Slovenský jazykSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Pavol Országh Hviezdoslav – Krvavé sonety

Pavol Országh Hviezdoslav – Krvavé sonety všetko o zbierke Krvavé sonety.Pavol Országh Hviezdoslav – Krvavé sonety :

Pavol Országh Hviezdoslav

 • najvýznamnejší predstaviteľ slovenského opisného realizmu
 • narodil sa vo Vyšnom Kubíne, zomrel v Dolnom Kubíne
 • študoval na evanjelickom lýceu v Kežmarku a absolvoval právnickú akadémiu v Prešove
 • pracoval ako advokátsku pomocník v Martine a Dolnom Kubíne, kde bol podsudcom na župnom súde
 • neskôr sa venoval len literárnej tvorbe
 • najskôr písal v maďarčine a nemčine, neskôr v slovenčine pod pseudonymom Jozef Zbranský
 • jeho dielo je rozsiahle, písal lyrické cykly, epiku, veršovanú drámu a aj prekladal zahraničné diela
 • priekopník sylabotonického veršového systému, v jeho tvorbe môžeme vidieť i apostrofy, používa vyšší knižný štýl, vytvára nové slová, používa expresívnu slovnú zásobu

cykly:

 • Sonety = 21 básní, kde filozofuje o vesmíre, o spoločnosti, zamýšľa sa nad životom a smrťou
 • Žalmy a hymny = uvažuje o vzťahu s Bohom
 • Letorosty = skladá sa z troch častí; v prvej vyslovuje kritiku spoločnosti (lyrický hrdina sa štylizuje ako muž bolesti); v druhej prevažuje smútok, štylizuje sa do pozície unaveného pútnika (v čase písania stratil matku, otca a brata); v tretej ho trápi sociálna nespravodlivosť a krivda (patrí sem aj báseň „Mňa kedys´ zvádzal svet – vyznanie autora k materinskej reči)
 • Prechádzky jarom a Prechádzky letom = prírodná lyrika opisujúca krásu oravskej prírody
 • Stesky a Ľútosti = sú znakom autorovho starnutia, prehodnocuje svoju tvorbu a vyrovnáva sa s koncom života, ale vyjadruje nádej v lepšiu budúcnosť
 • Krvavé sonety = posledný cyklus, zbierka 32 sonetov
 • epika = Hájnikova Žena, Ežo Vlkolinský
 • dráma = Herodes a Herodias
 • Pavol Országh Hviezdoslav – Krvavé sonety
 • Všetky povinné diela nájdete na Slovenský jazyk

Pavol Országh Hviezdoslav – Krvavé sonety

Krvavé sonety

 • 32 sonetov, myšlienkovo rozdelené, verše sylabotonické
 • viažu sa k 1. svetovej vojne, predstavujú autorovu reakciu na pošliapanú ľudskosť vo vojne
 • v 1. časti sa snažil vytvoriť otrasný obraz vojny a jej ničivých následkov na ľudstvo
 • v 2. časti ho trápi otázka, kto je za túto hrôzu zodpovedný, nenachádza odpoveď, ale tuší, že je to egoizmus jednotlivcov, skupín národov založených na chamtivosti a prospechárstve
 • najznámejšia báseň „A národ oboril sa na národ“, v ktorej rozvíja 3 motívy – obraz vojny, hľadanie vinníka a túžba po mieri
 • jeho pocity v básni sú neistota z toho, či sa ľudia poučia a zmenia

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button