Slovenský jazykSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Andrej Sládkovič – Marína Všetko o diele

Andrej Sládkovič – Marína Literárny žáner , Kompozícia , Téma charakterisika diela. Andrej Sládkovič – Marína Literárny žáner , kompozícia .

Andrej Sládkovič 

  • vlastným menom Andrej Braxatoris
  • štúrovský básnik (romantizmus)
  • evanjelický kňaz, básnik, kritik literárnych a dramatických prác, publicista a prekladateľ
  • študoval teológiu na univerzite v Halle
  • počas štúdia zápasil s finančnými problémami, privyrábal si doučovaním
  • v rodine Pišlovcov spoznal svoju lásku Máriu, nezosobášili sa, ale táto skúsenosť ho ovplyvnila a napísal dielo Marína
  • okrem diela Marína napísal aj Detvan a Gróf Mikuláš Šubič Zrínsky na Sihotti
  • základný znak jeho tvorby je používanie opakovacích figúr, desaťveršie, ale napr. aj dvojitý zápor (nemožno mi ťa neľúbiť)
  • Andrej Sládkovič – Marína Literárny žáner
  • Andrej Sládkovič - Marína

Andrej Sládkovič – Marína

Literárny žáner: básnická skladba (1. časť s lyricko-epickým charakterom a 2. časť s reflexívno-symbolickým charakterom)

Kompozícia: 291 slôh po 10 veršov
Téma: láska k žene, Bohu, vlasti, národu
Charakteristika diela:
1. téma: KRÁSA – autor túži po kráse, je opojený krásou a stelesnenie nachádza v dievčine – Maríne. Uvažuje o kráse, ktorú spája s mravnosťou a pravdou. Okrem duchovnej krásy si autor všíma aj krásu dievčaťa.

2. téma: LÁSKA – autor spája lásku k žene a k vlasti. V 41. slohe nachádzame jedno z najoriginálnejších vyznaní lásky:
„Možno mi tvojich rúk sa odrieknuť, možno mi ruky nedostať,
možno mi v diaľky žiaľne utieknuť, možno mi nemilým ostať,
možno mi seba samého zahubiť: nemožno mi ťa neľúbiť!“
No láska dvoch mladých ľudí nenašla naplnenie, hrdina cíti, že jej hrozí nebezpečenstvo. Básnik Maríne ďakuje za jej vrúcny cit, za jej lásku. Sládkovič prechádza vývinom od šťastných pocitov cez vášnivé vyznanie v erotickú zmyselnosť až po pocity smútku zo stratenej lásky – na začiatku diela ju vidí ako reálnu bytosť, jej stratu vyjadril zmenou človeka na nereálnu bytosť (vodnú vílu – sirénu)
3. téma: SLOVENSKO – symbióza lásky k Maríne a lásky k Slovensku. Autor miluje slovenskú prírodu. Jeho láska k Maríne sa mení na vidinu – vílu. Láske bránia spoločenské prekážky. Autor v závere vyvyšuje lásku k pozemskému životu a rodnému kraju nad nadpozemskú blaženosť po boku víly Maríny.
4. téma: MLADOSŤ – mladosť je pre autora stav ducha. Odoláva volaniu víly Maríny, ktorá ho vábi do vĺn Hrona a večnosti. Víťazí v ňom vôľa a život.
Idea: Absolutizovaný cit lásky je najväčšou hodnotou ľudského života.

Andrej Sládkovič – Marína Literárny žáner

Mastné vlasy : 5 domácich liekov

Detvan

Témou je romantický príbeh Martina, v ktorom autor stelesnil ideálne črty slovenského ľudu. Ospevuje prírodu a spolunažívanie s ňou. Táto lyricko-epická skladba obsahuje 250 strof s množstvom umeleckých prostriedkov. Hlavné postavy sú Martin Hudcovie a Elena. Skladba má 5 spevov; Martin (na lúke tancuje s Elenkou, beží po lúke a zabíja sokola naháňajúceho zajaca), Družina (s mládencami si sadnú okolo vatry a dozvedá sa, že sokol patrí kráľovi; medzitým Eva padá do rúk zbojníkom, ale Martin ju zachráni), Slatinský jarmok (na ňom sa Martin prizná kráľovi, že mu zabil sokola), Vohľady (Eva sa dozvedá, že kráľ verbuje Martina) a Lapačka (verbovačka mladých mužov; Martin prisahal vernosť, ak si môže ponechať symboly svojej hrdosti, že je Slovák – kroj, vrkoče, valaška, fujara).Andrej Sládkovič – Marína Literárny žáner .

Rastliny do tieňa – 11 interiérových rastlín do tieňa

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button