VČELYZaujímavosti z ríše zvierat

Ako včely komunikujú?

Zaujímalo vás niekedy ako včely komunikujú? Včely využívajú na svoju komunikáciu špecifické tance a jemné zvuky. Ako včely komunikujú čítaj .

 

Ako včely komunikujú

 

Včely patria k hmyzom , ktorý tvorí spoločenstvá či štáty . To znamená že žijú v menších či väčších zoskupeniach, včelstvách, ktoré tvorí jedna plodná kráľovná , určitý počet trúdov a ešte väčší počet neplodných robotníc.Spoločným znakom týchto spoločenstiev je , že sú v nich zorganizované a do detailov prepracované úlohy, ktoré musia plniť jednotlivý členovia .Kým kráľovná a trúdy majú na starosti rozmnožovanie , všetky ostatné dôležité a ťažké roboty preberajú robotnice.

včely

Včely vosk a med poznajú ľudia už vyše 9000 rokov , Včelí roj vyprodukuje ročne 7 ž 10 kg medu .

Ako včely komunikujú? Včelia reč

 

Včeli sa medzi sebou dorozumievajú tancom . Pomocou tanca sa informujú o vzdialenosti a polohe potravy . Pred úľom sa dorozumievajú pomocou dĺžky priameho úseku vrtivého tanečka a polohy slnka. Včelia reč tanca informuje navyše aj o výdatnosti novoobjaveného zdroja potravy. Čím je z hľadiska množstva a sladkosti výdatnejší , tým divšie a intenzívnejšie prieskumnička tancuje . Ak , naopak, obsah cukru neprekročí určité percento , nezačne z počiatku vôbec tancovať.

včelia reč ako včely komunikujú

Včely , včela medonosná – čo by ste mali vedieť o včelách

Ďalej udáva aj vzdialenosť zdroja potravy. Ak sa nachádza do 100 metrov od úľa , informuje družky len kruhovým tančekom. Vzdialenosti nad 100 metrov opisuje vrtivým tančekom. Ak vzdialenosť zdroja presahuje 100 metrov len o kúsok , následujú obraty pri tančeku veľmi rýchlo za sebou . Priblížne 9- až 10-krát za 15 sekúnd.S narastajúcou vzdialenosťou sa temto spomaľuje.
Keď sa včela pohybuje pri vrtivom tanečku nahor , nachádza sa zdroj potravy presne v smere k slnku , keď však beží zvisle nadol , naznačuje tak smer od slnka . Beh v uhle 60 doľava nahor znamená , že potrava sa nachádza 60 naľavo od smeru k slnku a tak ďalej .
Okrem toho dodáva tanečnica aj správu o druhu zdroja potravy .

Ako včely komunikujú? Rôzne jazyky:

Nemenej šokujúce je koniec koncov aj skutočnosť , že rovnaké včely v rôznych častiach sveta sa dorozumievajú rôznymi jazykmi a nárečiami .Opísanou tanečnou rečou komunikujú nemecké včely. Už jazyk talianských včiel má však iný rytmus , iné figúry a iné pohyby. Keby sme teoreticky umiestnili taliansku včelu do nemeckého roja , Talianka by podávala falošné informácie o zdroji potravy .

Včelia kráľovna

Jediná úloha včelej kráľovnej spočíva v tom , že kladie vajíčka , a to až 1 500 za deň. Robotnice ju musia krmiť . Včelia kráľovna sa dožíva 3-5 rokov .

včely ako včely komunikujú?

Kariera robotníc:

 • V prvých troch dňoch života po vyliahnutí sa mladá včela zaoberá čistením plastov.
 • V ďalších dňoch preberá ťažšiu úlohu , spočívajúcu v kŕmení starších lariev.V následujúcich troch dňoch má na starosti kŕmenie a ošetrovaním mladších lariev , medzi ktorými si intenzívnejšiu starostlivosť zasluhujú najmä budúce kráľovné.
 • Potom nasleduje služba vonku a včela podniká prvé orientačné lety v blízkosti úľa , aby sa zoznámila s okolitým svetom. Potom až do dvadsiateho dňa života plní rôzne úlohy dospelej robotnice .
 • Mastné vlasy : 5 domácich liekov

 • Približne na dvadsiaty deň postupuje robotnica do funkcie strážkyne . Stráži vchod do úľa , odráža útoky votrelcov a kontroluje vracajúce sa družky, či majú pach vlastný ich úľu.
 • Po činnosti strážkyne preberá ďalšie úlohy ako dodávateľka potravy a zberačka . Napokon plní až do konca života mimoriadne dôležitú úlohu prieskumničky, pretože zrejme až staršia robotnica ovláda všeobecný informačný systém panujúci vo včeľom úli. 

včely ako včely komunikujú?

Program robotnice vyzerá priblížne takto:

 • stavanie buniek
 • prijímanie zberačiek a preberanie nazbieraného materiálu( med a peľ)
 • starostlivosť o kráľovnú
 • odstraňovanie odpadu a mrtvých včiel, ktore vynášajú von
 • Robotnica robí skrátka všetko čo si vyžaduje správny chod úľa.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button