Slovenský jazykSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Ivan Krasko -Zmráka sa…,Vesper dominicae

Všetko o basniach a básnických zbierkach Ivan Krasko Zmráka sa , Vesper dominicae . Najznámejšie básne autora

Ivan Krasko

 • vlastným menom Ing. Ján Botto (nie Botto – štúrovec )
 • študoval v Prahe, bol chemický inžinier; počas 1. sv. vojny bojoval v taliansku
 • používal 2 pseudonymy: 1. Janko Cigáň – takto sa podpisoval pod básne v časopisoch Slovenské pohľady, Dennica, 2. Ivan Krasko – je známy pod týmto menomň
 • pomerne skromná tvorba – 2 zbierky (Verše, Nox et solitudo)
 • jeho typickým znakom tvorby je farebnosť
 • predstaviteľ slovenskej literárnej moderny, konkrétne symbolizmu:
 • využíva sa symbol – znak, znamenie, patrí medzi trópy, vzniká na základe zaužívaného označenia
 • básnický symbol je charakteristický:
 1. sugestívnosťou – veľmi presvedčivý
 2. náznakovosťou – symbol naznačuje
 3. mnohovýznamovosťou – rôzna interpretácia
 • inšpirácia: francúzska literárna moderna, symbolisti Charles Baaudelaire – bodlér, Paul Verlaine – verlén, Arthur Rimbaud – rembó
 • nálada: smútok, pesimizmus, melanchólia
 • filozofická základňa: subjektívny idealizmus, iracionalizmus – ako v romantizme
 • príčiny: pocity moderného človeka, stres, hluk, uponáhľaný život, strach z existencie, smrti, civilizačných chorôb, živelných pohrôm, odcudzenie človeka človeku aj v rodinách
 • verš: hudobný, melodický, senzualizmus – zmyslové vnímanie a impresionizmus – farebné videnie sveta – kritika konzumného sveta, pokrytectva spoločnosti, odcudzenie hodnotnému svetu
 • slovník: filozofia, mytológia, kresťanstvo, prírodné vedy, cudzie slová
 • symbolisti pohŕdajú konvenciami meštiackej spoločnosti, neuznávajú zaužívané pravidlá – správanie aj obliekanie je bohémske, extravagantné
 • autori: Ivan Krasko – Nox et solitudo, Verše, Milan Rúfus
 • Ivan Krasko Zmráka sa Vesper dominicae
 • Všetke povinné diela  najdente v kategórii učivo a slovenský jazyk 

Ivan Krasko Zmráka sa Vesper dominicae

 

Zmráka sa…

 • Básnická zbierka Nox et solitudo = vychádza z jeho životnej skúsenosti a situácie, keď pociťoval smútok za blízkymi; túto zbierku tvorí 28 lyrických básní
 • v názve sú 2 symboly: noc, samota
 • symbol noci: autor ho používa veľmi často (+ ďalšie symboly – zmrákanie, studený dážď, silný vietor); autor nimi vyjadruje svoje vnútorné prežívanie, svoje zážitky, ale aj postavenie národa
 • symbol samota – je viacvýznamový:
 1. pocit osamelosti ľudí, ktorí sa zháňajú len za peniazmi
 2. pocit osamelosti, ktorý vyplýva priamo z básnikovho života (študoval mimo svojej rodiny)
 3. smútok z nešťastnej lásky (z ukončenia vzťahu)

 

Báseň Zmráka sa:

 • Autor využíva prírodné motívy a obrazy na interpretáciu svojich myšlienok. Prevláda pocit smútku, depresie. Zmrákanie sa – symbolizuje plynutie života, do ktorého vstupoval s ideálmi a nádejami. Zhon života pochoval ušľachtilé očakávania alebo plány, ostalo len čakanie a viera, že sa to raz zmení. Až teraz s ľútosťou zisťuje, že čakal márne, až zostarol.
 • Báseň má zovretú kompozíciu, autor ju dosiahol vyčlenením prvého a posledného verša, ktorých obsah vytvára napätie – medzi nimi je zhodnotenie autorovho života.
 • Presvedčivo zachytí atmosféru v prírode a paralelu s básnikovým vnútrom, zachytí stmievanie sa, kvílivý zvuk ozývajúci sa od lesa, ťažobu nízko letiacich oblakov nielen v prírode, ale aj v duši básnika.
 • Graduje dôležitosť slov: nielenže sa zmráka, ale aj sa stmieva a chýli k noci, nielen plače, ale aj kvíli.
 • Využíva opakovacie figúry: epizeuxa (že starne, starne, zapadli, zapadli vo zhone žitia).
 • Nachádzajú sa tu typické symboly – noc, havran. Cíti smútok a beznádej z postavenia slovenského národa.
 • Schéma verša: daktyl, daktyl, daktyl, trochej

 

Báseň Vesper Dominicae:

 • V básni Vesper Dominicae spomína na svoju matku a rodnú dedinu; vyžíva metódu kontrastu – na jednej strane pokojná dedina, na druhej strane čierne hory. Opisuje matku, ktorá čaká na svojho syna. Na jednej strane bola samota a smútok, na druhej strane právo na vlastný život. V nedeľu si pri starom stole prespevuje duchovnú pieseň z Tranoscia (evanjelický spevník zo 17. stor.). Opisuje matku ako životom ubitú, zvráskavenú. V tejto básni uplatňuje farebnosť (dedinka biela = zasnežená, čierne hory, mosadzné sponky). Opisuje aj vtedajšiu tradíciu upravovania žien („mosadzné sponky hladené hmatom pradedov ešte, matno sa lisnú v pripozdnom svetle“). Na začiatku básne môžeme vidieť impresionizmus – farebne vykreslil prostredie.
 • ďalšie básne: Len tebe (sonetová forma, vyznanie žene), Jehovah, Už je pozde (motív stratenej lásky), Topole (prirovnáva vysočizné, holé a ošarpané topole k svojmu životu, uvedomuje si, že je bez radosti; keď vidí odlietať ošarpaného havrana do noci, uvedomuje si, že nový začiatok nepríde)

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button