Elektrotechnika

 • Možné spôsoby zásahu elektrickým prúdom

  Možné spôsoby zásahu elektrickým prúdom

  Zásah elektrickým prúdom môže byť spôsobený jedným z nasledujúcich spôsobov:

  Čítať ďalej »
 • Meniče elektrickej energie

  Meniče elektrickej energie

  Meniče elektrickej energie sú vo všeobecnosti zariadenia, ktoré menia parametre elektrickej energie – napätie, prúd, frekvenciu. V súčasnosti sa ako meniče…

  Čítať ďalej »
 • Konštrukcia synchrónnych točivých strojov

  Konštrukcia synchrónnych točivých strojov

  Hlavné časti všetkých druhov synchrónnych točivých strojov sú zhodné. Jednotlivé druhy sa líšia iba v detailoch, ktoré sú dané parametrami a účelom…

  Čítať ďalej »
 • Komutátorové motory

  Komutátorové motory

  Komutátorové motory vzniknú úpravou jednosmerných motorov pre pripojenie na striedavé napätie. Vývoj a výroba komutátorových motorov boli podmienené najmä použitím a rozvojom…

  Čítať ďalej »
 • Kompaktná žiarivka

  Kompaktná žiarivka

  Kompaktná žiarivka  je  elektrický zdroj svetla pracujúci na zhodnom princípe ako klasická (lineárna) žiarivka. Bola navrhnutá tak, aby mohla nahradiť bežnú žiarovku. Kompaktné žiarivky majú dlhšiu…

  Čítať ďalej »
 • istice

  Ističe

  Istič je v podstate samočinný vypínač, ktorý slúži na spínanie a istenie elektrických obvodov, vedení, strojov a zariadení. Chráni pred nadprúdmi…

  Čítať ďalej »
 • Integrované obvody

  Integrované obvody

  Integrovaný obvod (IO) je mikroelektronický konštrukčný celok, ktorého aktívne a pasívne prvky tvoria funkčnú sústavu. Sú umiestnené na jednej kremíkovej platničke…

  Čítať ďalej »
 • Inštalačné spínače

  Inštalačné spínače

  Inštalačné spínače sa používajú v priemyselných a domových rozvodoch elektrickej energie, prevažne na spínanie svetelných obvodov a na pripojenie elektrických spotrebičov na elektrickú…

  Čítať ďalej »
 • Indukčný snímač

  Indukčný snímač

  Podľa usporiadania magnetického obvodu, delíme indukčné snímače: – snímače s uzavretým magnetickým obvodom, – snímače s otvoreným magnetickým obvodom. Obidve…

  Čítať ďalej »
 • Chyby meraní elektrických veličín

  Chyby meraní elektrických veličín

  Rozdelenie chýb z hľadiska merania Nameraná hodnota pri meraní elektrických veličín je väčšia alebo menšia ako skutočná hodnota, hovoríme o chybách…

  Čítať ďalej »
Back to top button