VŠEOBECNÉ ZAUJíMAVOSTIZaujímavosti

Prečo je nebo modré – odpoveď

Prečo je nebo modré – odpoveď? Nebo je jedným z najkrajších javov, ktoré si môžeme v našom každodennom živote všimnúť. Modrá farba neba je jedinečným a nádherným zjavom, ktorý nás fascinuje už od nepamäti. Ale prečo je nebo modré? V tomto článku sa pozrieme na vedecké vysvetlenie tohto záhadného javu.

Prečo je nebo modré – odpoveď

 

Prečo je nebo modré - odpoveď

 

Pozorovanie neba nám môže zdať jednoduché a prirodzené, ale v skutočnosti sa skrýva za touto každodennou scenériou zaujímavý fyzikálny proces. Modrá farba neba je výsledkom rozptylu svetla, ktoré prechádza atmosférou Zeme.

 

Obloha

 

Obloha

 

Svetlo, ktoré prichádza zo Slnka, sa skladá z rôznych farebných zložiek, ktoré majú rôzne vlnové dĺžky. Modrá farba má najkratšiu vlnovú dĺžku a preto sa najviac rozptyľuje, keď prechádza atmosférou. Tento proces sa nazýva Rayleighov rozptyl. Prečo je nebo modré – odpoveď.

 

Keď svetlo prechádza atmosférou, malé častice v plyne, ako sú molekuly dusíka a kyslíka, rozptyľujú svetlo v rôznych smeroch. Modré svetlo sa rozptyľuje oveľa viac ako ostatné farby, pretože jeho vlnová dĺžka je taká krátka. Tým sa modrá farba šíri do všetkých smerov a preto ju vidíme v každom smere, keď sa pozrieme na nebo. Aké sú farby dúhy – všetkých 7 farieb

Počasie

 

Počasie
 

 

Na druhej strane, červené svetlo má najdlhšiu vlnovú dĺžku a prechádza atmosférou priamo, bez rozptylu. Preto sa táto farba nešíri až tak do vzdialenosti, ako modrá farba. Keď sa Slnko približuje k horizontu, slnečné lúče musia prejsť cez väčší kúsok atmosféry a pri tom sa modrá farba rozptýli ešte viac. Tým sa nebo mení z modrého na červené, fialové a oranžové farby.

Prečo je nebo modré 

 

Prečo je nebo modré 

 

V skratke, modrá farba neba je výsledkom rozptylu svetla, ktoré prechádza atmosférou Zeme. Tento proces sa nazýva Rayleighov rozptyl a je zodpovedný za modrou farbou neba, ktorú vidíme nad nami. Prečo je nebo modré – odpoveď. Modrá farba má najkratšiu vlnovú dĺžku zo všetkých farebných zložiek svetla a preto sa najviac rozptyľuje, keď prechádza atmosférou. Tento rozptyl sa deje vďaka malým časticám v plyne, ktoré rozptyľujú svetlo v rôznych smeroch.

 

Okrem modrej farby neba sa môžeme pozrieť aj na iné zaujímavé javy, ktoré sú súčasťou tohto procesu. Napríklad počas západu slnka, keď sa Slnko približuje k horizontu, slnečné lúče musia prejsť cez väčší kúsok atmosféry a pri tom sa modrá farba rozptýli ešte viac. Tým sa nebo mení z modrého na červené, fialové a oranžové farby.  Mastné vlasy : 5 domácich liekov

Farba neba – Prečo je nebo modré

 

Farba neba

 

Rovnako môžeme pozorovať aj iné farby, ktoré sa objavujú na nebi, ako napríklad duhu. Dúhové farby sú výsledkom lomu a rozptylu svetla v kvapôčkach vody, ktoré sa nachádzajú v atmosfére.

 

Zaujímavým aspektom modrej farby neba je aj to, že niekedy môže byť nebo aj iných farieb. Napríklad počas znečistenia ovzdušia môže byť nebo hmlisté alebo dokonca žlté. To sa deje kvôli väčšiemu množstvu malých častíc v plyne, ktoré ovplyvňujú rozptyl svetla.

 

V závislosti od podmienok môže byť modrá farba neba rôzne intenzívna a krajšia. V každom prípade však zostáva jedným z najkrajších a najfascinujúcejších javov, ktoré môžeme pozorovať na našom nebi.

 

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button