Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
PRIANIA A ŽELANIAŽivotný štýl

Novoročné priania po nemecky – 100 prianí

Novoročné priania po nemecky. Nemčina je úradný jazyk Nemecka. Hovoria ňou milióny ľudí na celom svete. Keďže sa blíži nový rok, prinášame vám niekoľko zaujímavých novoročných želaní v nemčine. Tieto novoročné želania môžete použiť na želanie svojim nemecky hovoriacim priateľom, kolegom alebo príbuzným. Na tejto stránke môžete získať všetky druhy novoročných želaní v nemčine. Naša zbierka novoročných želaní v nemčine sa vám určite okamžite zapáči. Tak sa bez okolkov pozrite!

 

Novoročné priania po nemecky 2024

 

 

Novoročné priania po nemecky 2024

Okrem novoročných želaní sme pre vás pripravili aj niekoľko známych vianočných želaní v nemeckom jazyku. Ak chcete, môžete im venovať pozornosť. Novoročné priania po nemecky. Pre tých, ktorí sú všetci nezorientovaní, nemecký výraz „Frohes neues Jahr“ sa skutočne prekladá ako „Šťastný nový rok“. Túto konkrétnu frázu používa v nemecky hovoriacich krajinách väčšina ľudí vo veľkom rozsahu. Pre Nemcov je to zároveň veľký sviatok. Preto si samozrejme hľadajú želania, ktoré by si mohli vymeniť so svojimi blízkymi a milovanými.

 

 

 

 • Ein frohes neues Jahr – Šťastný nový rok
 • Ich wünsche Ihnen/Dir ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr – Prajem vám/vám zdravý a úspešný nový rok
 • Ein gutes neues Jahr – Šťastný nový rok
 • Alles Gute zum neuen Jahr! – Všetko najlepšie do nového roka!
 • Sonne, Mond und Sterne, alles liegt in weiter Ferne, doch das Gute das ist ganz nah – ein glückliches und schönes neues Jahr! – Slnko, mesiac a hviezdy, všetko je ďaleko, ale to dobré, čo je veľmi blízko – šťastný a krásny nový rok!

 

 • Wünsche dir ein ganz tolles neues Jahr. Sie waren einer der besten Kunden, die wir je hatten. – Prajem vám skvelý nový rok. Boli ste jedným z najlepších zákazníkov, akých sme kedy mali.
 • Mögen alle Sorgen von Gott weggespült werden und Sie mit den besten Segnungen ins neue Jahr 2023 überschüttet werden!  – Nech Boh zmyje všetky starosti a do nového roka 2023 vás obdarí tým najlepším požehnaním!
 • Frohes Neues Jahr! – Šťastný nový rok!
 • Prost Neujahr – Na zdravie v novom roku
 • Ein gesundes, neues Jahr – Zdravý nový rok
 • Pozdrav na dobrú noc

Sms na nový rok v nemčine

 

Sms na nový rok v nemčine

 

 

 • Ein Glas Wasser,
  Ein Glas Bier ,
  OH MEINE LIEBE,
  “FROHES NEUES JAHR”
 • – Pohár vody,
  Pohár piva ,
  OH MY DEAR,
  „ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK“
 • Zum neuen Jahr viel Glück, Gesundheit und Erfolg – Veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku
 • Glück und Erfolg im neuen Jahr! – Šťastie a úspech v novom roku!
 • Das alte Jahr ist jetzt bald futsch, drum wünsch ich dir einen guten Rutsch. Glück soll uns das neue Jahr gestalten und wir bleiben hoffentlich die alten! – Starý rok sa čoskoro skončí, preto vám želám šťastný nový rok. Nech nám nový rok prinesie šťastie a dúfajme, že zostaneme rovnakí!

 

Najlepšie želania do nového roka v nemčine

 

Najlepšie želania do nového roka v nemčine

 

 

 • Alles Gute im neuen Jahr – Všetko najlepšie v novom roku
 • Jeder Moment in einem Tag hat ihren eigenen Wert,Morgen
  bringt Hoffnung Nachmittag bringt Glauben ,
  Abend holt Liebe , Nacht bringt Ruhe,
  Hoffe, dass Sie alle von ihnen jeden Tag haben wird
  Guten Rutsch ins Neue Jahr 2024.

– Každý okamih dňa má svoju hodnotu,ráno
prináša nádej, popoludnie prináša vieru,
Večer prináša lásku, noc prináša odpočinok,
Dúfam, že ich budete mať všetky každý deň
Šťastný nový rok 2024. Novoročné priania po nemecky

 

 • Wir wünschen Ihnen/Dir ein gutes neues Jahr und freuen uns Sie/ Dich bald wiederzusehen – Prajeme vám šťastný nový rok a tešíme sa na skoré stretnutie.
 • Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr voller erfüllender und aufregender Möglichkeiten. Und denken Sie daran, wenn die Gelegenheit nicht klopft, bauen Sie eine Tür! – Prajem vám šťastný nový rok plný naplnených a vzrušujúcich príležitostí. A nezabudnite, že ak príležitosť nezaklope, postavte dvere!
 • Jahre kommen und gehen, aber wir werden Freunde bleiben und niemals ein Feind sein. Deshalb wünsche ich Ihnen ein frohes und erfolgreiches neues Jahr, bevor die Sonne untergeht. – Roky prichádzajú a odchádzajú, ale my zostaneme priateľmi a nikdy nebudeme nepriateľmi. Preto vám prajem šťastný a úspešný nový rok ešte pred západom slnka.

 

Novoročné priania po nemecky 2024 v nemčine

 

Novoročné priania po nemecky 2024 v nemčine

 

Heut’ an Silvester will ich dich grüßen – und Dir mit einem Kuss den Tag versüßen. Doch nicht nur heute denk ich an dich, das ganze Jahr bist Du der Sinn für mich. – Dnes na Silvestra vás chcem pozdraviť – a osladiť deň bozkom. Ale nemyslím na vás len dnes, ste pre mňa zmyslom roka.

Wir wünschen Ihnen/Dir einen tollen Start ins neue Jahr. – Prajeme vám skvelý štart do nového roka.

Wir wünschen Ihnen eine sichere und Happy New Year – Prajeme vám bezpečný a šťastný nový rok
Wir hoffen, dass es stellte sich heraus , um Ihre beste Jahr überhaupt – Dúfame, že to bol váš najlepší rok v histórii
Keep Smiling Jeden Tag kommen neue Jahr 2024 – Usmievajte sa každý deň na Nový rok 2024

Wir wünschen Ihnen/Dir und Ihrer/Deiner Familie ein großartiges Jahr 2024

– Prajeme vám/vám a vašej/vašej rodine skvelý rok 2024

Endlich ist das alte vorbei, das Neue kommt, ich bleib dabei. I wünsch dir ein frohes neues Jahr!

– Konečne sa staré skončilo, prichádza nové, držím sa ho. Prajem vám šťastný nový rok!

 

Was ist gegangen, gegangen. Überlegen Sie nicht, was falsch war, was richtig war. Feiern Sie einfach das kommende neue Jahr, das neue Türen des Glücks öffnen wird. – Čo odišlo, odišlo. Nemyslite na to, čo bolo zlé, čo bolo správne. Oslávte blížiaci sa nový rok, ktorý vám otvorí nové dvere šťastia. Novoročné priania po nemecky

 

Šťastný nový rok

 

 

 

Šťastný nový rok

Um dies zu erreichen große Dinge Wir müssen nicht nur handeln, sondern auch Traum Nicht nur planen , sondern auch glauben Beste Wünsche für das neue Jahr 2024 Frohes neues Jahr mein Lieber – Aby sme dosiahli tieto veľké veci, musíme nielen konať, ale aj snívať Nielen plánovať, ale aj veriť Najlepšie želania do nového roka 2024 Šťastný nový rok, moja drahá.

 

Mit all den Rose -Parfüm und mit all den Lichtern in der Welt Und mit allen Kindern Lächeln
Ich wünsche U dass alle Ihre Träume wird wahr Guten Rutsch ins Neue Jahr 2024 – So všetkým ružovým parfumom a so všetkými svetlami na svete A so všetkými detskými úsmevmi
Prajem U, aby sa všetky vaše sny splnili Šťastný nový rok 2024.

Am Himmel leuchten die Sterne so klar, ich wünsch dir ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr! – Hviezdy tak jasne žiaria na oblohe, prajem vám veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Das Jahr ist neu, die Hoffnungen, die neu sind,
die Bestrebungen neu sind, aber meine warme
Wünsche für Glück und Wohlstand bleibt das
gleiche für Sie und Ihre Familie. Frohes neues Jahr.

– Rok je nový, nádeje, ktoré sú nové,
túžby sú nové, ale moje teplo
želania šťastia a prosperity zostávajú
to isté platí aj pre vás a vašu rodinu. Šťastný nový rok.

 

Šťastný nový rok 2024 – Novoročné priania po nemecky

 

 

Šťastný nový rok 2024 - Novoročné priania po nemecky

 

Lebe! Liebe! Lache! Auf diese Weise mache Dein neues Jahr zu einem Fest, das Dich Dein Leben feiern lässt. – Naživo! Láska! Smejte sa! Urobte si tak z nového roka oslavu svojho života.

 

Heut’ an Silvester will ich dich grüßen
und Dir mit einem Kuss den Tag versüßen.
Doch nicht nur heute denk ich an dich,
das ganze Jahr bist Du der Sinn für mich.

– Dnes na Silvestra vás chcem pozdraviť
a osladiť deň bozkom.
Ale nielen dnes na teba myslím,
Celý rok ste pre mňa zmyslom. Novoročné priania po nemecky

 

Novoročné pozdravy v nemčine

 

Novoročné pozdravy v nemčine

 

 

Ich bin die kleine Silvestermaus, steh leider nicht vor deinem Haus. Drum schick ich dir aus weiter Ferne, eine Hand voll Zaubersterne. Alles Gute für 2024!– Som malá novoročná myška, ale bohužiaľ nie som pred vaším domom. Preto vám z diaľky posielam hrsť čarovných hviezdičiek. Všetko najlepšie v roku 2024!

Hab Dir bei der Zukunftsbank aufs Konto 2024, 365 Tage Liebe, Glück und süsse Träume einbezahlt. Viel Spass beim Ausgeben und einen guten Rutsch ins neue Jahr! – Na tvoj účet v Zukunftsbank som ti v roku 2024 vložil 365 dní lásky, šťastia a sladkých snov. Prajeme vám príjemné trávenie času a šťastný nový rok!

Es wackelt spät durch Nacht und Wind, ein Ferkelchen das lacht und singt. Es wünscht nur eines, das ist klar: Alles gute im neuen Jahr! – Kýve sa neskoro v noci a vo vetre, je to malé prasiatko, ktoré sa smeje a spieva. Želá si len jednu vec, ktorá je jasná: Všetko najlepšie v novom roku!

 

 

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button