Slovenský jazykSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Akostné prídavné mená – Všetko čo potrebujete vedieť

Akostné prídavné mená vyjadrujú určitú vlastnosť podstatného mena. Tento druh prídavných mien sa dá stupňovať, napríklad dobrý- lepší- najlepší, zlý- horší- najhorší

 

Akostné prídavné mená 

 

Akostné prídavné mená

 

  • pomenúvajú vlastnosť
  •  dajú sa stupňovať (starý – starší – najstarší)
  •  nie sú odvodené
  • môžeme k nim tvoriť protiklady (dobrý – zlý, pekný – škaredý)
  •  patria sem všetky farby

1. akostné prídavné mená

– pýtame sa otázkami: Aký? Aká? Aké? Ktorý? Ktorá? Ktoré?
– sú neodvodené slová
– vyjadrujú akosť alebo kvalitu
– dajú sa stupňovať
– možno od nich utvárať antonymá
– vstupujú do synonymických vzťahov, tvoria synonymické rady
– od všetkých sa tvoria vlastnostné príslovky morfémami -e, -o, -y, napr. dobr-e, zl-e, kamarátsk-y, bratsk-y
– možno od nich tvoriť substantíva príponami:
-osť napr. slabý – slabosť, rýchly – rýchlosť, hlúpy -hlúposť
-ota napr. suchý – suchota, dobrý – dobrota, drahý – drahota
-oba napr. chorý – choroba, starý – staroba, hnilý -hniloba
– možno od nich tvoriť stavové slovesá príponou -núť
napr. mäkký – mäknúť, hrubý – hrubnúť, tuhý – tuhnúť
– možno ich spájať s príslovkami miery
napr. celkom nový, príliš dobrý, úplne prázdny

Dobrú noc – 150 želaní na dobrú noc

 

Akostné prídavné mená príklady

 

Akostné prídavné mená príklady

 

 

Delenie prídavných mien

 

Akostné – pomenúvajú vlastnosti priamo.

Spravidla sa stupňujú: pekný – krajší – najkrajší = NEPRAVIDELNÉ STUPŇOVANIE

vysoký – vyšší – najvyšší = PRAVIDELNÉ STUPŇOVANIE

Nie sú odvodené, majú svoj protiklad

pekný – škaredý, dobrý – zlý, vysoký – nízky, múdry – hlúpy, hlavný – vedľajší

 

Privlastňovacie  prídavné mená

– pýtame sa otázkami: Čí? Čia? Čie?

– vyjadrujú vlastnosť vecí na základe jej príslušnosti osobe, zvieraťu alebo celému živočíšnemu druhu

– tvoria sa od substantív mužského rodu príponami -ov, -ova, -ovo  a  od substantív ženského rodu príponami -in, -ina, -ino

– !!!Poznámka: od podst. mien vzoru kuli sa používajú v tvare G napr. Škultétyho činnosť , Hallyeho kométa, Disneyho kresby

– tvoria sa tiež príponami –í, -ia, -ie, a to vtedy, keď sa má vyjadriť vzťah k celému rodu, nie k jednotlivcovi
napr. lev – leví, baba – babí/babia/babie, netopier – netopierí

!!! Poznámka: nemusia byť odvodené iba od mien zvierat, ale aj osôb a iných bytostí  napr. človečí (človek), stridží (striga), trpasličí (trpaslík), žobračí (žobrák), boží (boh) !!!
 
– variantnou príponou  -ací sa tvoria od substantív stredného rodu zakončených na  -a  napr. jahňací (jahňa), kozľací (kozľa), teľací (teľa), kniežací (knieža)
– niekedy sa vyskytnú dvojtvary, a to aj s príponami  -í  aj -ací  napr. rybí / rybací, žabí / žabací, blší / blšací, líščí / lišací, kozí / kozací

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button