Slovenský jazykSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Akostné prídavné mená – Všetko čo potrebujete vedieť

Akostné prídavné mená vyjadrujú určitú vlastnosť podstatného mena. Tento druh prídavných mien sa dá stupňovať, napríklad dobrý- lepší- najlepší, zlý- horší- najhorší

 

Akostné prídavné mená

 

Akostné prídavné mená

 

 • pomenúvajú vlastnosť
 •  dajú sa stupňovať (starý – starší – najstarší)
 •  nie sú odvodené
 • môžeme k nim tvoriť protiklady (dobrý – zlý, pekný – škaredý)
 •  patria sem všetky farby

1. akostné prídavné mená

– pýtame sa otázkami: Aký? Aká? Aké? Ktorý? Ktorá? Ktoré?
– sú neodvodené slová
– vyjadrujú akosť alebo kvalitu
– dajú sa stupňovať
– možno od nich utvárať antonymá
– vstupujú do synonymických vzťahov, tvoria synonymické rady
– od všetkých sa tvoria vlastnostné príslovky morfémami -e, -o, -y, napr. dobr-e, zl-e, kamarátsk-y, bratsk-y
– možno od nich tvoriť substantíva príponami:
-osť napr. slabý – slabosť, rýchly – rýchlosť, hlúpy -hlúposť
-ota napr. suchý – suchota, dobrý – dobrota, drahý – drahota
-oba napr. chorý – choroba, starý – staroba, hnilý -hniloba
– možno od nich tvoriť stavové slovesá príponou -núť
napr. mäkký – mäknúť, hrubý – hrubnúť, tuhý – tuhnúť
– možno ich spájať s príslovkami miery
napr. celkom nový, príliš dobrý, úplne prázdny

Dobrú noc – 150 želaní na dobrú noc

 

Akostné prídavné mená príklady

 

Akostné prídavné mená príklady

Akostné prídavné mená sú slová, ktoré opisujú vlastnosti alebo charakteristiky podstatných mien. Používajú sa na to, aby sme povedali, aká je osoba, vec, miesto atď. Akostné prídavné mená príklady. Tu je niekoľko príkladov akostných prídavných mien:

 • pekný (napr. pekný výhľad)
 • rýchly (napr. rýchly bežec)
 • starý (napr. starý dom)
 • mladý (napr. mladý učiteľ)
 • veselý (napr. veselá pieseň)
 • chladný (napr. chladný večer)
 • ostrý (napr. ostrý nôž)
 • jemný (napr. jemná látka)
 • tvrdý (napr. tvrdý matrac)
 • mäkký (napr. mäkký vankúš)

Akostné prídavné mená príklady. Tieto prídavné mená sa dajú použiť v rôznych stupňoch porovnávania – pozitív, komparatív a superlatív – aby sa vyjadrila miera vlastnosti, ktorú opisujú.

 

 

Delenie prídavných mien

 

Akostné – pomenúvajú vlastnosti priamo.

Spravidla sa stupňujú: pekný – krajší – najkrajší = NEPRAVIDELNÉ STUPŇOVANIE

vysoký – vyšší – najvyšší = PRAVIDELNÉ STUPŇOVANIE

Nie sú odvodené, majú svoj protiklad

pekný – škaredý, dobrý – zlý, vysoký – nízky, múdry – hlúpy, hlavný – vedľajší

 

Privlastňovacie  prídavné mená

– pýtame sa otázkami: Čí? Čia? Čie?

– vyjadrujú vlastnosť vecí na základe jej príslušnosti osobe, zvieraťu alebo celému živočíšnemu druhu

– tvoria sa od substantív mužského rodu príponami -ov, -ova, -ovo  a  od substantív ženského rodu príponami -in, -ina, -ino

– !!!Poznámka: od podst. mien vzoru kuli sa používajú v tvare G napr. Škultétyho činnosť , Hallyeho kométa, Disneyho kresby

– tvoria sa tiež príponami –í, -ia, -ie, a to vtedy, keď sa má vyjadriť vzťah k celému rodu, nie k jednotlivcovi
napr. lev – leví, baba – babí/babia/babie, netopier – netopierí

!!! Poznámka: nemusia byť odvodené iba od mien zvierat, ale aj osôb a iných bytostí  napr. človečí (človek), stridží (striga), trpasličí (trpaslík), žobračí (žobrák), boží (boh) !!!

– variantnou príponou  -ací sa tvoria od substantív stredného rodu zakončených na  -a  napr. jahňací (jahňa), kozľací (kozľa), teľací (teľa), kniežací (knieža)
– niekedy sa vyskytnú dvojtvary, a to aj s príponami  -í  aj -ací  napr. rybí / rybací, žabí / žabací, blší / blšací, líščí / lišací, kozí / kozací

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button