HISTÓRIA A DINOSAURYZaujímavosti

Stredoveký vojaci : 12 jednotiek stredoveku

Stredoveký vojaci Stredoveký vojak  .Vojna bola v stredoveku bežná vec . Národy bojovali s národmi, mestá s mestami a dediny s dedinami. Niet divu, že je to obdobie, ktoré vytvorilo niektorých z najväčších vojakov a vojenských jednotiek v histórii. Stredoveký vojaci Stredoveký vojak  .

 

12. Mamlukovia

 

Mamlukovia

 

Mamluk bol vojakom otrokom, ktorý konvertoval na islam a počas stredoveku slúžil moslimským kalifom a ajyubídskym sultánom. Postupom času sa z nich stala mocná vojenská kasta, ktorá často porážala križiakov.
Po tom, čo mamlúkovia konvertovali na islam, boli mnohí vycvičení ako jazdci. Mamlukovia sa musel riadiť diktátom furusiyya, kódexu, ktorý obsahoval hodnoty ako odvaha a veľkorysosť, a tiež taktiku jazdectva , streľbu z luku a ošetrenie rán atď.

Stredoveký vojaci

Tiež si pozrite : Najväčší hrad na svete 10 najväčšie hrady na svete.

11. Janičiari

 

 Janičiari

Janičiari pozostávali z peších jednotiek, ktoré tvorili domáce jednotky a strážcov osmanského sultána. Janičiarov vytvoril sultán Murad I. z kresťanských otrokov v 14. storočí a boli zrušený sultánom Mahmudom II. V roku 1826 s priaznivým incidentom. Spočiatku malá kompaktná sila elitných vojsk, ich veľkosť a sila rástla počas piatich storočí ich existencie, až sa nakoniec stali hrozbou pre štruktúru Osmanskej ríše. V neskorších rokoch sa vzbúrili, kedykoľvek sa pokúsili o ich reformu, pričom zosadili a vraždili tých sultánov, ktorých považovali za nepriateľov.Stredoveký vojaci Stredoveký vojak  . 

10. Billmeni

 

Billmeni

 

Bill bol poľnou zbraňou používanou pechotou v Európe vo vikingskom veku Vikingmi a Anglosasmi, a to aj v 14., 15. a 16. storočí. Bola to národná zbraň Angličanov, ale bola bežná aj inde, najmä v Taliansku.
Zbraň pozostávala zo zahnutého sekacieho noža s niekoľkými zahrotenými výstupkami pripevnenými na palici. Okrem toho čepeľ takmer všeobecne mala jeden výrazný hrot priamo zhora ako hlava kopije a tiež hák alebo hrot pripevnený na „zadnej“ strane čepele. Stredoveký vojaci Stredoveký vojak  .

 

9. Bojar

 

Bojar

Bojar bol príslušníkom najvyššej hodnosti feudálnej šľachty Moskovianskej, Kyjevskej Rusi, Bulharskej, Valašskej a Moldavskej aristokracie, na druhom mieste za vládnucimi kniežatami (v Bulharsku cisármi), a to od 10. storočia do 17. storočia.

Bojari mali značnú moc prostredníctvom svojej vojenskej podpory kyjevských kniežat. Moc a prestíž mnohých z nich však čoskoro skoro úplne záviseli od služby štátu, od rodinnej histórie služby a v menšej miere od vlastníctva pôdy. Ukrajinskí a „rusínski“ bojari boli vizuálne veľmi podobní západným rytierom, ale po invázii Mongolov sa ich kultúrne väzby väčšinou stratili.

 

8. Rád templárov

 

Rád templárov Stredoveký vojaci Stredoveký vojak

Templári patrili k najslávnejším zo západných kresťanských vojenských rádov. Organizácia existovala približne dve storočia v stredoveku a bola založená po prvej križiackej výprave v roku 1096. Jej pôvodným účelom bolo zaistiť bezpečnosť mnohých kresťanov , ktorí sa vydali na púť do Jeruzalema.

Oficiálne schválený rímskokatolíckou cirkvou okolo roku 1129 sa rád stal obľúbenou charitatívnou organizáciou v celom kresťanstve a rýchlo sa rozrástol . Templári patrili vo svojich výrazných bielych plášťoch s červeným krížom k najšikovnejším bojovým jednotkám križiackych výprav. Nebojujúci členovia rádu riadili veľkú ekonomickú infraštruktúru v celom kresťanstve, inovovali finančné techniky, ktoré boli skorou formou bankovníctva, a budovali veľa opevnení po celej Európe a Svätej zemi.Stredoveký vojaci Stredoveký vojak  .

 

7. Kušostrelci

 

Kušostrelci Stredoveký vojaci Stredoveký vojak

Kuša je zbraň pozostávajúca z luku namontovaného na pažbe, ktorá vystreľuje šípy . Mechanizmus v pažbe drží tetivu natiahnutú kým sa neodistí uvoľnením spúšte. . Kušostrelci hrali významnú úlohu vo vojnách v severnej Afrike, Európe a Ázii .Dnes sa používajú predovšetkým na streľbu na cieľ a lov. Používanie kuší v európskych vojnách sa datuje do rímskych čias . V mnohých európskych armádach v 12. storočí takmer úplne nahradili luky z mnohých dôvodov. Aj keď dlhý luk mohol dosiahnuť porovnateľnú presnosť a rýchlejšiu rýchlosť streľby ako priemerná kuša, kuše mohli uvoľniť viac kinetickej energie ( šíp lepšie prestrelil brnenie ) a boli efektívne využité po jednom kvalitnom tréningu, zatiaľ čo porovnateľná zručnosť pri streľbe z jedného luku mohla trvať roky praxe.

 

6. Housecarl

 

Housecarl Stredoveký vojaci Stredoveký vojak

 

 

Housecarl boli domáce jednotky, osobní bojovníci , boli rovnocennými strážcami škandinávskych pánov a kráľov. Termín sa neskôr začal vzťahovať na ozbrojených vojakov v domácnosti. Boli často jedinými profesionálnymi vojakmi v kráľovstve, zvyšok armády tvorili milície zvané fyrd, roľnícky odbor a príležitostne žoldnieri.
Vytvorili stálu armádu profesionálnych vojakov a v čase mieru ako zástupcovia kráľa mali aj určité administratívne povinnosti.Jedno kráľovstvo v anglicku ich malo okolo 3 000 a na ich platy sa vyberala osobitná daň .Ich kone boli ustajnené a kŕmené na kráľovské náklady.

Ako armáda boli Housecarlovci známi svojim vynikajúcim výcvikom a vybavením nielen preto, že tvorili stálu armádu , ale aj vďaka dôslednej kontrole kvality. Napríklad jeden pán prijal právne predpisy vyžadujúce, aby všetci účastníci mali meč so zlatou vykladanou rukoväťou. To zaistilo, že uchádzači budú mať také ekonomické postavenie, ktoré im umožní trénovať bez finančných prekážok a nakupovať kvalitné vybavenie. Najznámejšou armádou domácich je bezpochyby armáda, ktorú zamestnal Harold Godwinson v bitke pri Hastingsu.

 

5. Varangianská garda

 

Varangianská garda Stredoveký vojaci Stredoveký vojak

Varangianská garda alebo Varjagovia , boli Vikingovia, Seveřania, väčšinou Švédi, ktorí sa hlavne v 9. a 10. storočí vydávali na východ a na juh cez dnešné Rusko, Bielorusko a Ukrajinu. Podnikali výpravy po riečnych systémoch až ku Kaspickému moru a Konštantínopolu.Boli obchodníci , piráti a žoldnieri .

 

Nedôvera Bazila II. K pôvodným byzantským gardistom, ktorých lojalita sa často zmenila so smrteľnými následkami, ako aj preukázaná lojalita Varangijcov viedli Basila k tomu, aby ich zamestnal ako svojich osobných strážcov. Táto nová sila sa stala známou ako Varangianská garda. V priebehu rokov si noví regrúti zo Švédska, Dánska a Nórska udržali v organizácii prevažne škandinávske obsadenie až do konca 11. storočia.

 

4. Švajčiarski žoldnieri

 

Švajčiarski žoldnieri Stredoveký vojaci Stredoveký vojak

 

Švajčiarski žoldnieri boli vojaci známi pre svoju službu v zahraničných armádach, najmä vo vojnách francúzskych kráľov, počas raného novoveku európskych dejín, od neskoršieho stredoveku do veku európskeho osvietenstva. Ich služba žoldnierov bola na vrchole počas renesancie, keď sa vďaka svojim osvedčeným schopnostiam na bojiskách stali vyhľadávanými žoldnierskymi jednotkami. Švajčiarskych žoldnierov si v celej neskorostredovekej Európe vážili pre silu ich odhodlaného hromadného útoku s halapartňou.

 

3. Katafrakti

 

3. Katafrakti Stredoveký vojaci Stredoveký vojak

 

Katafrakti bola forma ťažkej jazdy, ktorú používali kočovné východoiránske kmene a dynastie a neskôr starí Gréci a Rimania.Historicky bol Katafrakt silne vyzbrojený a obrnený jazdec .Pôvodne sa tento pojem vzťahoval na druh brnenia, ktoré slúžilo na pokrytie celého tela a tela koňa. Termín nakoniec vystihol samotného vojaka.
Aj keď sa Katafraktom a rytierom hovorí rozdielne, v bitke sa úloha Katafraktu líšila len veľmi málo od role rytiera v stredovekej Európe, aj keď ich zbrane a taktika sa stále oddeľovali . Na rozdiel od rytiera bol Katafrakt iba vojakom mimo bojiska a nemal pevnú politickú pozíciu ani úlohu presahujúcu vojenské funkcie.

 

2. Halapartnici

 

Halapartnici Stredoveký vojaci Stredoveký vojak

 

Halapartňa je obojručná tyčová zbraň, ktorá sa začala používať v priebehu 14. a 15. storočia.Slovo halapartňa pravdepodobne pochádza z nemeckých slov Halm (zamestnanec) a Barte (sekera). ). Halapartňa pozostáva z čepele sekery zakončenej hrotom pripevneným na dlhom hriadeli. Na zadnej strane čepele sekery má vždy hák alebo tŕň pre uchytenie nepriateľa.Stredoveký vojaci Stredoveký vojak  .

Halapartňa bola dlhá 1,5 až 1,8 metra. Mala malé náklady na výrobu a bola veľmi všestranná v bitkách . S halapartňou sa dobre bojovalo proti jazdcom , nepriateľom so štítom , mala efektívnu obranu .
Hovorí sa, že práve halapartňa v rukách švajčiarskeho roľníka bola zbraňou, ktorá zabila burgundského vojvodu Karola Smelého a rozhodujúcim spôsobom tak ukončila burgundské vojny doslova jediným úderom.Stredoveký vojaci Stredoveký vojak . 

 

Stredoveký vojaci Stredoveký vojak 

 

1. Anglický lukostrelci

 

 

Anglický lukostrelci Stredoveký vojaci Stredoveký vojak

 

Anglický luk je vyoský zhruba ako osoba ktorá ho používa . Počas 14. a 15. storočia dokázali z neho lukostrelci vystreliť 10 mierených výstrelov za minútu . Skúsený vojenský lukostrelec vystrelí dvadsať mierených výstrelov za minútu. Lukostrelec mal v čase bitky k dispozícii 60 až 72 šípov, ktoré by pri plnej rýchlosti streľby vydržali tri až šesť minút. No naťahovanie luku by unavilo aj toho najsilnejšieho muža , nehovoriac o rukách ale aj o prstoch , ktoré držali tetivu , skutočná rýchlosť streľby v boji by sa preto značne líšila.

Na bojiskách nemali lukostrelci neobmedzenú muníciu , takže sa riadili taktikou a rozkazmi generála . Lukostrelci často strieľali v salvách . Na oblohe vytvorili tzv. Dúhu a jednalo sa o guľomet stredoveku . Presne , smrtiace a použiteľné na veľku diaľku .

Streľba z luku bola z prvoti efektívnejšia ako z kuše , no od 16. storočia sa luky v anglicku prestávali používať .Dôvodom bolo že vyžadovali veľkú silu lukostrelca ( dokonca kostry lkostrelcov mali značne zdeformovania spôsobené lukmi ) . Brnenia sa zlepšovali a preto bolo treba vynaložiť veľkú silu aby ho šíp dokázal prestreliť .Stredoveký vojaci Stredoveký vojak  .

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button