Slovenský jazykSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Samo Chalupka – Mor ho!

Samo Chalupka všetko o diele Mor ho , rozbor , obsah diela , charakteristiky , hrdina , Mor ho všetko čo treba vedieť o diele . Dielo obsahuje 

Samo Chalupka

 • najstarší štúrovec, teda predstaviteľ romantizmu:
 • prijatá štúrovská slovenčina (1943), rozvíjala sa najmä lyrika
 • subjektivizmus, titanizmus
 • synkretizmus (splývanie literárnych žánrov)
 • individualizmus (hlavná postava je silná osobnosť)
 • hlavný hrdina je výnimočný človek s búrlivou povahou a je zmietaný vášňami
 • keď hrdina miluje, miluje až za hrob
 • najväčšou hodnotou je sloboda
 • idealizmus – uprednostňuje sa myšlienka pred hmotou
 • hrdina sa cíti osamelo, je smutný z mamonárstva
 • hrdina stojí v konflikte so spoločnosťou
 • hrdina je spätý s prírodou (nálady vyjadrené prírodou)
 • autoštylizácia – spisovateľ sa stotožňuje s hrdinom
 • historizmus – romantici spracovávajú námety z histórie (majú zobrazovať súčasné situácie)
 • fantázia, tajomnosť, harmónia kontrastov
 • evanjelický kňaz, študoval teológiu a filozofiu
 • narodil sa a aj zomrel v Hornej Lehote
 • mal mladšieho brata Jána Chalupku
 • písal len básne
 • jeho najznámejšie dielo je zbierka Spevy, ktorá obsahuje básne ako Likavský väzeň, Turčín Poničan, Branko, Kráľoholská, Boj pri Jelšave
 • na jeho hrobe je vyrytý epitaf: „V pravde žil som, krivdu bil som, verne národ svoj ľúbil som.“
 • Samo Chalupka – Mor ho obsah 
 • Všetke povinné diela na Slovenský jazyk 
 • Mor ho obsah

Mor ho!

Charakteristika diela: Rozsahom neveľké básnické dielo, ktoré bolo prvýkrát uverejnené v Sokole (literárny časopis). Báseň romantickým spôsobom vyjadruje ducha demokratickosti a hlbokého vlastenectva ľudu. V strede pozornosti sú dve protikladné idey a svety: Jednak túžba po mieri, slobode a rovnoprávnosti, krásna vlasť s hrdými obyvateľmi a jednak násilie, zotročovanie a výbojnosť. Slováci padajú za vznešené ideály a sú morálnymi víťazmi; Rimania naopak zostávajú s hanbou otrokára. Na zvýraznenie demokratického ducha básne Chalupka zvolil ako umeleckú formu prístupnú formu ovplyvnenú ľudovou slovesnosťou, ľudový jazyk a sylabický rytmus.

Samo Chalupka – Mor ho obsah 

Obsah diela:

Rímsky cisár („cár“) si rozložil tábor v Panónii pri hraniciach so slovenským (slovänským) územím. „Slovenský rod“ k cisárovi posiela domácich poslov – junákov. Títo mu ponúkajú chlieb, soľ, mierové posolstvo od rady starších, varujú ho, aby sa nesnažil podmaniť si Slovänov (lebo Slovänom sa vraj vždy podarilo oslobodiť sa z nadvlády), a informujú ho, že Sloväni sú pohostinní, ale ak treba vedia aj nevzdať sa a intenzívne bojovať.

Cisár ponuku na mier odmieta a odpovedá, že si Slovänov prišiel podmaniť (zotročiť). Slovenskí junáci sa nato na cisára s mečmi v ruke vrhnú so svorným výkrikom Mor ho!. V boji proti presile junáci zomierajú s pocitom morálneho víťazstva. Cisár si nato prezerá bojové pole a hanbí sa z porážky junákov tešiť, lebo vidí, že na zemi leží viac mŕtvych jeho vojakov ako junákov.

Mor ho obsah

Hrdina je unanimistický – kolektívny, družina naraz oslovuje cára. Junáci majú typické vlastnosti Slovanov: mierumilovnosť, pohostinnosť, slobodu človeka a rovnosť medzi ľuďmi. Vonkajší opis junákov sa nachádza v 2. strofe: „Pobelavé kaderie šije im otáča, modré ich oči bystro v okolo si páča. Rastom sú ako jedle, pevní ako skala, zdalo by sa ti, že ich jedna mater mala.“

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button