Slovenský jazykSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Shakespeare – Hamlet

Shakespeare – Hamlet všetko o diele a autorovi . Obsah diela , dej , postavy , rozbor diela Shakespeare – Hamlet :

Shakespeare

 • narodil sa ako tretie z ôsmych detí; ako 18-ročný sa oženil s Anne Hathwayovou, s ktorou mal 3 deti – Susane, a dvojčatá Judith a Hamnet (pripomínajúce meno Hamlet)
 • narodil sa a aj zomrel v Stratford-upon-Avon
 • Shakespearove hry sa zvyčajne rozdeľujú do troch hlavných období:
 • rané obdobie – rané komédie (napr. Komédia omylov, Skrotenie zlej ženy, Veselé panie windsorské, Sen noci svätojánskej, Kupec benátsky) a historické hry (napr. Richard II., Henrich IV.)
 • stredné obdobie – zahŕňa jeho najznámejšie tragédie, ktoré spracúvajú nesmrteľné motívy, napr. Othello (vražda), Rómeo a Júlia (nesmrteľná láska), Macbeth (ctižiadostivosť), Hamlet (téma existencie, pomsty a spravodlivosti) a Kráľ Lear (téma majetku)
 • neskoré obdobie – napr. „Zimná rozprávka“ a „Búrka“
 • predstaviteľ anglického humanizmu a renesancie:
 • humanizmus = ľudský smer, renesancia = znovuzrodenie antiky
 • predstavuje 14.-17. storočie
 • zrod v Taliansku (obdobie republiky a vynálezov – pušný prach, kníhtlač, kompas, Amerika)
 • carpe diem“ = užívaj si deň
 • humanizmus = zaoberá sa prekladom antických diel – štylistika je náročná
 • renesancia = literatúra a umenie, v národných jazykoch, štylisticky jednoduchšia
 • 3 základné princípy: racionalizmus (viera v ľudský rozum, človek verí viac sebe), individualizmus (nejde o masy ale silné individum), senzualizmus (zmyslové vnímanie sveta)
 • Miguel de Cervantes Savedra (Španielsko; napísal Dômyselný Quijote de la Mancha), Giovanni Bocaccio (Dekameron), Francesco Petrarca, Dante Aligieri (Taliansko; napísal Božská komédia), Jakub Jakobeus (Slovensko; napísal 1. slov. epos – Slzy, vzlyky a prosby slovanského národa)

  Shakespeare – Hamlet

 • Všetky povinné diela nájdete na Slovenský jazyk

Shakespeare – Hamlet

Ide o psychologicko-filozofickú, nadčasovú hru; veršovanú, písanú blank veršom (nerýmový sylabotonický jambický verš, ktorý má 5 stôp). Hlavným motívom je snaha nájsť pravdu a vykonať spravodlivosť. Má 5 dejstiev. Tragédia je založená na vražde, pomste, pravde a smrti.

Postavy:

 • Hamlet – dánsky princ, syn zosnulého kráľa a synovec terajšieho kráľa; chce pomstiť smrť svojho otca; je počestný, pyšný, ctižiadostivý; matku si moc nevážil, bola mu hnusná: „Kráľovná. Žena manželovho brata a žiaľ, ste navyše moja matka.“
 • duch Hamletovho otca – bol dobrý kráľ a veľký človek
 • Claudius – terajší kráľ, Hamletov strýko, trón získal vraždou svojho brata
 • Gertrúda – Hamletova matka, dánska kráľovná; Hamleta mala veľmi rada, ale avšak veľmi rýchlo zabudla na jeho otca a vydala sa za jeho brata
 • Polónius – kráľovský radca, otec Ofélie a Learta
 • Ofélia – Polóniova dcéra, miluje Hamleta. ale jej otec je proti ich láska
 • Leartes – Polóniov syn, ktorý neskôr chcel pomstiť smrť otca sestry
 • Horatio – jediný Hamletov ozajstný priateľ
 • strážcovia, Hamletovi bývalí spolužiaci; Fortinbras – nórsky princ, ktorý sa potom stal kráľom Dánska

Kompozícia:

 1. expozícia = úvod drámy, po zjavenie ducha
 2. kolízia = rozhovor Hamleta s duchom jeho otca
 3. kríza = divadelné predstavenie
 4. peripetia = Hamlet sa ocitol na cintoríne
 5. katastrofa = smrť Hamleta, Leartes, Gertrúdy, Claudia; zomierajú vinní aj nevinní
 6.  

Hamlet Dej:

 

odohráva sa v Dánsku na zámku Elsinor, kde po smrti kráľa Hamleta vládne Claudius. Princ Hamlet, sa vracia zo štúdia vo Wittenbergu a zistí, že kráľom sa stal Claudius, ktorý zabil jeho otca, a vzal si jeho matku za ženu. Hamlet je nešťastný. Jeho priateľ Horácio a stráže na zámku ho upozornia, že na hradbách sa v noci zjavuje duch mŕtveho kráľa. Ten Hamletovi prezradí, že ho zavraždil Claudius, a žiada Hamleta, aby vraždu pomstil. Hamlet uvažuje, či je svedectvo ducha vierohodné. Keď sa na dvore objaví skupina hercov, rozhodne sa, že Claudiovi nastraží pascu. Herci podľa jeho pokynov zahrajú príbeh o zavraždení kráľa a zvedení kráľovnej.

Claudius v príbehu uvidí svoj vlastný čin vraždy a preruší predstavenie. V záujme bezpečnosti krajiny pošle Hamleta do Anglicka, kde ho majú tajne zabiť. Úklad sa však nepodarí a Hamlet sa vráti späť. Hamlet mal milú Oféliu. Po predstavení hercov Hamlet omylom Polónia zabije, keď on chcel tajne vypočuť jeho rozhovor s kráľovnou (bol za závesom v izbe). Ofélia sa pomätie a utopí. Pochovávajú ju práve v deň, keď sa Hamlet vracia do Dánska. Hamlet na cintoríne stretne hrobárov, ktorí pre ňu kopú hrob a potom podľa smútočného sprievodu zistí, že pochovávajú Oféliu. Kráľ Claudius chce dať princa Hamleta opäť zabiť. Využije pritom Laerta, brata Ofélie. Claudius ho primäl, aby vyzval Hamleta na súboj, pričom Laertes má otrávený meč. Pre smädného je navyše pripravené otrávené víno. Laertes Hamleta bodne, ale potom si nechtiac vymenia zbrane a Hamlet zasiahne Laerta. Kráľovná Gertrúda nevedomky vypije otrávené víno. Hamlet tesne pred smrťou zabije ešte Claudia. Laertes predtým, než umrie, povie Hamletovi, ako ho Claudius chcel otráviť. Hamletov priateľ Horácio sa tiež chcel zabiť, ale umierajúci Hamlet ho presviedča, aby žil a mohol rozpovedať jeho príbeh.

Shakespeare – Hamlet

3 princípy humanizmu a renesancie:

 1. senzualizmus = možno vidieť na vzťahu Ofélia – Hamlet , alebo na priateľstves Horatiom
 2. individualizmus = Hamlet koná sám, sám si hľadá pravdu, robí rozhodnutia, ako bude postupovať
 3. racionalizmus = Hamlet sa snaží overiť to, čo mu hovoria strážcovia o zjavení ducha jeho otca

Najznámejší a najvýznamnejší monológ Hamleta (v ukážke):

predstavuje úvahu, kde si Hamlet kladie otázku „Byť či nebyť“ – konať alebo nekonať; zmyslom je rozhodnúť, aký je zmysel života, či je to pasivita („tŕpne znášal slová“) alebo aktivita („pozdvihnúť zbraň“)

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button