 93. Ak je to možné, nakoľko to závisí od vás, žite v pokoji so všetkými. Rimanom 12,18
 • 94. Prijímajte tých, ktorých viera je slabá, bez hádok o sporných veciach. Rimanom 14,1
 • 95. Nebuďme teda ako ostatní, ktorí spia, ale buďme bdelí a triezvi. Tesaloničanom (1) 5,6
 • 96. Nedovoľte, aby sa na vás niekto pozeral zvrchu, pretože ste mladí, ale dávajte veriacim príklad v reči, v správaní, v láske, vo viere a v čistote. 1 Timoteovi 4,12
 • 97. Veď sme nič nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme vziať. 1 Timoteovi 6,7
 • 98. Lebo láska k peniazom je koreňom všetkého zla. Niektorí ľudia, dychtiaci po peniazoch, sa vzdialili od viery a prebodli sa mnohými zármutkami. 1 Timoteovi 6,10
 • 99. Spomínajúc na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som sa naplnil radosťou. 3 Timoteovi 1,4
 • 100. Rozdvojených ľudí raz varuj a potom ich varuj druhýkrát. Potom s nimi už nemajte nič spoločné. Títovi 3,10
 • Účesy pre riedke vlasy

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button