VŠEOBECNÉ ZAUJíMAVOSTIZaujímavosti

Kedy je číslo deliteľné 7 – pravidlo

Kedy je číslo deliteľné 7? V matematike existuje mnoho pravidiel a vlastností, ktoré sa týkajú deliteľnosti čísel. Jednou z týchto pravidiel je deliteľnosť sedem. V tomto článku sa pozrieme na to, ako určiť, či je dané číslo deliteľné sedem, a aké vlastnosti má táto deliteľnosť.

 

Pravidlo deliteľnosti sedmičkou – Kedy je číslo deliteľné 7

 

Pravidlo deliteľnosti sedmičkou - Kedy je číslo deliteľné 7

 

Deliteľnosť čísla sedem môžeme určiť pomocou jednoduchého pravidla. Ak chceme zistiť, či je číslo deliteľné sedem, musíme vykonať nasledujúci postup:

 

1. Vezmeme poslednú cifru daného čísla.

2. Vynásobíme túto cifru číslom 2.

3. Od výsledku odčítame zvyšok čísla bez poslednej cifry (t.j. všetky cifry okrem tej poslednej).

 

Ak je výsledok tohto výpočtu nulový alebo deliteľný sedem, potom je pôvodné číslo deliteľné sedem. Ak nie je, číslo sedem deliteľné nie je.

 

Príklady deliteľnosti sedem

 

Príklady deliteľnosti sedem

 

Pozrime sa na niekoľko príkladov, aby sme lepšie pochopili, ako funguje pravidlo deliteľnosti sedem.

 

Príklad 1. 

 

Majme číslo 322.

– Posledná cifra je 2.

– 2 × 2 = 4.

– Od 32 (číslo bez poslednej cifry) odčítame 4.

– Výsledok je 28, ktoré je deliteľné sedem.

Teda číslo 322 je deliteľné sedem.

 

Príklad 2. – Kedy je číslo deliteľné 7

 

Príklad 2. - Kedy je číslo deliteľné 7

 

Majme číslo 987.

– Posledná cifra je 7.

– 7 × 2 = 14.

– Od 98 (číslo bez poslednej cifry) odčítame 14.

– Výsledok je 84, ktoré je deliteľné sedem.

Teda číslo 987 je deliteľné sedem.

 

Príklad 3.

 

Majme číslo 1234.

– Posledná cifra je 4.

– 4 × 2 = 8.

– Od 123 (číslo bez poslednej cifry) odčítame 8.

– Výsledok je 115, ktoré nie je deliteľné sedem.

Teda číslo 1234 nie je deliteľné sedem. Pivo na vlasy

 

Vlastnosti deliteľnosti sedem

 

Vlastnosti deliteľnosti sedem

 

Kedy je číslo deliteľné 7? Deliteľnosť sedem má niekoľko zaujímavých vlastností:

 

1. Opakujúce sa vzory: Ak je číslo deliteľné sedem, potom aj jeho opakujúce sa vzory sú deliteľné sedem. Napríklad, ak číslo 14 je deliteľné sedem, potom aj čísla 1414, 141414 a tak ďalej sú tiež deliteľné sedem. Ako napísať telefónne číslo so slovenskou predvoľbou

 

2. Deliteľnosť výrazov: Ak máme zložitejší výraz, ktorý obsahuje čísla a matematické operácie, môžeme určiť, či je tento výraz deliteľný sedem pomocou pravidla deliteľnosti sedem. Postupujeme tak, že aplikujeme pravidlo na každú časť výrazu a vyhodnotíme ich deliteľnosť sedem. Potom môžeme kombinovať tieto výsledky a určiť celkovú deliteľnosť výrazu sedem.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button