NÁBOŽENSTVÁZaujímavosti

Modlitba ruženca – Ako sa modliť ruženec

Modlitba ruženca . Ako sa modliť ruženec ? Radostný rúženec, Slávnostný rúženec, Bolestný ruženec, Ruženec svetla, Ruženec k nebeskému Otcovi, Ruženec k úcte Ducha Svätého, Eschatologický ruženec, Sedem radostný ruženec (františkánsky), Sedembolestný ruženec, Obetný ruženec pátra Pia, Ruženec k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, Ruženec k ucteniu sĺz Panny Márie, Ruženec ku Kráľovi Pokoja, Ruženec za duše v očistci.

 

modlitba ruženca

 

Na úvod:

1x Verím v Boha…
1x Otče náš…
3x Zdravás, Mária… po mene Ježiš nasleduje a), po ďalšom slove Ježiš nasleduje b),po poslednom slove Ježiš nasleduje c)
1x Sláva Otcu…
Každý desiatok sa skladá:

1x Otče náš…
10x Zdravás, Mária… po mene Ježiš sa v každom desiatku pridá jedno tajomstvo, spolu je päť desiatkov a v každom desiatku je pridané jedno tajomstvo t.j. dokopy je päť tajomstiev 1., 2., 3., 4., 5.
1x Sláva Otcu…
1x Fatimská prosba, ktorá sa vkladá na koniec každého desiatku:
„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

 

V časti Radostný ruženec je podrobne rozpísaná modlitba ako sa modlí Radostný ruženec s tajomstvami, podobne sa modlia aj ostatné tajomstvá pre Bolestný, Slávnostný a ruženec Svetla, ruženec k úcte Ducha Svätého, ruženec k nebeskému Otcovi. Najvrúcnejšia modlitba za deti

 

V Pondelok sa modlí Radostný ruženec, v Utorok sa modlí Bolestný ruženec, v Stredu sa modlí Slávnostný ruženec, vo Štvrtok sa modlí Ruženec svetla, v Piatok sa modlí Bolestný ruženec, v Sobotu sa modlí Radostný ruženec, v Nedeľu sa modlí Slávnostný ruženec. Modlitba za deti : Účinná modlitba za deti

Radostný ruženec

 

ako sa modliť rúženec

Modlí sa v pondelok a sobotu, v Adventnom období aj v iné dni.

a) ktorý nech rozmnožuje našu vieru.

b) ktorý nech posilňuje našu nádej.

c) ktorý nech roznecuje našu lásku.

tajomstvá radostného ruženca:

Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
Ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala.
Ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.

 

Ako sa modlí radostný ruženec:

 

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Kresťanské filmy

 

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

 

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

 

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

 

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

 

Opakujeme 10x: Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

 

Rúženec – Modlitba ruženca

 

Po desiatom: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. „Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

 

Opakujeme 10x: Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

 

Po desiatom: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. „Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

 

Opakujeme 10x

 

Opakujeme 10x: Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Po desiatom: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. „Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

 

Opakujeme10x: Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorého si, Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Po desiatom: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. „Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

 

Opakujeme 10x: Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

 

Po desiatom: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. „Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

 

Na záver sa pred mariánskou antifónou Pod tvoju ochranu odriekajú tieto slová :

Kráľovná Presvätého Ruženca, oroduj za nás
Kráľovná Rodiny, oroduj za nás
Kráľovná Pokoja, oroduj za nás
Po mariánskej antifone Pod tvoju ochranu nasleduje Modlitba/Modlitba na úmysel Svätého Otca.

Bolestný ruženec

Modlí sa v utorok a piatok, v Pôstnom období aj v iné dni.

a) ktorý nech osvecuje náš rozum.

b) ktorý nech upevňuje našu vôľu.

c) ktorý nech posilňuje našu pamäť.

 

sila modlitby rúženca

tajomstvá bolestného ruženca:

Ktorý sa pre nás krvou potil.
Ktorý pre nás bičovaný bol.
Ktorý pre nás tŕnim korunovaný bol.
Ktorý pre nás ťažký kríž niesol.
Ktorý pre nás ukrižovaný bol.

Slávnostný ruženec Modlitba ruženca

Modlí sa v stredu a nedeľu, vo Veľkonočnom období aj v iné dni.

a) ktorý nech usporadúva naše myšlienky,

b) ktorý nech riadi naše slová,

c) ktorý nech spravuje naše skutky.

Tajomstvá slávnostného ruženca:

 

ktorý slávne vstal z mŕtvych.
ktorý slávne vystúpil do neba.
ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
ktorý ťa, Panna, do neba vzal.
ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
Ruženec svetla
Modlí sa v štvrtok.
a) ktorý nech je Svetlom nášho života,
b) ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou,
c) ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

tajomstvá ruženca svetla:

ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejne účinkovanie.
ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia.
ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.

skrátené tajomstva ruženca svetla:

ktorý bol pokrstený v Jordáne.
ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť
Ruženec k nebeskému Otcovi
prvé tajomstvá ruženca k nebeskému Otcovi

 

ktorého nebeský Otec miluje všetky svoje deti.
ktorého nebeský Otec ochraňuje všetky svoje deti.
ktorého nebeský Otec opatruje všetky svoje deti.
ktorého nebeský Otec usmerňuje všetky svoje deti.
ktorého nebeský Otec potešuje všetky svoje deti.

 

modlitba rúženca

 

druhé tajomstvá ruženca k nebeskému Otcovi

 

ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka poklona.
ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka chvála.
ktorého nebesému Otcovi patrí všetka vďaka.
ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka úcta.
ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka láska.

 

Korunka Božieho milosrdenstva

Na úvod:

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen

 

Nasledujú modlitby:

 

Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta!

Po nej 10x za sebou opakujeme (na malých zrnkách): Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!

Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta!

Po nej 10x za sebou opakujeme (na malých zrnkách): Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!

Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta!

Po nej 10x za sebou opakujeme (na malých zrnkách): Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!

Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta!

Po nej 10x za sebou opakujeme (na malých zrnkách): Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!

Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta!

Po nej 10x za sebou opakujeme (na malých zrnkách): Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!

Na záver sa 3x pomodlíme modlitbu „Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom!“

Následne sa vysloví prosba na orodovanie : „Matka Božieho Milosrdenstva, oroduj za nás ! Svätá sestra Faustína, oroduj za nás ! Svätý Ján Pavol II., oroduj za nás !“

Na záver sa môže ešte 3x povedať Ježišu dôverujem v Teba

 

Ruženec k úcte Ducha Svätého Modlitba ruženca

 

Modlitba ruženca 

a) ktorý nás stvoril

b) ktorý nás vykúpil

c) ktorý nás posvätil

tajomstvá k ružencu úcte Ducha Svätého:

ktorý naše srdce robí schopným prijať plnosť darov Ducha Svätého.
ktorý nám dary Ducha Svätého vyprosuje a nám tri Božské cnosti: vieru, nádej, lásku rozmnožuje a posilňuje.
ktorý nás skrze Ducha Svätého posilňuje, osvecuje, vedie, riadi a posväcuje.
ktorý naše srdce láskou Ducha Svätého roznecuje, hlbokou pokorou, miernosťou, silou a svätosťou naplňuje.
ktorý nám sedem darov Ducha Svätého a dvanásť jeho plodov vyprosuje, všetko dobré dáva a všetko zlé odvracia.
Ku koncu ruženca (3×): „Bez poškvrny počatá Panna Mária oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.“

 

Poučenie

 

 • Slová Panny Márie pri zjavení v Austrálii 31.mája 1985 (o deväťdňovej pobožnosti)
  Dnes prichádzam, milé dieťa, aby som deťom zeme priniesla modlitbovú novénu, ktorá má veľkú silu. Ona je modlitbou na povýšenie vášho života. Táto modlitba osvieti vášho ducha i srdce. Denne sa máte modliť 7 ružencov ku cti Ducha Svätého. Keď toto dodržíte, dám vám nasledujúce milosti skrze môjho ženícha Ducha Svätého.
 • Milosť, že svojho Boha už nikdy neurazíte smrteľným hriechom.
 • Neprejdete očistcom, keď svoje očistenie vykonáte na zemi.
 • Po smrti budete vyzdvihnutí tam, kde sa Serafínii klaňajú Bohu.
 • Mená tých, ktorí rozšíria túto úctu a lásku k Duchu Svätému, budú zapísané v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie a nebudú nikdy vymazané.
 • Tí, ktorí sa pomodlia túto novénu, budú naplnení darmi Ducha Svätého a budú označení na ceste do neba.
 • Každá osoba, ktorá sa tejto úcte zasvätí, stane sa ohnivým chrámom Ducha Svätého, kde príde i Boh Otec i Boh Syn a budú v nej prebývať.
 • Tí, ktorí ma budú uctievať pod menom Nevesta Ducha Svätého, získajú veľkú lásku k Ježišovi v Eucharistii a ku mne, Matke Božej.
 • Moje milé dieťa, rozšír túto 7-ružencovú novénu, aby mnoho milosti padlo na zem.

 

Eschatologický ruženec

ktorému žijeme
ktorému umierame
ktorému v živote i v smrti patríme
ktorý naveky kraľuje;
ktorý žije a účinkuje v Cirkvi;
ktorý zasa príde v sláve;
ktorý bude súdiť živých i mŕtvych;
ktorý obnoví všetky veci.

Po každom desiatku sa povie: „Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť i sláva na veky vekov. Amen. Príď, Pane Ježišu!“

Sedem radostný ruženec (františkánsky) Modlitba ruženca

Modlitba ruženca, modlí sa na ruženci 7×10 malých zrniek + 7 veľkých
ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
ktorý nech posilňuje našu nádej.
ktorý nech roznecuje našu lásku.
ktorého si, Nepoškvrnená Panna, s radosťou z Ducha Svätého počala.
ktorého si, Nepoškvrnená Panna, s radosťou pri návšteve Alžbety v živote nosila
ktorého si, Nepoškvrnená Panna, s radosťou v Betleheme porodila.
ktorého si Nepoškvrnená Panna s radosťou trom kráľom ku klaňaniu predstavila
ktorého si, Nepoškvrnená Panna, s radosťou v chráme našla.
ktorého si Nepoškvrnená Panna s radosťou prvá po jeho zmŕtvychvstaní pozdravila
ktorý ťa, Nepoškvrnená Panna, s radosťou do neba vzal a za kráľovnú neba i zeme korunoval.

Poučenie

Františkánsky (sedem radostný) ruženec má svoj pôvod v legende, podľa ktorej istý nábožný mladík zdobil denne kvetinami obrázok Panny Márie. Keď vstúpil do noviciátu, nemohol to ďalej vykonávať. Vo svojej prostote si myslel, že ho Panna Mária zbaví svojej lásky a veľmi tým trpel. Avšak Matka Božia sa mu zjavila, potvrdila jeho povolanie do Rádu a žiadala, aby jej miesto kvetín denne obetoval 72 Zdravásov rozdelených na desiatky (v zmysle kresťanskej tradície, podľa ktorej sa Panna Mária dožila 72 rokov) a aby pri nich rozjímal o jej siedmich radostiach. Stalo sa to okolo roku 1420. Táto pobožnosť sa rýchlo rozšírila po celom františkánskom svete, najmä zásluhou svätého Jána Kapistránskeho.

 

Sedembolestný ruženec

 • Modlitba ruženca, ruženec má 7×7 zrniek malých + 7 veľkých
 • ktorého utrpenie bolo Ti od Simeona zvestované
 • s ktorým si do Egypta utekala
 • ktorého si s bolesťou v chráme hľadala
 • ktorého si stretla na krížovej ceste
 • ktorého si videla na kríži umierať
 • ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí
 • ktorého si s bolesťou do hrobu uložila
 • Namiesto Sláva Otcu… je potrebné hovoriť: Mária, Matka milosrdenstva, vtlač do môjho srdca živú bolesť nad utrpením svojho syna

 

Obetný ruženec pátra Pia Modlitba ruženca

Vysielaný priamo Najsvätejšej Trojici a Najsvätejšej Panne Márii, Matke Božej a Matke našej.

 

Úvod

Obetujeme za celý svet: S celým nebom, v mene celého ľudstva a za celé ľudstvo, s dušami v očistci a za duše v očistci. A koľkokrát sa modlím, nech toľkokrát som schopný (á) spoliehať sa na Božie milosrdenstvo každou modlitbou, hoci na to nemyslím. Modlitba ruženca.

 

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji. Buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc! A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

 

Príď, ó, Duchu Presvätý, vylej na nás bohaté lúče svojho svetla! Príď, nebeský Otče, darca premnohých darov, osvieť naše srdcia!

 

Milovaný Ježišu, Ty si plný Ducha Svätého, Ty jediný si Božím Synom. Vylej na nás Ducha Svätého so svojimi siedmimi darmi a dvanástimi plodmi, aby nás opustil zlý duch.

 

 • Na začiatok Verím…, Sláva Otcu…, Otče náš…, 3 x Zdravas Mária milosti…(s úvodnými tajomstvami), Sláva Otcu…
 • Na každom zdravasovom zrnku desiatku 1 x Otče náš 1 x Zdravas Mária (s tajomstvom), Potom ďalej: Svätá Mária, Matka Božia a Matka naša…pros za nás hriešnych… 1 x Sláva Otcu 1 x Ó, Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.
 • Po každom desiatku Milovaná, chválená, požehnaná, vzývaná a velebená buď Najsvätejšia a Najčistejšia Trojica a Eucharistické Srdce Pána Ježiša, skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, s jej bolesťami a slzami. Milovaný, dobrý Otec PIO, pros za nás a modli sa s nami! Žehnaj nás a celý svet! Ó môj Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä však tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
 • Na koniec Večný Otče, obetujeme seba i celý svet Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie na večnosť, a túto modlitbu, túto obetu za všetkých ľudí!

 

Ruženec k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

 

 • Na začiatok Na česť päť Svätých Rán nášho Božského Vykupiteľa prežehnáme sa päťkrát po sebe. + V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
 • Na veľké zrnká Bolestivé a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!
 • Na prvé tri malé zrnká  Ó môj Bože, verím v Teba, lebo si nekonečne dobrý! Ó môj Bože, dúfam v Teba, lebo si nekonečne milosrdný! Ó môj Bože, milujem Ťa, lebo si nadovšetko hodný na lásku!
 • Na malé zrnká Matička naša, zachráň nás skrze Plameň Lásky Svojho Nepoškvrneného Srdca!
 • Po každom desiatku Rozšír milostivý účinok Svojho Plameňa Lásky na celé ľudstvo teraz i v hodine smrti našej. Amen!
 • Na dokončenie Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i na veky vekov. Amen.

 

Ruženec k ucteniu sĺz Panny Márie

ruženec má 7×7 zrniek malých + 7 veľkých

Na začiatok
Namiesto „Verím v Boha“ sa modlíme:

 

Ukrižovaný Spasiteľu! Kľačiac u Tvojich nôh obetujeme Ti Slzy Tej, ktorá Ťa sprevádzala vrúcnou a súcitnou láskou na Tvojej bolestnej krížovej ceste. Daj, ó, dobrý Učiteľu, aby sme porozumeli naučeniu, ktoré nám dávajú bolestné Slzy Tvojej svätej Matky, aby sme Tvoju vôľu plnili na zemi, a tak sa stali hodnými v nebi Teba po celú večnosť chváliť a velebiť. Amen.

 

 • Na veľkých zrnkách „Ó, Ježišu, vzhliadni na Máriine krvavé Slzy a bolesťami prebodnuté Srdce Tej, ktorá Ťa na zemi najviac milovala, a v nebi najvrúcnejšie ľúbi.
 • Na siedmich malých zrnkách „Ó, Ježišu, vyslyš naše prosby pre bolestné Slzy Tvojej najsvätejšej Matky!“
 • Na konci sa opakuje trikrát na malých zrnkách „Ó, Ježišu, vzhliadni na Máriine krvavé Slzy a bolesťami prebodnuté Srdce Tej, ktorá Ťa na zemi najviac milovala, a v nebi najvrúcnejšie ľúbi.

 

Modlitba na úmysel Svätého otca

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen. Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, až na veky vekov amen. Modlime sa. Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

Nakoniec modlitba

Ó, Mária, Matka lásky, bolesti a milosrdenstva!

Prosíme Ťa, spoj svoje prosby s našimi, aby Tvoj Boží Syn Ježiš, na ktorého sa pre Tvoje Slzy s dôverou obraciame, milostivo vypočul naše volanie a nám okrem milostí, ktoré týmto ružencom vyprosíme, ráčil tiež udeliť korunu večného života. Amen.

V Brazílii a v iných krajinách sa tvoria skupiny z 30-tich rodín. Každá rodina sa v určený deň o 19. hodine modlí v spojení s Bolestnou Matkou a z lásky k nej ruženec k ucteniu jej sĺz. Nemusia sa teda všetky rodiny modliť ruženec denne, ale každá len jeden večer v mesiaci a predsa sa táto modlitba koná po celý mesiac.

Boli ňou vyprosené už mnohé milosti. Božský Spasiteľ prisľúbil, že vypočuje prosby toho, kto ho bude prosiť pre slzy jeho presvätej Matky. Konečne, veď je známe, že Spasiteľ úctu bolestí svojej svätej Matky zvlášť odmeňuje. – Mnohí oznamujú, že sa im dostalo nápadných milostí a vypočutí takzvanou novénou ružencovou. Modlili sa ruženec k ucteniu sĺz Panny Márie po deväť dní, prijali sv. sviatosti a konali skutky lásky k blížnemu. – Od rehoľných osôb sme počuli, že sa im táto modlitba stala milým zvykom a že jej ďakujú za mnoho mimoriadnych milostí, ktoré dosiahli. Preto sa ju modlia aj niekoľkokrát denne, aby vyprosili milosti sebe, obrátenie hriešnikom, bludárom a neveriacim, prispeli misionárom a vyslobodzovali duše z očistca. – Veriaca, zbožná a horlivá duša vie, za čo môže a má dobrotivého Spasiteľa prosiť pre slzy jeho najsvätejšej Matky. Modlitba ruženca.

 

Modlitba ruženca

 

To všetko uvážiac, nedivme sa, že cirkevná vrchnosť tento spôsob úcty bolestí Matky Božej nielen blahovoľne pripúšťa, ale ho aj šíri, áno, i dovoľuje, aby sa slávil sviatok Sĺz Panny Márie 20. februára, ako tomu bolo v ústave misionárok Ukrižovaného Spasiteľa v Bahii.

 

Úcta k slzám Panny Márie je Pánovi veľmi milá. Po drahocennej Krvi, ktorú Spasiteľ vylial za nás, nie je nič vzácnejšieho pred Bohom nad bolestné slzy Jeho svätej Matky.

 

Pán Ježiš stále obetuje Otcovi Nebeskému svoje utrpenie a svoju Krv za našu spásu a praje si, aby sme ich aj my spolu s ním obetovali, ako to učil aj vo zvláštnych zjaveniach svoje vyvolené duše. Podobne si praje, aby sme si zbožne a vďačne pripomínali slzy jeho Matky a jemu ich obetovali. Slzy, tie sú naším pokladom, lebo pre nás boli vyliate. Sú najmilostivejšou modlitbou Svätej Panny za nás.

 

Ruženec ku Kráľovi Pokoja – Modlitba ruženca

Modlí sa ako klasický Ruženec, ale s týmito tajomstvami:

 • …Ježiš, ktorý skrze našu Matku učí nás Pokoju.
 • …Ježiš, ktorý pre nás niesol utrpenie, aby sme rozdávali Pokoj.
 • …Ježiš, ktorý odišiel k Otcovi, aby nám pripravil večný Pokoj.
 • …Ježiš, ktorý zosiela Ducha Svätého, aby sme boli plní Lásky a Pokoja.
 • …Ježiš, ktorý svojím kraľovaním nás upovedomuje, že je Kráľom Pokoja pre nás.

Poučenie

Naša Matka nás pozýva na modlitbu tohto Ruženca. Odovzdala nám ju posolstvom v Dechticiach 23. januára 1996.

 

Modlitba ruženca za duše v očistci

 

Ruženec za duše v očistci

Modlitba ruženca, Modlí sa ako klasický Ruženec, ale s týmito prosbami:

 • …Ježiš. Pane Ježišu, pre tvoje veľké milosrdenstvo dovoľ dušiam v očistci prekročiť tvoju nebeskú bránu.
 • …Ježiš. Pane Ježišu, ty si milostivý, dovoľ im uvidieť tvoju svätú tvár.
 • …Ježiš. Pane Ježišu, prijmi ich a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených.
 • …Ježiš. Pane Ježišu, keď už budú v tvojom príbytku, daj, aby sa tam tešili so všetkými tvojimi archanjelmi.
 • …Ježiš. Pane Ježišu, keď sa budú pri tebe tešiť, naplň ich svojou milosrdnou Láskou.
 • Po každom Sláva Otcu nasleduje ešte: „Odpočinutie večné daj im Pane a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v Pokoji, amen.“Modlitba ruženca.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button