VTÁCTVO A PAPAGÁJEVtáky

Koľko druhov vtákov je na Slovensku – aké sú to

Koľko druhov vtákov je na Slovensku?  Na území Slovenska sa vyskytuje približne 400 druhov vtákov. Tento počet zahŕňa trvalo a dočasne hniezdiace druhy, ako aj migrujúce a zimujúce druhy. 

Koľko druhov vtákov je na Slovensku

 

Koľko druhov vtákov je na Slovensku

 

Medzi najčastejšie pozorované vtáky v našej krajine patria napríklad domáci vrabec, kos, straka, sýkorky, drozd zpevný a čierny, čížik, červenka, ľabuť biela, hus a kačica divá. Mastné vlasy

Ohrozené druhy vtákov na Slovensku 

 

Ohrozené druhy vtákov na Slovensku 

 

Okrem týchto druhov sa na Slovensku vyskytujú aj vzácnejšie a ohrozené druhy, ako napríklad orel skalný, orol kráľovský, jestrebec lesný, sokol stehovavý, hořavka čierna, lejsek malý, brhlík lesný, rybárik veľký, čiernohlávka, krkavec veľký a mnoho ďalších. Koľko druhov vtákov je na Slovensku. Najväčšie mestá Slovenska

Prečo sú vtáky dôležite

 

Prečo sú vtáky dôležite

 

Vtáky sú dôležitou súčasťou ekosystémov a prispievajú k ich udržaniu a fungovaniu. V posledných rokoch však dochádza k ich ohrozeniu kvôli neustálemu úbytku prírodných biotopov a zmenám v klimatických podmienkach. Ako naučiť papagája rozprávať 10 najlepších tipov

Preto je dôležité chrániť a zachovávať ich prostredie, aby sme mohli aj naďalej vychutnávať ich krásu a prispievať k udržaniu biodiverzity. 

 

Vtáky na Slovensku sú systematicky sledované a evidované. Najvýznamnejšie organizácie, ktoré sa zaoberajú monitorovaním vtáctva a jeho ochranou na Slovensku, sú Slovenská ornitológia, Správa chránených krajinných oblastí a národných parkov, Slovenský zväz ochrany prírody a krajiny a mnohé ďalšie.

Vtáctvo Slovenska

 

Vtáctvo Slovenska

 

Vtáctvo má pre Slovensko aj hospodárske významy, pretože lov vtákov a chov vtákov na mäso alebo na vajcia bol v minulosti bežnou činnosťou. Dnes už je lov vtákov na Slovensku zakázaný a chov vtákov sa zameriava najmä na zachovanie ohrozených druhov a ich ochranu.

 

Okrem sledovania a ochrany vtáctva je veľmi dôležité aj osvetľovanie verejnosti o tom, aké sú vtáky dôležité pre ekosystémy a aké sú ohrozenia, ktorým sú vystavené. Preto sa organizujú rôzne podujatia, školenia a výlety, kde sa verejnosť môže dozvedieť viac o vtáctve a jeho ochrane.

 

Vtáky sú teda dôležitou súčasťou prírody na Slovensku a ich ochrana a udržiavanie ich biotopov je kľúčové pre udržanie biodiverzity a ekologického rovnováhy.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button